Celoroční činnost 2010

 

Letní výcvikový tábor mladých hasičů MHJ Lobodice ve Středolesí 10.-17.7.2010

Vedoucí     - Antonín Krátký st., Hana Krátká, Jaromír Krátký, Jan Krátký, Antonín Krátký ml., Alexandra Škrabalová

Pomocní vedoucí    - Vendula Indráková, František Krátký

Kuchaři    - Lenka Hnízdilová, Monika Bahounková

Příznivci    - Hana Škrabalová, František Škrabal

Mladí hasiči    - Monika Bocanová, Julius Dodek, Kristýna Dvořanová, Monika Dvořanová, Tereza Kurfürstová, Zdena Hegerová, Kristýna Orlová, Karolína  Šupíková, Tomáš Šupík, Lenka Urbanová, Michaela Urbanová, Petra Zdráhalová, Petra Zvonková, Michal Žalák, Nikola Žaláková

 

Ke každému dni tábora je napsán komentář a můžete se podívat na fotogalerii.

 

Pátek 9.7.2010

 Letošní hasičský tábor ve Středolesí jsme zahájili vlastně již v pátek, kdy nám pan Škrabal převážel hasičskou Avií zavazadla a materiál,jehož byla plná Avie. Po večerním příjezdu do Středolesí jsme vypakovali věci a připravili prostory pro zítřejší příjezd dětí. Kdo se na přípravach podílel, je vidět na fotografiích.

 

hasičský tábor 2010 - pátek

 

Sobota 10.7.2010

Ráno se děti, další vedoucí a kuchařky po rozloučení se svými rodinami přemístili autobusem, vlakem a automobily ze svých domovů do většině známých končin, krásných Oderských vrchů, kde lišky dávají dobrou noc, ale pro děti je to hotový ráj. Ubytovaní jsme byli na faře ve Středolesí, kterou má pronajatu od drahotušské, lipnická římskokatolická farnost. Děti se zabydlovali, my vedoucí jsme si udělali menší poradu a dohodli jsme se kdo, co a jak bude dělat. Po obědě a odpoledním klidu byl první nástup a zahájení tábora. Vedoucí dali dětem pár důležitých rad a rozdělili je do tradičních družin, které měly každá navíc ještě svoji barvu. Lídr skupiny žlutých byla Míša Urbanová, skupiny modrých Julek Dodek a skupiny oranžových Lenka Urbanová.

JO - 1 Míša Urbanová, 2 Monika Dvořanová, 3 Michal Žalák, 4 Tomáš Šupík, 5 Tereza Kurfürstová

JÁ NEVÍM - 6 Julek Dodek, 7 Nikola Žaláková, 8 Monika Bocanová, 9 Petra Zdráhalová, 10 Kristýna Orlová

MY - 11 Lenka Urbanová, 12 Karolína Šupíková, 13 Petra Zvonková, 14 Kristýna Dvořanová, 15 Zdena Hegerová

 

Družinám byla vyhlášena mimo další pestrou činnost celotáborová hra, která se skládala z dílčích soutěží, ve kterých družiny mezi sebou soupeřily. Družiny si měly vymyslet název, netrvalo dlouho a žlutí hlásili název - JO, oranžoví - MY a modří - JÁ NEVÍM. Poté jsme šly do lesa na dřevo, abychom mohli dělávat táboráky. Suché haluze nosili velcí a stejně tak zapálení i malí. Dovezli jsme plnou Avii dřeva na celý týden. Asi jednou za měsíc bývá v místním malém, ale krásném kostelíku, kde jsou i varhany Mše svatá. Některé děti se tam chtěli podívat a proto jsme vyrazili. Stáli jsme v zadních prostorách kostelíka a poslouchali knězovo kázání. Děti byly ukázněné a pozorné. Pan kaplan byl mile překvapen. Po kostelíku jsme zapálili první táborák, opékali kabanos a družiny si připravily veselé scénky, které nám předvedly. Po táboráku jsme vyrazili na první noční hru za Středolesí na posečené louky, kde jsme hráli oblíbenou soutěž - hledání zvířátek. Schovaní vedoucí vyluzovali zvuky zvířat v určitých intervalech a družiny je měly podle toho najít. Soutěž byla zařazena do celotáborové hry. Umístění - JÁ NEVÍM, JO, MY. Po návratu do tábora byla večerka a děti šly po prvním náročném dni do hajan.

 

hasičský tábor 2010 - sobota

 

Neděle 11.7.2010

První hvizd píšťalky, první budíček v 8:00 hod., první rozcvička, rozdělena na mladší a starší děti, první slaky. Slaky je soutěž, kde děti na velikém zatravněném prostoru hledají malé kartičky zvířátek s různými bodovými hodnotami. Slon 5, koza 10, králík 15 a potkan 20 bodů. Družiny mají na hledání 10 minut, pak kartičky odevzdají vedoucím a ti je zpočítájí a vyhodnotí. Která družina je pohyblivější a pozornější většinou vyhrává. Výsledky prvních slaků - MY, JÁ NEVÍM, JO. Pak následovala hygiena, snídaně, nástup a přemístění do nedaleké vesnice Radíkov, kde jsme měli na hřišti naplánován další program. Soutěžili jsme v požární štafetě a hráli fotbal děti proti vedoucím. Štafeta se skládala z rozvinutí hadic, napojení do sebe, na rozdělovač, napojení proudnice a roztažení. Další úsek byl slalom s balonem kolem kuželů, pak následovalo našroubování matice na šroub, oběhnutí kolem mety, vyštoubování matice, opět slalom s balonem kolem kuželů a doběhnutí do cíle. Výsledek byl následující - JÁ NEVÍM, MY, JO. Pak proběhl veký fotbalový souboj na dva poločasy, který skončl remízou 3:3. Velikou oporou mužstva vedoucích byly dvě brankářky, které hájily svatyni společně. Byly to dvě Hanky, Škrabalová a Krátká. Jelikož bylo veliké vedro přemístili jsme se z Radíkova na Kunzov,to je malý hrádek pod Radíkovem. Tam jsme navštívili občerstvení a nedaleký potok. Děti se schladily zmrzlinou a vyřádily v potoce, kde stavěly hráze z kamení. Pak jsme se přemístili zpět do Středolesí. Po obědě jsme se rozloučili se Škrabalovými, kteří odjeli s Avií zpět do Lobodic. Následovala další soutěž zařazená do celotáborové hry a tou byli zlatokopové. Na třech úsecích se rozházel pro všechny družiny stejný počet zlatých a stříbrných kamínků a oni měli za úkol je v časovém limitu co nejvíce najít. Zlaté byly za 100 a stříbrné za 50 bodů. Vítězem se stala družina JO, druhá JÁ NEVÍM a třetí MY. František dostal za úkol zajišťovat a zapisovat noční hlídky na hlídání tábora a táborové vlajky a zájemci se mu jen hrnuli . Hanka v průběhu odpoledne pylně vyšívala novou táborovou vlajku. Děti pak večer prováděly nejatraktivnější činnost na táboře, hlídání a kradení staré táborové vlajky. Ve 21 hod. dozaril další vedoucí Jarek Krátký, který byl srdečně přivítán. Potom si děti připravovaly scénky k táboráku, které neměly chybu. Hlavní režisérkou byla Petra Zvonková. Po scénkách pokračovalo hromadné hlídání vlajky, až nám některé děti u ní usnuly ve spacácích pod širákem, Jarek je potom budil, aby se přemístily do pokoje. Byli krásné noci a my učili děti poznávat souhvězdí. Kde je Velký vůz, Malý vůz, Kasiopea, Mléčná dráha, co je to meteor. Říkali jsme jim, že když uvidí meteor mohou si něco krásného přát.

 

hasičský tábor 2010 - neděle

 

Pondělí 12.7.2010

Budíček v 8:00 hod., rozcvička a na té se střídávali holky a kluci vedoucí, Saša s Venďou a další den Honza s Toňou. Dvě skupiny mladších a starších dětí se vždy rozběhly, každá na jiné místo a po ránu se pěkně protáhly. Po rozcvičce tradiční slaky s výsledkem - MY, JÁ NEVÍM, JO. Pak následovala hygiena a snídaně. Nezapomněli jsme také, na jednu neoblíbenou činnost a tou je úklid. Z toho důvodu jsme vyhlásili bodování pořádku jednotlivců. Nikdo nevěděl, kterou hodinu bodování bude probíhat. Tento úkol měli na starosti mladí vedoucí. Po snídani byl nástup a následovala celotáborová hra nazvaná džberovka. Skládala se z několika úseků. Plížení pod nízkou překážkou, pětkrát se zatočení kolem tyčky, slalom na zpátečku kolem kuželů, házení balonků do otvorů na obličeji a konečně sestříknutí kužele pomocí džberové stříkačky. Pak zpátky podplazit nízkou překážku, běh do cíle a vybíhal další. Jakmile doběhl do cíle poslední z družiny, byly zmáčknuty stopky. Tato soutěž byla dvojkolová, a co bylo atraktivní, zasoutěžili si v ní i vedoucí. Děti z toho měly velikou psinu. Po této vyčerpávající soutěži měli všichni hlad a tak jsme šli poobědvat. Vítězi džberovky se stali MY, druzí JÁ NEVÍM, třetí JO. Po odpoledním klidu, jelikož bylo vedro, jsme chtěli děti osvěžit. Jarek vymyslel vskutku sprchující soutěž, za kterou ho měli všichni "rádi". Nešťastníkovi se zavázali oči a byl nasměrován pod vodou napuštěný balonek, který byl zavěšen na trnce. Do ruky dostal tyčku se špendlíkem a nic nevědouce mu bylo řečeno, že se má trefit co nejlépe do terče, který má nad hlavou. Po zasažení údajného terče byl nic nevědoucí účastník smáčen proudem vody. Pocity byly rozporuplné. Někdo nadával, někdo se smál, někdo stál jak opařený, ale účel hra splnila. Všichni byli osvěženi. Pak si děti opět připravovaly své oblíbené scénky a měli jste vidět ty účesy na hlavách. Zapálili jsme také táborák, u něhož Jarek hrál na kytaru. Zpívali jsme, koukali do ohně a na hvězdy, byla totiž opět krásná noc. Děcka hlídaly vlajku a pochopitelně za ní lítaly, když jim byla ukradena, ale již to nebylo s takovým řevem, abychom nerušili noční klid. Dokonce s námi poseděl u ohně i soused Míra, který má malé děti Danečka a Elišku a ty s námi trávili také spoustu času, hlavně Daneček. Než se šlo spát, tak děti s mladými vedoucími měli ještě tolik elánu, že předváděli před táborem na cestě ikebany.

 

hasičský tábor 2010 - pondělí

 

Úterý 13.7.2010

Budíček, rozcvička, slaky - tradičně první MY, pak JO, pak JÁ NEVÍM. Po snídani byl nástup, kde se dávaly důležité informace, protože nás čekal náročný úkol. Branný závod kolem potoka Lukavce, v nádherném prostředí místních lesů, kde si potok za miliony let vyryl do skal svoji klikatou cestičku. Družiny soupeřily opět mezi sebou v těchto disciplínách: puzzle, provazový žebřík, hledání věcí - co do lesa nepatří, skládání básničky, topografie, odhad vzdálenosti a výšky, prolézání pavoučí sítí, hod na cíl a uzle. Nebyl to závod na čas, družiny mohli vklidu jít, prohlížet si krásy krajiny a plnit jednotlivé disciplíny. To jak se jim dařilo, uvidíte v následujícím pořadí - JO, MY, JÁ NEVÍM. Kolem Lukavce došli družiny až do cíle a pak jsme si to protáhli ke Kunzovu na občerstvení k Viťovi, kde si děti mohly něco koupit a vyřádit se na kolotoči, houpačce a v potoku Lukavci. Pak jsme se stejnou cestou vydali zpět do tábora. Zatáhlo se na hroznou bouřku, ale spadlo nám na hlavy asi pět kapek. Přišli jsme všichni hladoví a tak kuchařky mohly být spokojené při pohledu na naše hltání. Pak si vedoucí připravovali scénku, kterou jim včera zadaly děti na tyto slova: šperky, účes, pistol, auto, měsíc, kámen, vodník, dušičky, ďábel, rybník. Vedoucí byli také dětmi rozděleni do dvou skupin. První skupina si dala název Družstevníci a účastníkem byla Saša, Toňa ml., František a Toňa st. Druhá skupina si dala název Suchý rohlík a účastníkem byla Venďa, Hanka, Jarek a Honza. Po losování začali u táboráku své vystoupení - Družstevníci a jako druzí - Suchý rohlík. Suchý rohlík asi pobavil děti více a měl vystoupení i delší, ale družstevnickému vystoupení nechyběl děj, zápletka a napětí. Po těchto sranda vytoupení vedoucích jsme poseděli u táboráku. Jarek nám zahrál na kytaru a opět, jak by to mohlo chybět, se kradla vlajka. Kolem 23 hod. šly děti do hajan.

 

hasičský tábor 2010 - úterý

 

Středa 14.7.2010

Ráno stávaly děti pozdději, protože si to vyprosily a vedoucí jim to povolili. Toňové s Hankou jeli ráno do Hranic nakupovat potraviny, pohledy pro děti rodinám a jedno veliké překvapení - nafukovací bazén. Byla totiž veliká vedra a děti potřebovaly nějaké osvěžení. Když jsme dojeli a ukázali bazén dětem, místo nadšeného jásotu bylo vidět zmrazené pohledy a překvapení - co zas na ně chystáme. To však trvalo, jen dokud v něm děcka nezačaly řádit. Následovalo napouštění a přemísťování bazénu, než se dobrá věc podařila. Nebylo tak jednoduché najít trošku roviny a měkký podklad. Museli jsme použít koberec z fary. Nakonec se vše podařilo. Po napuštění bazénu jsme jeli s naši klasickou stříkačkou PPS-8 ke kaskádovým rybníkům za Středolesí, kde jsme soutěžili mezi družinami v požárním útoku. Výsledky soutěže - JO, JÁ NEVÍM, MY.Málem bychom zapoměli na výsledky ranních slaků - MY, JÁ NEVÍM, JO. Po příchodu od rybníků na tábor nás čekal oběd a odpolední klid, ale děti si užívaly bazénu, to byl rachot, jak zdivočelí pstruzi. Hanka přitom usilovně pokračovala ve vyšívání nové táborové vlajky. Před večerem jsme se vydali na vycháku za Středolesí, kde byl nádherný výhled na panorama Beskyd a my si tam na louce hráli balonové hry, například - osla a pak proplétanou. Večer jsme seděli u ohně, sledovali hvězdy a některé děti už také uměly po našich dřívějších výkladech ukázat na Velký vůz, Malý vůz, Severku, Kasiopea a říkaly nám také, že viděli meteor se svým tichým přáníčkem.  To ale ještě nebyl konec dnešního večera, protože nás čekala noční pohádková hra. Vedoucí šli první na louku za Středolesí a cestou stavěli svítící bavervé lampičky, pod nimiž byly napsané úkoly s pohádkovými doplnovačkami.Například Bob a .... Hanka pouštěla družiny jednotlivě po časových intervalech. V cíli je čekal ještě jeden úkol, Jít po provázku asi 150 m k lesu. Cestou je strašili schovaní vedoucí. Nejvíce se v provázku zamotala skupina MY, ti procestovali půl louky než došli do cíle.To jste měli slyšet ty hlášky. Ale jako správní hasiči to nevzdali a ani ti nejmenší nezabrečeli - všichni si splnili bobříka odvahy.

 

hasičský tábor 2010 - středa

 

Čtvrtek 15.7.2010

Budíček 8:00 hod., rozcvička, slaky s výsledkem - MY, JÁ NEVÍM, JO. A ještě výsledky včerejší noční hry s pořadím JO, MY, JÁ NEVÍM. Po snídani byl nástup a odchod do Radíkova na golf. Čekal nás tam již provozovatel se svým vnukem a ti nám provedli perfektní školení o golfu. Mladý správce nám pak ukázal, jaký je správný postoj při odpalu, jak se drží golfová hůl, předvedl nám odpal na jamku a zhodli jsme se, že je opravdu dobrý. Na třikrát trefil jamku vzdálenou asi 150m. Proškolili nás z bezpečnosti, pak nám zapůjčili golfové hole, košíky s míčky a děti i vedoucí neúnávně odpalovali. Někomu to šlo lépe, někomu hůře, ale snažili se všichni. Po odpálení všech míčků se děti rozeběhly po louce, míčky si posbíraly a odpalování pokračovalo znovu. Asi po dvou hodinách jsme se rozloučili a vydali  zpět do tábora. Následoval oběd, odpolední klid a řádění v bazénu. Potom se přihodilo něco neobvyklého. Ze dvora přiběhl Tomášek Šupík a volal tam je had. Mladý Toňa se sním šel podívat na dvůr a opravdu se tam plazila zmije. Ihned začla akce na odchyt zmije. Tomáška jsme pochválili a obdivovali, že tak malý čtyřletý chlapec už umí rozeznat nebespečnou situaci a přijde ji oznámit dospělému. Snažili jsme se hada klackama strčit do pytle, ale bohužel se nám to nepodařilo. Zmije zajela pod základové kameny fary. Připravili jsme si k tomu místu koš, ohrádku z desek a museli jsme rozebrat pár základových kamenů, abychom zmiji dostali ven. To se nám po dlouhém úsilí podařilo. Zahnali jsme ji do koše a ten uzavřeli.Bylo to zrovna v čase, kdy Hanka dovyšívala novou táborovou vlajku, tak jsme dělali hromadné fotky se zmijí v koši a s novou vlajkou. Honza potom vyzvedl Petru Zdráhalovou a ta vlajku zasunula do nátrubku na farní stěně. Pak nám tam vlály vlajky dvě, ta co se krade a nová vlajka slavnostní.Potom jsme zajeli autem se zmijí asi 5 km do lesa za Uhřínov a tam jsme ji vypustili daleko od obydlí do lesa. Dnešní večer jsme šli spát všichni dříve, protože zítra jedeme ráno autobusem na výlet do Hranic.

 

hasičský tábor 2010 - čtvrtek

 

 

Pátek 16.7.2010

 Budíček byl  o něco dříve a to v 6:00 hod. Posnídali jsme, rozloučili se dárečkem s Petrou Zvonkovou, přijel pro ni totiž dědeček, protože jedou na další dovolenou. My jsme pak šli na autobus a cestovali do Hranic na Moravě, kde jsme měli naplánovaný výlet. Vystoupili jsme u náměstí, prošli přes ně a pokračovali za město směrem k Hranické propasti po stezce Evžena Dobiáše. Cestou jsme se pozastavili u jednoho známého místa, kde stojí socha sv. Jana Nepomuckého a je odtud krásný výhled na řeku Bečvu, lázně Teplice, město Hranice a v pozadí se rýsují Oderské vrchy. Moc pěkné prostředí.Děti na to místo chodily postupně, dívali se na krásnou krajinu a obcházeli si i s vedoucími sochu sv. Jana se svými přáníčky, která se mají údajně splnit. Pak jsme pokračovali až k Hranické propasti, o níž jsme dětem něco povyprávěli. Následovala cesta dolů, až do lázní Teplice, kde děti měly rozchod. Jelikož bylo vedro, opět jsme neodolali vodě řeky Bečvy a děti následovaly ryby a kačeny, které také v řece pluly. Z Teplic jsme šli do Hranic na náměst, kde jsme dětem dali zase na nějaký čas volné pole působnosti. Pochopitelně, že ti starší se museli opět postarat o ty mladší. Děti se procházely po městě, následovala zmrzlina za zmrzlinou a byli jsme se také podívat s některými dětmi v kostele, kde měli Hanka s Tondou před dvaceti lety svatbu. Pak jsme jeli autobusem zpět do Středolesí a skoro všichni tam usnuli únavou. Odpoledne malovala Hanka s dětmi táborové hrníčky, které se pak vypalovaly v troubě. Večer přijel Jarek s Věrou Mrtvou a nálada u táboráku se opět zvedla, protože tam byla slyšet kytara. Opékal se kabanos, hrálo se a zpívalo. Jarek hrál na kytaru, Věra Mrtvá na chartítko a Lenka na šoupátko. Byla poslední táborová noc, poslední oheň, poslední kradení vlajky. Poslední proplouvání Mléčnou dráhou, poslední skoky zrakem z hvězdy na hvězdu a myšlenky na to, jak zachytit poslední meteorit se štěstím. Snad většina dětí, malých i velkých, si na něj šáhla a záleží jen na nich, jestli jej pustí. Pokud ne, mohou být i dospělí, ale to šťastné, hravé dětství v nich zůstane navždy.

 

hasičský tábor 2010 - pátek

 

Sobota 17.7.2010

Dnes budíček v 9:00. Poslední rozcvička, poslední snídaně a smutné i veselé balení věcí. Smutné proto, že končí něco pěkného. Veselé proto, že se vracíme domů, kde jsme rádi, kde máme své blízké a další kamarády. Rádi někam jezdíme proto, abychom se rádi zase vraceli. Z táborové kuchyně se nesla libá vůně smažených kuřečáků, děti i vedoucí pendlovali jako mravenci. Balilo se, uklízelo, gruntovalo. Toňa nahazoval a zapravoval kus rozebraného základu na faře po zmiji. Honza organizoval úklidové práce a vynášení materiálu. Hanka chystala vyhodnocení celotáborové hry. S naší hasičskou Avií dorazili Škrabalovi, aby se mohl odvést materiál a zavazadla vedoucích i dětí. Následoval poslední oběd, na který se každý těšil - smažaný kuřecí řízek s hranolky. Po obědě proběhl slavnostní nástup, vyhodnocení celotáborové hry a předání odměn dětem. Potom se ujali ještě žezla mladí hasiči. Připravili si totiž diplomy pro vedoucí, kuchaře a naše příznivce. František a Venďa při této události drželi táborové vlajky, které mají v následujícím období tito dva na starosti. Vítězem celotáborové hry se stala družina MY, druhá byla družina JÁ NEVÍM, a třetí družina JO. Cítili jsme však v ovzduší, že pro vedoucí i děti bylo největší vítězství to, že společně uměli krásně prožít tento tábor. Následovalo rozloučení, odjezd na vlak do Drahotuš, který nás zavezl do Přerova. Tam jsme nasedli na autobus a ten nás rozvezl do našich domovin Tovačova, Annína a Lobodic. Úplně poslední skupina z vedoucích nabalila hasičskou Avii, napsala zápis na rozloučenou do táborového deníku, zamkla faru a vyrazila také na cestu domů.

 

 

hasičský tábor 2010 - sobota

 

 

 

 

 

Spaní ná hasičárně 11.6.2010 a setkání s důchodci

    Po jarních postupových soutěžích, kdy děti poctivě trénují, aby dosáhly co nejlepších výsledků, pro ně tradičně organizujeme spaní na hasičárně s noční hrou. Bohužel letos po záplavách byla taková kvanta komárů, že jsme si nedovolili děti vzít do lesa na noční hru. Zasoutěžili

si před hasickou zbrojnicí ve stříkání se džberovky a shazování kuželek hasičskou hadicí. Poté jsme si šli sednout na lavičky k ohništi, kde pan Škrabal ugryloval vinikající kabanos. Děti si pak zahrály různé hry a po pohádce na dobrou noc postupně usínaly v tradičních spacích pytlích. Je to pro ně vždy takové malé dobrodružství a příprava na letní výcvikový tábor, který každoročně pořádáme.

spaní na hasičárně

    

    Po ranním probuzení si děti zašly koupit snídani. Vánočka, toasty, rohlíky, máslo, čaj, to byla jejich lahoda. Poté balení, úklid hasičárny, mytí nádobí a krátké rozloučení. Ve 14 hodin obec zorganizovala tradiční setkání důchodců, na kterém mladí hasiči z Lobodic prezentovali své výsledky letošní jarní sezóny v postupových soutěžích.

setkání s důchodci

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode