2010

Výroční valná hromada 2010

V pátek dne 10.12.2010 proběhla výroční valná hromada hasičského sboru MHJ Lobodice. Schůzi vedl velitel sboru František Vymazal s tímto programem

- zahájení

- pásmo mladých hasičů

- minuta ticha za zemřelé sestry a bratry hasiče

- volba návrhové komise ve složení František Řihošek, Stanislav Hlavinka, Radovan Dvořák

- zpráva o činnosti za období od minulé výroční valné hromady, která se konala 18.12.2009: přednesl ji Antonín Krátký

- zpráva o činnosti zásahové jednotky: přednesl ji František Řihošek

- zpráva o činnosti soutěžních družstev mužů a žen: přednesl ji Jan Krátký

- zpráva o hospodaření: přednesla ji Blažena Řihošková

- zpráva revizní komise: přednesl ji Jan Krátký

- předání ocenění za dlouholetou činnost v oddíle mladých hasičů Vendule Indrákové a Františku Krátkému

- přijetí nových členů: Antonín Krátký, Pavel Vybíralík, Radovan Dvořák, Petr Dvořák, Adam Dvořák, Monika Bahounková, Patrik Obrtel, Jiří Hromada

- plán činnosti na nastávající období: přednesl František Vymazal

- rozprava: zdravice hostů - Stanislav Hlavinka, OV MHJ Lenka Bařinová, zástupce Měrovic, Tovačova, Čelčic, Jaromír Krátký vystopil a pozdravil VVH za prezidenta MHJ, Bratr Kadlec hovořil o nutnosti rozšíření mostu na hasickém cvičišti. Bratr Krátký odpověděl, že s tím počítáme příští rok. Výzva pro členy: kdo bude mít zájem účastnit se silvestra na hasičské zbrojnici. Bratr Krátký dále hovořil o možnosti zaplacení členských příspěvků přímo na schůzi. Dále hovořil o cvičišti: budeme žádat obec o nějakou místnost na elektrárně z důvodu uložení materiálu a vytvoření zázemí pro pořádání větších hasičských akcí.

- usnesení

- závěr

Pohoštění a družná zábava pokračovala. Byly vystaveny poháry letošních úspěchů při soutěžích mladých hasičů a soutěžních družstev mužů a žen. Běžely čtyři notebooky s fotkami soutěží mladých hasičů, kulturních akcí, soutěží mužů a žen a prací na hasičském cvičišti.

 

Výroční valná hromada 10.12.2010

 

 Lampionový průvod

Dne 27.10.2010 proběhl tradiční lampionový průvod, který pořádala naše hasičská organizace.

Sraz byl v 17 hodin u hasičské zbrojnice. Sešli se děti s lampióny se svými rodoči a prarodiči. Průvod se dal do pohybu přes obec a do kroku vyhrával obecní rozhlas pohádkové melodie. Obvyklou trasou přes Chrbov a Vrbí jsme došli k pomníku z První světové války, kde pan starosta s mladými hasiči položili košíček s květinami a zapálili svíčku na počest padlým hrdinům.

Pak pokračoval průvod Dědinou k pomníku padlých Rudoarmějců, kde mladí hasiči na jejich počest opět položili košíček s květinami a zapálili svíci.

Následovala atraktivní záležitost, hlavně pro dětské oko a tím byl ohňostroj. Poté děti procházely po kolejích, pak k vesnici a na hasičárnu stezku odvahy, kde na ně čekalo několik překvapení v podobě svítících dýní a strašících pohádkových postav, které si připravili starší hasiči. Na konci stezky odvahy předával dětem balíčky se sladkostmi čert.

Na hasičárně si mohli všichni opéci špekáček, okoštovat dobré koláčky a zahřát se teplým čajem a dospělí punčem. U táboráku jsme pobesedovali a děti si zaskotačily.

Za sladkosti pro děti bychom rádi poděkovali sponzorům : Jiřině Orlové, Aloizovi Kobakovi, Aleně Bocanové, Haně Chytilové, Marii Šupíkové, Obecnímu úřadu.

 

Lampionový průvod

 

Sobota 28.8.2010 v Lobodicích ze složkami IZS a dalšími překvapeními

Bohatý program pro děti i dospělé, spousta techniky, kde si snad každý mohl přijít na své. Adrenalin a ústa otevřená obdivem nad umem, odvahou a elegancí lidí mladých i dříve narozených a jejich umem zacházet s technikou i pracovat ze zvířaty. Zážitek, na který se jen tak nezapomíná. To byla sobotní akce v Lobodicích, která probíhala pod hlavičkou obce a jejímž hlavním organizátorem byl Milan Kouřil. Také hasiči z Lobodic, se mimo druhé snažili organizačně pomoci při realizaci této akce a zapojili se i do jejího programu. Dospělí tvořili pořadatelskou četu a mladí hasiči předváděli své výkony v požárním útoku s vodou. Počasí se nad touto přehlídkou různorodých zážitků ustrnulo a byto to vidět i na účasti návštěvníků. Můžete se podívat na fotogalerii, kterou jsme se snažili podchitit co nejvíce postřehů z tohoto dne.

 

Den se složkami IZS 2010

 

Návštěva žáků ze základní školy Polkovice na hasičské zbrojnici v Lobodicích

Ve čtvrtek dne 24.6.2010 navštívily deti ze základní školy Polkovice hasičskou zbrojnici v Lobodicích. Bylo to dopoledne, které děti prožily v hasičském duchu. Dozvěděli se něco o hasičském hnutí, sv. Floriánovi, zhlédly techniku na hasičské zbrojnici a klubovnu, kde se podívaly na výsledky soutěží našeho sboru. Pak si zasoutěžily se džberovou stříkačkou a nakonec opekly na posilněnou kabanos. Dětem se tento výlet podle ohlasu líbil a těší se na další shledání.

návštěva základní školy z polkovic

 

Slavnostní kácení máje

V Sobotu dne 29.5.2010 Uspořádala MHJ Lobodice slavnostní kácení máje. V ranních hodinách se sešli mladí hasiči se svými vedoucími na hasičské zbrojnici, kde se doladilo tradiční maškaření a společně jsme se vydali do Lobodických ulic zvát všechny občany na odpolední kácení máje. Při zvaní nechyběl tradiční ozembuch, bubínek a vystlaný vozík, ve kterém jsme vozili nejmenší masky, když jim přestaly spoužit jejich nožky. Masky byly krásné a různorodé, nejvíce se líbily ty nejmenší. Nechtěli jsme na nikoho zapomenout, proto jsme poctivě obcházeli celou vesnici, ale na konci této dlouhé poutě jsme byli všichni značně znaveni.

Po 15. hod. se naše ranní snaha zúročila, protože u májky se sešla spousta lidí, jak dospělích tak dětí. Tradiční maškarní merendou, která probíhá tahanicí, mezi myslivcem, sličnými dívkami a pytláky, se nakonec májka poroučí smutně k zemi a aby to neměla tak jednoduché je připravena ještě o svoji špičku. Za ulovení spičky láhev kořalky (nad 18 roků).  

Skácením májky akce neskončila. Probíhaly různé soutěže pro děti, grilovali jsme kabanos, kuřata a ke všemu hrála reprodukovaná hudba. Navíc bylo krásné slunečné odpoledne a věříme, že všichni zúčastnění se dobře pobavili.

 

slavnostní kácení máje 2010

 

 

Pozvánka na Kácení máje

    Moravská hasičská jednota Lobodice pořádá v sobotu dne 29.května 2010 v 15:00 hod. slavnostní kácení máje.

    V dopoledních hodinách Vás budou zvát na tuto událost mladí hasiči v maskách. U májky bude zajištěno občerstvení pro děti i dospělé. Grilovaná kuřata a kabanos na rožni, pivo, limo, cukrovinky. Pro děti budou různé soutěže.

    Na tuto akci Vás srdečně zvou hasiči.

 

Stavění májky

    V sobotu 1.5.2010 jsme stavěli již tradičně májku. Podomluvě s panem A. Gregovským nám skácel krásný smrček Jirka Baďuru v lobodickém lese.

    Přivezli jsme ji na dvou vozících a jelikož u obecního úřadu se bude tvořit parková úprava, dohodli jsme se s paní Orlovou, že letos májku postavíme u pohostinství.

    Do zdobení a stavění se zapojili mladí i starší kluci a holky hasiči, ale poprosili jsme o pomoc i nehasiče, hlavně dospělé, z důvodu stavění májky, protože letos je dosti vysoká a pochopitelně i těžší. Vše se podařilo a za pomoc hasiči všem moc děkují i občanům, kteří se přišli podívat a psychicky podpořit tuto akci.

    Poté jsme se přemístili na hasičskou zbrojnici, kde pan Škrabal opékal výborný kabanos , děcka si zaskotačily, dospělí povykládali a družstvo žen trénovalo požární útok s vodou a na nás se dívala od pohostinství vysoká, krásná májka.

stavění májky

   

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode