Sbor dobrovolných hasičů Lobodice byl založen na ustavující valné hromadě konané v neděli 18.března.1923.

Na členské schůzi sboru dobrovolných hasičů Lobodice dne 11.2.1999 byl odhlasován návrh na zaregistrování sboru do Moravské hasičské jednoty.

Schůze prezídia MHJ, která se konala v dubnu 1999 v Brně, schválila vstup našeho sboru mezi organizace MHJ.

Náš sbor obdržel registrační list č. 2 - 008 a je veden podle platných stanov registrovaných u ministestva vnitra pod číslem vsc /1-7762 / 91-R se změnou ke dni 15.ledna.2001 jako organizační jednotka Moravské hasičské jednoty s vlastní právní subjektivitou.

Její přesný název zní: Moravská hasičská jednota hasičský sbor Lobodice.

Hasičský sbor Lobodice je zařazen k jednotkám požární ochrany do skupiny JPO-5.

V našem sboru pracuje zásahová jednotka, kterou zřizuje obec Lobodice. Zásahová jednotka je skupina hasičů, kteří se dobrovolně rozhodli plnit úkoly při zdolávání požárů, záplav a jiných nebezpečí ohrožujících lidské životy, zdraví či majetek.

Slouží občanům obce a z toho důvodu je obcí zřízena, dotována a vybavována. Zásahová jednotka je také úzce spjata s hasičským záchranným sborem olomouckého kraje, který ji může také využít ke svým potřebám a organizuje ji. Tento subjekt ji také dle svých možností školí dotuje a vybavuje.

Sbor organizuje také oddíl mladých hasičů a soutěžní družstvo dospělých, které provozují požární sport, ale zabývají se i dalšími brannými, kulturními a zábavnými aktivitami v rámci celoroční činnosti.

Naše hasičská organizace se táké zabývá kulturním vyžitím svým, ale i občanů a organizuje během roku řadu akcí.

Snažíme se spolupracovat s organizacemi působícími v obci, základní a mateřskou školou a naší snahou je vyhovět i ostatním požadavkům obce.

Zabýváme se také brigádnickou činností z důvodu vlastního vybavování, údržbou techniky, úklidu a další modernizací hasičské zbrojnice, budováním cvičebního prostoru pro rozvoj požárního sportu a ostatní kulturní činnosti.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode