2014

Živý Betlém

    Ve středu 24. prosince 2014 prožil hanácký žudr pod taktovkou hasičského sboru z Lobodic krásnou scénu Živého Betlému. Tento vánoční dárek občanům hasiči připravili již potřetí za sebou. Do vánočního klidu Lobodic zazněly koledy, které zazpívali mladí hasiči za doprovodu kláves Pavly Jiříčkové. Hanácký žudr s Josefem, Marií, Ježíškem v kolébce a živými zvířátky se stal na chvíli centrem Lobodic. V nedaleké autobusové zastávce vznikla betlémská dílnička, v níž si děti i dospělí mohli připravit vánoční ozdoby. Poté mohli přítomní pokračovat do místního kostela a při cestě si přečíst na vyvěšených tabulkách zajímavosti z historie Lobodic.

    V kostele na návštěvníky čekala krojovaná hanačka s hanákem, kteří jim nabídli k  odpálení Betlémské světlo a mohli si také prohlédnout výzdobu s jesličkami. Pro dospělé byl k dispozici teplý punč. Výtěžek z občerstvení bude věnován jako dar na opravy místního kostela. Dalším příjemným překvapením byla projížďka na kočáře taženém koňmi, se kterými přijela paní Pavla Vybíralíková.

    Účelem této akce bylo setkání lidí v čase nejkrásnějších svátků v roce. Hojná účast byla tím nejkrásnějším dárkem pro pořadatele.

 

Živý Betlém 2014

 

Lampionový průvod

    V pátek 24.11.2014 náš hasičský sbor zorganizoval tradiční lampionový průvod. Děti se se svými rodiči a prarodiči sešly v 18 hodin u hasičské zbrojnice. Po seřazení se lampionový průvod za vyhrávání rozhlasu vydal temnou vesnicí. Při cestě obcí jsme se zastavili u obou pomníků padlých ze světových válek, položili zde kytice a zapálili svíčky. U nádraží jsme shlédli očekáváný ohňostroj, po němž děti obdržely balíčky se sladkostmi, za což děkujeme těmto našim sponzorům: Haně Chytilové, Jiřině Orlové, obecnímu úřadu, Pavlovi a Veronice Symerským, Davidovi Koschatzkému, Františkovi Krátkému a Michalovi Baďurovi. Poté se vytvořili tři skupinky, které se s časovým odstupem vydaly pohádkovými Lobodicemi, které byly zahaleny tmou, na cestě pouze svítily vyřezávané dýně. V hanáckém žudru je čekala scénka pohádky " O Červené Karkulce '' a v zastávce na točně to byla ukázka pohádky " O perníkové

chaloupce ''. Cíl byl na hasičské zbrojnici, kde byl připraven čaj pro děti a pro dospělé punč. Povikládali jsme, ohřáli se u ohně a kdo chtěl mohl si opéci špekáček a byly zde k ochutnání také dobré koláčky.

 

Lampionový průvod 2014

 

Kácení máje

    V sobotu 31.5.2014 jsme uspořádali kácení máje.

    Byla to akce s celodenním programem. V 9 hodin jsme se v maskách sešli u hasičské zbrojnice. Doladili jsme poslední úpravy a vyšli zvát občany na odpolední kácení máje.

    Ve 14 hodin jsme v maskách přišli k májce, zatančili si kolem ní a naposledy se s májkou rozloučili. Sehráli jsme scénku s myslivcem, který májku hlídal a sličnými slečnami, které jej odváděli od májky a lákali ho pryč, aby májku mohli skácet dva neposední klauni. Poté jsme se přesunuli na Letní cvičiště Sk Sokola Lobodice a zde byl připravený program v podobě her pro děti, ukázky práce uměleckého kováře, Jindry Dédhucha, který všem ukázal co se dá vykovat, některým zhotovil náramky, prstýnky a přidal i výklad k čemu který nástroj slouží. Dalším zpestřením pro děti i dospělé byla jízda na voze a kočáru taženém koňmi. Které se zhostili pan Vojtěch Vaculík a Vojtěch Vybíralík. Pokračovali jsme soutěží o nejlepší koláč, kterou vyhrála paní Alena Bocanová, druhé místo obsadila paní Eva Déduchová a Marie Dotková třetí zkončila Milena Kadlecová. V 17 hodin děti zhlédly loutkové divadlo. Které bylo o přírodě a o správném chování se k ní, divadelní postavičky v průběhu divadla ožívali a k dětem přicházeli herci a povídali si s nimi což děti ocenili zájmem a aktivním zapojením se do doprovodného programu který k divadelní pohádce patřil. Celodenní program završila a pro Lobodice hrála Cimbálová muzika Falešnica.

 

kácení máje 2014

 

Stavění máje

    Ve čtvrtek 1.5.2014 jsme se sešli ve 13 hodin před hasičskou zbrojnicí a s dětmi i rodiči jsme vyrazili do lesa pro skácený smrk na májku. Smrk nám pokácel pan Vaculík a my jej z lesa společně vynesli a položili jej na vozíky, na kterých jsme májku přivezli až k pohostinství U Orlů.  Májku jsme očistili od kůry a děvčata ji ozdobila pentlemi. Zlatým hřebem odpoledne bylo její vztyčení. Tento symbol jara bude zdobit Lobodice celý měsíc květen.

 

stavění máje 2014

 

Hasičská mše

    V neděli 27.4.2014 jsme se sešli u hasičské zbrojnice v 10.15 hod. Vydali jsme se v průvodu s mladými i dospělými hasiči, praporem a soškou svatého Floriána do kostela na mši, která byla sloužená za Živé a zemřelé hasiče. Sošku svatého Floriána i slavnostní prapor jsme umístili před obětním stolem a stráž u nich stál pan Alois Kadlec. Po mši svaté jsme se s otcem Josefem společně vyfotili před kostelem.

 

hasičská mše 2014

 

15. Hasičský Countrybál

    V sobotu 18.11.2014 pořádal náš  sbor již patnáctý hasičský countrybál, na kterém hrála v našem regioně vyhlášená country kapela Šediváci. Ples zahájili naši mladí hasiči. Mladší žáci a přípravka předvedli něco z hasičského umění, za což sklidili veliký aplaus, protože děti soutěžily bezprostředně a s velikým elánem. Pak své umění předvedli děvčata ze Sokola Tovačov, které si říkají Rebelky a které trénuje paní učitelka Smolková. Předvedli moc pěkná dvě vystoupení. Osmnáct děvčat se svojí cvičitelkou navnadili dobrou atmosféru plesu. Později se ještě předvedli se svým tanečním vystoupením starší žáci, děvčata s jedním chlapcem, kteří se také moc líbili. Na pohoštění byly nabídnuty tradiční mexické fazole a pekelníkova topinka. Občerstvení zajišťoval bar, peklo a letos po prve jsme zařadili na program i míchané nápoje, které sklidily velký úspěch. Tradiční bohatá tombola se svojí první cenou, křovinořezem, byla ozdobou celého plesu a navíc její rychlý průběh ocenili také návštěvníci. Celý countrybálový večer byl prosycen akcí, pestrostí, tancem a dobrou atmosférou, lidé se bavili a to byla ta nejkrásnější odměna pro pořadatele.

 

Countrybál 2014

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode