Celoroční činnost 2011

Diskotéka se soutěžemi v Popůvkách

    Dne 26.11.2011 jsme se s mladými hasiči účastnili tradiční diskotéky se soutěžemi v Popůvkách u Kojetína. Diskotéka měla maškarní ráz, protože si děti měly vymyslet jakoukoliv masku. Představili se zde nejrůznější krásné masky z Přerova, Týna nad Bečvou, Lobodic, Kokor a Popůvek. Za naši organizaci se účastnilo 22 mladých hasičů. Na diskotéce byl přítomen i kouzelník. Masky si zahráli různé hry, tancovali a při vyhlášení nejlepší masky porota vyřkla své usnesení - vyhráli všichni. A ti všichni si pak rozkrájeli 6 dortů a osladili si život. Vystupovala zde také skupina Mapaj, která nám předvedla, jak použít  sebeobranného boje. Nakonec porběhla tombola, kde si každý z mladých hasičů vyhrál nějakou cenu. V nejlepším se má přestat a tak i my se rozjeli do svých domovů.

 

diskotéka Popůvky

 

Letní výcvikový tábor mladých hasičů MHJ Lobodice ve Středolesí 13.-20.8.2011

V pátek 12.8.2011 jsme převezli auty z Lobodic materiál potřebný pro chod tábora do Středolesí. Ubytování se nacházelo v prostorách římskokatolické fary.

Sobota 13.8.2011

    Ráno jsme jeli autem do Lobodic pro mladé hasiče. Sraz byl na autobusové zastávce. V 8.35 hod. vyrazili mladí hasiči z Lobodic po rozloučení s rodiči na tábor, kde se mají zdokonalovat v požárních dovednostech. Do Středolesí dorazili kolem 11 hod. Následovalo ubytování a seznámení všech s okolím i místní farou, kde byli ubytováni. Pak následoval oběd, odpolední klid a zahajovací nástup. Pověděli jsme dětem své představy, co se týče programu tábora, pořádku, dbaní na vlastní bezpečnost i bezpečnost druhých, poslušnost, aktivitu a další důležité organizační věci.

    Pak jsme mladé hasiče rozdělili do čtyř družin. Každá družina měla svého lídra v čele. Rozdali jsme jim též různobarevná trička, aby se družiny odlišovaly. Každá družina si měla vymyslet pro sebe název. Odpoledne nám moc počasí nepřálo z důvodu deště a proto jme využili situace a družiny si měly vytvořit své vlastní erby a názvy, které by na erby též napsaly. Děti se daly do práce a do večera byly na světě krásné erby i s pojmenováním družin. Družina se žlutým tričkem si vybrala název – ZLATÍČKA, zelení – KOSTÍCI, modří – ŠMOULOVÉ a červení – REPELENTI. Večer jsme seděli u táboráku opékali kabanos a povídali si různé zážitky. Pak ještě dorazili Honza, Toňa, Franťa, Venďa a Saša, kteří dnes měli ještě závody v Citově.

 

hasičský tábor - sobota 13.8.2011

 

Neděle 14.8.2011

    Ráno budíček v 8.00 hod., následovala rozcvička, slaky, tuto soutěž známe již z loňského roku, pouze místo zvířátek děti hledají barevné papírky  s různým obodováním, které jsou rozházeny po travnatém prostoru. Pak následovala osobní hygiena a snídaně. Po snídani byl nástup, kde jsme hodnotili předešlý den a udělovali důležité informace a úkoly na tento den. Přivezli jsme si vojenský stan, který jsme si s dětmi postavili. Byl to pro ně zážitek, takový veliký stan. Děti posvačily a  pak jsme pokračovali ve stavění stanu. Následoval oběd a odpolední klid. Po odpoledním klidu jsme prováděli prováděli další soutěž v celotáborové hře, kde družiny soupeří mezi sebou. Byla to soutěž na čas. Ze startovní čáry vyběhl první z družiny, běžel ke kolíku, kolem kterého se musel 10x otočit a pak běžel k hasičské hadici, kterou měl shodit co nejvíce kuželek. Poté následovalo stavění kostek poslepu na sebe, pochopitelně co nejvíce, a běželo se ke kuželům kde byla nachystána tyčka s jejíž pomocí se musel čutat balon mezi kužely. Pak se běželo ke štafetovým hadicím, ty se rozvinuly, zapojily na rozdělovač, pak se napojila proudnice a nesla se za čáru. Následoval běh ke startu, kde po doteku rukou vybíhal další člen družstva, který plnil ty samé úkoly, až na jeden, rozvinuté štafetky musel smotat.Každé družstvo 2x rozhazovalo 2x smotávalo. Vše bylo na čas a trestné body. Pak byla svačina a po svačině si mohli děti do večeře dělat věci podle svého uvážení, číst, malovat, házet balonem atd. Děcka si také před  farou zkoušely tancování : polku, čaču, valčík atd. Po večeři jsme pro mladé hasiče na trati za Středolesím  rozmístili svítící lucerničky, pod kterými byly ukryty lístečky s hádankami, na které museli najít odpověď. Jednalo se o věty s pohádkovými motivy, které měli doplňovat například : Jů a …. Byla krásná noc a děti si touto soutěží také plnily bobříka odvahy. Po návratu do tábora se ještě  starší před spaním  osprchovali, mladší šli již spát.

 

hasičský tábor - neděle 14.8.2011

 

Pondělí  15.8.2011

    Budíček v 8.00 hod. Po té tradiční rozcvička, slaky, osobní hygiena a snídaně. Po snídani jsme udělali nástup a zhodnotili předešlý den. Pak jsme si pověděli co bude následovat a dali se do plnění vytyčených úkolů. Družiny si v rámci celotáborové hry plnily soutěž – míry, váhy a počty, kde  odhadovaly počty kostiček, odhadovaly váhu předmětu,měřily metrem přesnou vzdálenost a nalévaly do pet láhve ze kbelíku vodu, aby nalily zpět vše co tam předtím bylo. V průběhu soutěže děti posvačily a plnily si úkoly dále. Po soutěži se posilnily dobrým obědem. S panem kuchařem jsme zatím velmi spokojeni. Po obědě byl mimořádný nástup, na kterém jsme našim vedoucím  Haničkám popřáli k svátku. Pak následoval odpolední klid a pak jsme hráli takovou legrační soutěž, kdy jsme na stromy a další vyšší místa přivázali vajíčka zabalená v toaletním papíře a družiny na ně měly stříkat z pistolek vodu. Úkol byl v tom, že padající vajíčko z promočeného papíru se mělo chytit do rukou a neporušené zanést k rozhodčím. Následovala svačina a po ní další soutěž v zapojování štafetových  hadic na rozdělovač, pak proudnice a opětovné motání. Tradiční hasičské věci, které je nutno stále trénovat. Pak byla dobrá večeře a družiny si měly připravit scénky k táboráku. Všichni se pečlivě připravovali a dostali ještě jeden úkol, co nejpřesněji říci co je to asertivita. Všechno ale překazila bouřka, kdy došlo dokonce k výpadku elektřiny, pro děti to bylo tajuplné. Bohužel se nedalo nic dělat, proto jsme si při svíčkách alespoň povídali a šlo se dneska dříve spát.

 

hasičský tábor - pondělí 15.8.2011

 

Úterý 16.8.2011

    V 8.00 hod. jsme děti probudili budíčkem, následovala rozcvička, slaky, osobní hygiena a snídaně. Po snídani byl nástup, zhodnocení předešlého dne, podání důležitých informací a následovala další soutěž družin a tou byl branný závod naší tradiční stezkou, krásnou přírodou Oderských vrchů, kolem potoka Lukavce k hrádku Kunzovu. Dětem se na startu mazali svačinu, aby se posilnily na cestu , kde je čekalo plnění několika disciplín. Měly také s sebou do cíle donést to, co nejpozoruhodnějšího cestou uvidí.Disciplíny byly takové: co nepatří do lesa, najde se cestou jedna věc  a vezme s sebou, uzle, házení šišek na cíl, házení netangových koulí, prolézání pavoučí sítí a hledání pokladu. V cíli děti čekalo příjemné překvapení ve formě dobrého oběda, který jsme jim přivezli v autě. Na chvíli jsme zašli na občerstvení do nedalekého bufetu a děti si tam zaskotačily na houpačkách, kolotoči a na pískovišti.  Pak se s vedoucími  vydali zpět do tábora. Autobusem do Radíkova a pak pěšky do Středolesí. Po svačině si družiny připravovaly scénky k večernímu táboráku. Následovala večeře a táborák a družiny předvedli na co se připravovali. Byly to krátké scénky,které si  děti připravily na motivy vtipů. Pak na vedoucí byl nastražen stejný úkol od dětí. Vedoucí si také zadováděli a zahráli záchranářskou scénku. Rozepsali jsme též noční hlídky, které střežily táborovou vlajku jako oko v hlavě, ale tu a tam se ji někomu podařilo ukrást a pak probíhala velká stíhací akce. Ve 22.30hod. následovala večerka.

 

hasičský tábor - úterý 16.8.2011

 

Středa 17.8. 2011   

    Dnešní ráno byl budíček v 6.00 hod. Rozcvička nebyla, pouze osobní hygiena , snídaně a v 7.10 hod. jsme jeli autobusem do Hranic. Dnešní den jsme udělali změnu a jeli poznávat  okolí a zajímavá místa našeho tábora. V hranickém okolí, je více zajímavostí. Jednou z nich je Hranická  propast na pokraji Moravské Brány. Prošli jsme přes město Hranice a pokračovali dále k Hranické propasti. Cestou jsme u sochy Sv. Jana Nepomuckého odpočinuli, posvačili a podívali se k soše od níž byl nádherný výhled do hranického okolí. Pak si každý obešel svatou sochu a myslel si na nějaké přání. Prý se mu v životě splní pokud na něj bude usilovně myslet. Po svačině jsme pokračovali k Hranické propasti, která byla již nedaleko. Propast je ohraničena zábradlím, protože je značně hluboká a vespod je jezírko, které vede do hlubin země. Jeho dno ještě nebylo nalezeno. Potápěči byli nejhouběji někde kolem 300m. Šli jsme dále do Teplic, kde jsme navštívili aragonitové jeskyně. Prohlídka trvala asi hodinu a byla protkána různými zajímavostmi. Pak si děti měly možnost nakoupit  nějaké sladkosti a zmrzlinu, poněvadž bylo dosti horko. Posvačili jsme a vydali se zpět do Hranic odkud jsme se autobusem převezli zpět do tábora. Tam na nás čekal dobrý oběd a odpolední  klid. Po odpoledním klidu se šlo  na druhou stranu Středolesí, kde jsme si zahráli míčové hry a na schovávanou, zažili jsme tam spoustu legrace. Pak jsme se vrátili do tábora a povečeřeli. Dnešní krásný večer jsme  naplánovali noční hru. Po setmění jsme se vydali za Středolesí a hráli  noční hru, kde družiny měly  poznávat a hledat zvířátka podle zvuku, který je pro ně charakteristický. Vítěz byl ten, kdo první najde všechna zvířátka. Tato hra byla hlavně pro ty nejmenší takové malé dobrodružství a nad hlavami nám svítilo miliony hvězd, byla překrásná noc. Po návratu do tábora jsme se všichni uložili unaveni  do spánku.

 

hasičský tábor - středa 17.8.2011

 

Čtvrtek 18.8.2011

    Ráno budíček v 8.00 hod. Rozcvička, slaky, osobní hygiena a snídaně. Po snídani byl nástup, kde jsme hodnotili předešlý den a nastínili si úkoly na tento den. Vydali jsme se za Střrdolesí kousek dále na posečené louky, kde jsme prováděli různé soutěže. Družiny hledaly zlaté kamínky ve vytyčeném prostoru,běhaly s hrnkem plným vody nahoru a dolů, popředu i pospátku, skládaly se puzle a každá družina  si měla najít přírodní materiál, z něhož by v táboře zhotovila nějakou pohádkovou bytost. Po soutěžích jsme se vrátili  a čekal na nás oběd. Po odpoledním klidu si děcka vyráběly pomocí šablon zažehlovaci obrázky z korálků. Pak jsme s dětima vytáhli džberové stříkačky a po družinách hráli soutěž na sestříkávání kuželek. Bylo horko, a tak děcka obracely stříkání proti sobě a byly jak vodníci. Pak následovala svačina a děti si vyráběly z  přírodních materiálů, které si nasbíraly při ranních soutěžích postavičky, které stavěly na zemi v okolí ohniště, povedli se jim krásné výtvory. Pak jsme povečeřeli a Jarek, který se za námi přijel podívat nám zahrál u táboráku na kytaru. Holky si také připravily zborové vystoupení, kde se perfektně sladily a zpívaly jak v superstár, mělo to fakt úroveň. Všechny to velice bavilo a byla veliká škoda, že Jarek musel zase odjet. Večerka byla ve 22.00 hod.

 

hasičský tábor - čtvrtek 18.8.2011

 

Pátek 19.8.2011

    V 8.00 hod . budíček, rozcvička, slaky, osobní hygiena a snídaně. Po snídani byl nástup a vyhodnocení, pak se řešily úkoly na tento den. Pustili jsme se do rozborky stanu. Pomalu jsme jej s dětmi  rozebírali a všechno ukládali, aby byl pořádek.Pak jsme odváželi ještě do kontejneru posečenou trávu, kterou jsme nechali na začátku tábora na hromádkách.V průběhu těchto prací jsme posvačili, protože dětem po usilovné práci vyhládlo.Pak byl oběd a odpolední klid. Po odpoledním klidu jsme  šli prozkoumat vesnici a stavili jsme se na zmrzlinu v místním pohostinství.Po návratu do tábora jsme posvačili a děcka si skládaly a zažehlovaly různé obrázky ze zažehlovacích korálků. Probíhalo také každodenní hodnocení pořádku.Po večeři jsme si sedli k táboráku a sledovali noční oblohu, říkali si různé zážitky a učily se poznávat hvězdy na krásné noční obloze. Ve 22.00 hod. byla večerka a hupky do hajan.

 

hasičský tábor - pátek 19.8.2011

 

Sobota 20.8.2011

    Budíček v 8.00 hod., poslední rozcvička,poslední slaky, osobní hygiena a poslední snídaně. Pak poslední nástup a probíhalo vyhodnocování celotáborové hry a ukončení tábora. Děti dostávaly diplomy podle umístění, medaile s logem tábora a ceny za perfektní výkony v průběhu celotáborové hry. Diplomy a medile dostali také vedoucí za zodpovědný přístup a kuchař za přípravu vždy chutných pokrmů.Hlavní vedoucí tábora všem poděkoval za celkový průběh tábora, za bezúrazovost, za snahu a dobrý přístup,  jak dětí, tak vedoucích.

    Výsledky celotáborové hry : 1 – Kostíci , 2 – Šmoulové, 3 – Repelenti , 4 – Zlatíčka

    Po nástupu se dali všichni do úklidu celého tábora uvnitř i v okolí a blížil se oběd. Na oběd byl tradiční závěrečný smažený kuřecí řízek s hranolky, na který se vždy každý těší. Po obědě jsme si odnesli svá zavazadla před budovu a pak jsme tam vynesli i všechny ostatní věci z kuchyně, hasičské nářadí, věci na soutěže atd. Po vystěhování celé budovy se tamější věci dorovnaly, zametla a vytřela se podlaha, napsali jsme zápis do táborové knihy a nashledanou tábore. Bylo nám tu krásně, ale srdce zase volá : domů. Jeli jsme auty do Drahotuš ,do Přerova vlakem, cestou jsme ještě posvačili, kdo měl hlad a pak auty z Přerova domů. Tábor nám dal nové zkušenosti, procvičili jsme si hasičské dovednosti a  hlavně jsme byli nabiti spoustou zážitků, které jsme spěchali přenést do svých domovů.     

 

hasičský tábor - sobota 20.8.2011

 

Noční hra v lese a spaní na hasičské zbrojnici

    V pátek 5.8.2011 jsme se sešli s mladými hasiči v 16 hodin na hasičské zbrojnici. Děti se rozložily po zemi v klubovně a nachystaly si tam karimatky a spacáky. Pak si připravily ohniště na opékání kabanosu. V 18 hodin přijeli naši kamarádi, 6 mladých hasičů ze Záříčí a snimi dva vedoucí Petr Polišenský a Antonín Šuška. Na nástupu jsme přivítali naše hosty a všem řekli program, který bude následovat. Rozdělili jsme děti do skupin po třech, někdo byl pouze po dvou, pro plnění úkolů. Opekli jsme kabanos a dobře jsme se najedli. Potom skupiny tvořily na cestě před hasičskou zbrojnicí obrazce z plastových vršků, které si sami navrhly. Výtvory se dětem moc povedly. Po setmění jsme se přemístili k lesu, kde měla proběhnout po dané trase noční hra. Start byl na moravním mostě, do prava, pak kolečkem k bečvovému mostu a pokračovalo se dál na moravní most. Před mostem si ještě skupinky měli najít poklad. V lese se s předstihem rozmístili dospělí na sedmi stanovištích: 1.zadání pěti slov na složení básničky, 2.hledání kamínků, 3.stavění kostek, 4.shazování kuželek, 5.hledání věcí co nepatří do lesa, 6.navazování provazů, 7.luštění křížovky a hledání pokladu. Skupinky jsme vypouštěli po 5 minutách a děti si plnily disciplíny a také bobříka odvahy. Největší obdiv zasluhují mrňátka, nejmenší byla Michalka Symerská, které jsou teprve 3 roky. Na konci trasy čekala na děti ve formě pokladu, který si musely najít, sladká odměna. Ke konci začalo poprchat, ale stihli jsme dojít na hasičskou zbrojnici. Po noční hře jsme již byli rádi zpět. Mladí hasiči ze Záříčí se vrhli na stolní fotbal, který je velmi bavil. Děti se pomalu chystaly na spaní a přály si pohádku na dobrou noc. Tonda jim povídal pohádku o červenem prasátku, jak založilo se zvířátky ze dvorka oddíl mladých hasičů. Jelikož v průběhu povídání většina dětí usnula, zkončila pohádka tím, jak se chystala zvířátka na první trénink. Pokračování příště. Hasičárna dětí usínala. Dospělí si ještě chvíli povídali a pak se také uložili ke spánku. Ráno se děti nerovnoměrně hrabaly ze spacáků a začaly mít velký hlad. Hanka mazala vánočky a chleby s paštikou a děti jedly a jedly. Pak následovalo vyhodnocení noční hry. Zapoměli jsme sice na jednu disciplínu a tou bylo přednášení básničky, kterou měli mladí hasiči v průběhu noční hry složit. To ale nevadí, oni nám ji poví v Záříčí, tam nás totiž na oplátku naši kamarádi pozvali. Při vyhodnocování každý hrábl do pytle a vytáhl si svoji cenu sám. Jarek ještě obdaroval každého čokoládou a zbylo dokonce i na vedoucí ze Záříčí Petra a Tondu. Po nástupu jsme se s našimi kamarády rozloučili a těšíme se v Záříčí na schledanou. Děti se pak pomalu trousily spokojeny domů.

 

spaní na hasičárně

 

 Návštěva mladých hasičů z Lobodic na požární stanici hasičského záchranného sboru v Přerově

    V pátek dne 25.2.2011 jsme prožili netradiční schůzku s mladými hasiči. Po dohodě s majorem Šindlerem jsme navštívili požární stanici hasičského zachranného sboru olomouckého kraje územní odbor Přerov. Cestu absolvovalo šestnáct mladých hasičů a čtyři vedoucí autobusem do Přerova a poté pěšky. Došli jsme na hasičárnu, kde se nás ujal strojník nadstrážmistr Jan Bezslezina. Ukazoval nám techniku a zařízení, které mají hasiči k dispozici a se kterým musí umět dobře zacházet, aby je mohli využít pro záchranu osob, zvířat a majetku.

    Děti si vyzkoušely oblek proti sálavému ohni, někteří malí se v něm málem utopily, protože s námi byly děti od čtyř do patnácti let. Pak si vyzkoušeli také hasičské přilby, které jsou opravdu na úrvni. Poté nám pan Bezslezina ukázal všechna auta a jejich nádstavby, které mají. Auto vybavené pro záchranu osob při dopravních nehodách, cisterny, plošinu a žebřík, kterým dosáhnou až do desátého patra paneláku.

    Poté nám jeden z hasičů ukázal sjíždění po rouře z patra, kde mohou odpočívat. Dětem se to tak zalíbilo, že nám to hasič ukázal ještě jednou. Potom jsme šli do dalšího oběktu, kde hasiči garážují osobní automobily a protichemické vozy, například pro případ ropné havárie. Hasiči jsou připravení taká na pohyb po vodě. Mají dva motorové čluny, které mohou sloužit při ekologické havári nebo při záplavách. Zaujal nás pytlík, z něhož vyčnívalo lano. Pan Bezslezina chytil lano do ruky, hodil pytlíkem a bylo to jako když kouzelník vykouzlí dlouhý provaz. Provaz se používá pro záchranu tonoucího.

    Pan strojník nám povídal také něco o průběhu služby profesionálních hasičů. V 7 hodin se střídají hasiči ve službě, postaví se do dvou řad proti sobě a službu si předají. Techniku, výstroj, informace a začíná sloužit čtyřiadvacítku druhá směna. Veškerou techniku, výstroj a zařízení si přejímající zkontrolují. Kdo používá jakoukoli věc, on sám ji opět musí vrátit v pořádku na stejné místo. Auta mají otevřené kapoty motorů, vyleštěná okna, světla a zrcátka.

    Týdenní  režim má svá pravidla a každý den má svůj program. Údržbu techniky, školení, samostudium, údržbu výstroje a sportování. V sobotu bývají parkově hospodářské dny. Prostě vše je nalajnované. Pokud však zahouká siréna, vše jde stranou a do dvou minut se musí vyjet k zásahu. Pak si hasiči plní své profesionální povinnosti.

    Šli jsme se také podívat na prostor odpočinku a osobní aktivity, která je pro hasiče také důležitá. Pan nadstrážmistr nám ukázal, kde hasiči v době klidu odpočívají. Ukázal nám také dobře vybavenou posilovnu, kde si hasiči zvyšují svou fyzickou zdatnost. Čas vypršel a my museli opět domů. Poděkovali jsme panu Bezslezinovi za krásnou exkurzi na přerovské požární stanici. Rozloučili jsme se a plní zážitků a nových poznatků jsme odcházeli na autobus.

 

požární stanice Přerov

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode