Celoroční činnost 2012

Vánoční besídka 21.12.2012

    Vánoce se blížily a my jsme jejich nádech chtěli prožít i s mladými hasiči. Jako každý rok jsme na tento výjmečný den pozvali i rodiče a prarodiče k vánočnímu stromečku, aby tyto chvíle prožili s námi. Udělali jsme tradiční nástup, přivítali naše hosty, někteří z mrňátek přednesli básničku, a pak všichni zazpívali hasičské písničky za doprovodu Jarkovy kytary.

     Stromeček svítil vánočními barvami a pod ním se skrývalo milé překvapení v podobě dárečků pro děti. Od těch nejmenších si mladí hasiči přicházeli pro dárečky. Byla to taková malá odměna za jejich celoroční činnost, za jejich snahu při soutěžích, kde dávali do zápolení celé svoje srdíčko. Za obdržený dáreček přednesli ti menší básničku nebo zazpívali písničku a běželi se pochlubit svým rodičům. Pak jsme připravili pro všechny malé pohoštění a povykládali jsme mezi sebou. Byl to zajímavý večer v předvánočním čase, který jsme pěkně společně prožili.

 

vánoční besídka

 

Letní výcvikový tábor mladých hasičů MHJ Lobodice v Libině 7.-14.7.2012

 

SOBOTA 7.7.2012

    Na faru v Libině, kde  jsme měli strávit s mladými hasiči příjemný pobyt našeho letního výcvikového tábora jsme letos přijeli ve třech skupinách. První část přijela našim hasičským autem Volkswagenem, druhá část přijela Fordem a třetí část mladých hasičů se svými vedoucími dorazila vlakem a z nádraží pak mašírovali pěšky, a že to byl hodný kus cesty. Na letní výcvikové tábory jezdíme mnoho let, stala se z toho tradice. Někteří mladí hasiči mají za sebou již několik táborů, jiní byli letos poprvé. Zde v Libině jsme však byli poprvé všichni a všichni zvědaví, jaký tento tábor bude, co nového nám přinese,s  jakými zážitky se vrátíme zpátky do svých domovů?  Po radostném setkání všech na faře jsme se počali na pokyn vedoucích ubytovávat a seznamovat s velikou farou a jejím interiérem. Je to patrová budova, kde se v přízemí  rozprostírá veliká chodba, kuchyň, jídelna a koupelna. Po zatočeném schodišti se šlo do prostor, kde byly čtyři ubytovací místnosti, tam jsme trávili chvíle spánku, odpočinku a osobního volna. K faře náležel veliký zatravněný dvůr s posezením, dále pak hospodářské budovy a stodola. Po bocích se rozléhaly dvě zahrady s ovocnými  stromy a keři, pěkné prostory pro provádění her a soutěží. Děti si tedy zanesly svá zavazadla nahoru, kde jim vedoucí přidělili postele a oni se pak počaly vybalovat a zušlechťovat každý ten svůj koutek, o který se měly celý týden starat. Pak následoval zahajovací nástup, slova vedoucích o tom jak by měl letošní tábor vypadat, co bychom od něj měli očekávat, slova o bezpečnosti, kterou klademe vždy na první místo a rozdělení mladých hasičů do tradičních družin. Každá družina měla svého lídra a během odpoledne si také měli tradičně vymyslet pro družinu  svůj název. Pak jsme posvačili a vydali se poznávat okolí tábora. Nedaleko fary stál veliký kostel, kousek za ním se zelenal dlouhý  park se spoustou stromů, pěkně posečenou trávou a na konci parku stála hrobka asi z 19. století. Když jsme pokračovali dále, došli jsme na libinský sportovní areál, kde bylo fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, tenisové kurty a dětské hřiště, krásný veliký areál, kde se nabízela četnost rozličného vyžití. My jsme dali přednost fotbalu, ale zahráli jsme si i různé hry. Pak jsme se  vrátili spokojeni do tábora. Založili jsme první táborový oheň, kde jsme opekli kabanos, poseděli a povykládali. Pak následovala večerní hygiena, večerka a do hajan.

 

tábor - sobota 7.7.2012

 

NEDĚLE 8.7.2012

    Budíček v 8 hodin, rozcvička, která byla jako vždy rozdělena na starší a mladší hasiče. Po rozcvičce následovaly slaky, to je  hledaní zvířátek natištěných na malých papírcích a pohozených v trávě. Zvířátka se hledají a odevzdávají po družinách, každý obrázek má svoji hodnotu a počítá se právě ta hodnota a počet nasbíraných papírků. To se pak dohromady sečte a určí se vítězná družina.Pak probíhala  ranní hygiena a následovala snídaně. Po snídani byl nástup a rozhodli jsme se, že se podíváme do nedalekého kostela, kde se připravovala mše svatá. Děti byli v kostele ukázněné a pan farář, byl jistě spokojen, když viděl ve svém kostele takovou spoustu dětí. Pak jsme se vrátili do tábora, kde jsme posvačili a Jarek pověstný svými nápady vymyslel staronovou táborovou hru, podávání lavoru nad hlavami v řadě za sebou, ten lavor měl však jednu záludnost v určitém místě po obvodě měl vyvrtány díry. Úkolem bylo při předávání si lavoru  vyžbrndat z něj co nejméně vody.Tato soutěž se započítávala do celotáborové hry. Pak následoval oběd a po obědě odpolední klid. Po odpoledním klidu, jelikož bylo velké vedro, jsme nafoukli bazén a napustili jej vodou. Pak jsme hráli na dvoře další hry a čekali, až se voda v bazéně ohřeje. Další hrou bylo běhání slalomu kolem kuželů a skákání z lavečky do madrací se zavázanýma očima z údajně veliké výšky, bylo to však pouhých dvacet centimetrů. Po svačině jsme šli navštívit opět sportovní areál a jako včera jsme hráli fotbal a další různé hry. Do tábora jsme došli hladoví, takže po večeři se jenom zaprášilo. Připravili jsme táborový oheň, u něhož hrál Jarek na kytaru. Viděli jsme dnes zajímavý úkaz, kdy v  dáli nad Jeseníky ve velkém bílém mraku se střídal jeden blesk za druhým, vypadalo to, jako by někdo rozsvěcoval a zhasínal obrovskou lucernu. Bylo to krásné, ale naštěstí daleko. Zpívali jsme s Jarkem táborové písně a tu naši oblíbenou … čmeláci po práci… a tak dále. Pak další  a další písničky, které se hodí k táboráku. Poté následovala večerní hygiena a večerka.

 

tábor - neděle 8.7.2012

 

PONDĚLÍ 9.7.2012

    Ráno vztyk opět v 8 hodin, rozcvička, slaky, hygiena a snídaně. Pak následoval nástup a rozdávaní barevných triček mladým hasičů podle družin. Na tričku měl každý napsán název své družiny a každá družina měla svého lídra a barvu. Smajlíci měli svého lídra Zdenu Hegerovou a modrou barvu. Dalšími členy družiny byli Eliška Navrátilová, Pavel Symerský, Eva Koschatzká, Ondřej Dvořan.Strašáci měli svého lídra Lenku Urbanovou a barvu zelenou. Dalšími členy družiny byli Monika Dvořanová, Lea Šoukalová, Jakub Krameš, Filip Heger a Tomáš Šupík. Bojovníci měli svého lídra Kristýnu Orlovou a oranžovou barvu. Dalšími členy družiny byli Petr Navrátil, Karolína Šupíková, Ema Šoukalová, Václav Koschatzký a Martina Urbanová.  Poté probíhaly soutěže do celotáborové hry a mezi nimi jsme si udělali svačinku. První  probíhalo sestříkávání  petky  petkou a pak kopání do kuželek balónem.Děti se i v tom horku snažily a bojovali jak o život. Nejkrásnější dojem dělaly jako vždy ti nejmenší, tam byla vidět ta bez prostřednost. Po soutěžích následoval oběd a po dobrém obědě jsme se odebrali  do svých pokojů k odpolednímu klidu, ale tradičně to někdo nechtěl chápat a dělal rozruch. Po odpočinku jsme se vypravili do terénu na brannou hru po místním okolí, kde se plnili různé disciplíny. Například chůze v párech se zavázanýma nohama, házení míčku na cíl atd. Pak jsme se vrátili do tábora, kde jsme posvačili a dělali si podle svého. Děti velmi zaujala mozaika  s barevnými korálky, které skládaly na šablony podle svých představ do všelijakých obrazců, vytvářely z nich různá zvířátka a věci a pestrost barev byla taková, jako když se naparuje páv. Následovalo zažehlování a  dětský originál byl hotov. Po večeři a hygieně jsme pustili na jednu stěnu v pokoji videoprojekci a než pohádka skončila, většina dětí spala.

 

tábor - pondělí 9.7.2012

 

ÚTERÝ 10.7.2012

    Budíček v 8 hodin, rozcvička, slaky, hygiena, snídaně, pak následoval nástup a po nástupu jsme se vydali po stopách poznávání Libiny. V místní knihovně byla akce rok Titaniku. Šli jsme se tam podívat i my. U knihovny Byla šachovnicová dlažba, vypadalo to jako obrovská šachovnice, kde jsme si potom s mladými hasiči zahráli dámu a figurky právě tvořily vedoucí a děti. Bylo to zajímavé ,ale i docela legrační, když vedoucí po vytvoření si dámy nosili mladé hasiče za krkem. V knihovně byly regály plné knih, časopisů a novin, a největší pozornost se věnovala Titaniku. Pro mladé hasiče to byla zajímavá  a poučná exkurze,  Pak jsme se navrátili do tábora, kde jsme posvačili a pak si děti tvořily mozaiky z plastových korálků a Míša jim je zažehlovala. Po obědě pak následoval odpolední klid. Potom jsme šli na dvůr, kde proběhly další soutěže. Jedna ze soutěží byla zapojování štafetových hadic, další házení ringo kroužkem, pak děti hledaly betonové raky v okolí tábora. Jedna z her byla také lození po čtyřech kolem vytyčené mety. Pak jsme posvačili a  Míša s dětima nacvičovala taneční sestavy, které budou předvádět na slavnostním otevírání hasičského cvičiště. K večeru se za námi přijel podívat pan farář Vladimír Mrázek. Prošel se po faře, ptal se dětí jak se jim tu daří, vyfotili jsme se s ním, pohostili ho a společně jsme si povykládali. Pak byla večeře i pro nás a po večeři si děti dělaly věci podle svého zájmu a byla večerka.

 

tábor - úterý 10.7.2012

 

STŘEDA 11.7.2012

    Budíček, rozcvička, slaky, hygiena a snídaně. Po snídani následoval nástup, pobalili jsme si věci  a jeli na výlet na hrad Úsov. Z tábora jsme šli pěšky na vlakové nádraží, které je asi jeden a půl kilometru vzdálené, cestou jsme si zpívali písničky, aby se  nám lépe špacírovalo. Vlakem jsme jeli asi patnáct minut a pak šli pěšky krásnou přírodou, až na hrad Úsov. Zpočátku bylo krásné počasí, ale pak jsme měli obavy, že zmokneme, protože kolem dokola se honily černo černé mraky, ale měli jsme štěstí, déšť přišel až pak později. Na hradě jsme posvačili, trošku jsme si jej pochodili a pak šli do města, kde si děti mohly něco zakoupit. Počasí se stále zhoršovalo, až začalo pršet. Nezbylo nám nic jiného, než se schovat v místní restauraci, kde jsme si  zakoupili něco na zub a podívali se na televizi, kde zrovna dávali nějaký film pro děti. Poté jsme jeli zpět do tábora autobusem a než jsme dojeli, tak opět vysvitlo sluníčko. Po svačině jsme šli na fotbalové hřiště, kde jsme si zahráli fotbal a další zajímavé hry. Po návratu do tábora jsme si zahráli naši tradiční soutěž, zestříkávání vajíček zabalených v toaletním papíře. Tuto hru jsme hráli v místním parku. Děcka lítali s vajíčkama k rozhodčím až do setmění. Některá vajíčka sestříknout byl tvrdý oříšek. Pak jsme šli do tábora na večeři a spát.

 

tábor - středa 11.7.2012

 

ČTVRTEK 12.7.2012

    Budíček v 8 hodin, rozcvička, hygiena, snídaně, pak následoval nástup a soutěž do celo táborové hry. Skládání kostek do věže, což bylo náročné na preciznost. V mezičase jsme posvačili, aby se nám lépe soutěžilo. Pak Míša opět trénovala děti v tanečních sestavách na otevírání hasičského cvičiště.  Další soutěž byla naše známé chození kolem židlí a kdo zůstane nejdéle je vítěz. pak Honza vymyslel přesun ze dvora na faru pomocí židlí. Udělal se dlouhý židličkový had a kdo byl na konci, přenesl židli dopředu a byl jako první a tak se celý konvoj mladých hasičů pomalu, ale jistě přesouval ze dvora na oběd do jídelny. Oběd byl zasloužený a taky dvakrát více chutnal. Po obědě jsme si odpočinuli při odpoledním klidu a  pak probíhala branná hra po Libině  a jejím okolím s plněním různých disciplín. V průběhu hry se nám přihodila taková nepříjemnost, že nám  někdo v určitém úseku ztrhal fáborky vyznačující trať a z toho důvodu jsme trochu bloudili.Při tom hledání nám tak vyhládlo, že jsme si dali dobrou svačinu. Avšak situaci jsme vyřešili, trať jsme našli, dokončili soutěž a zdárně se vrátili do tábora, kde následovalo veliké a radostné přivítání. Pak si děti tvořily další mozaiky z korálků.Po večeři, těsně před spaním, vyhlásila Krajská meteorologická stanice se sídlem v Šumperku bojový poplach, že se  blíží větrná smršť. Byl vydán příkaz, že se musíme přemístit se sbalenými zavazadly, kde mají být ty nejdůležitější věci na určené místo. Vysvětlili jsme dětem vážnost situace  a ony byly statečné, sbalili si své věci a připravili se k odchodu. Pak jsme se všichni vydali na stanovené místo. Děti se cestou vyptávaly, byly zvědavé a mi jsme jim na jejich dotazy odpovídali. Když jsme došli na určené místo, přišla zpráva, že se jedná o cvičný poplach, vysvětlili jsme dětem oč šlo a že to bude užitečné pro jejich další životní situace. Pochválili jsme je za jejich statečnost a  pak jsme se vydali na cestu zpět do tábora a uložili děti ke spánku. Cítili jsme z nich jak si oddechly, že to byla jen uměle vyvolaná situace.

 

tábor - čtvrtek 12.7.2012

 

PÁTEK 13.7.2012

    Když se ráno děti vzbudily, byly velmi překvapené, v noci je někdo pomazal zubní pastou. Všichni, kluci i holky byly rozčílení a snažili se pastu ze sebe smýt. Po této očistě následovaly tradiční ranní úkony a snídaně. Po snídani jsme šli na hřiště, kde jsme plnili jeden, ale zato velký úkol, také jsme zde posvačili. Byla to jedna dráha, kde se plnily soutěže v různých hasičských disciplínách. Pak jsme šli hladoví na oběd a následoval odpolední klid. Po odpoledním klidu probíhala další táborová hra, po stopách Libiny, kde jme plnili různé úkoly. Děti měly situaci ztíženu tím, že jednotlivé družiny byly k sobě svázány krepovým papírem a úkoly musely plnit , aniž by se papír roztrhl. pokud se tak stalo, družina obdržela trestné body.Cestou jme dětem rozdali svačinu, aby se jim lépe šlo.  František s Míšou pro zpestření letěli na koštěti. Večer jsme pak dělali závěrečný táborák opékali jsme kabanos, který byl současně večeří. Jarek hrál na kytaru a všichni jsme si společně zazpívali, pak následovala poslední noční hra, kterou jsme si zahráli v parku a byla to naše známá hra na hledání zvířátek. Byl krásný večer, hvězdy svítily a my si užívali tu krásnou atmosféru společně s dětmi, které ve svých družinách běhaly po parku hledaly podle zvuků zvířátka, aby pak od nich dostaly na papír čárku a další body do poslední táborové hry.   Pak jsme se přesunuli na faru, následovala večerka a poslední táborová noc.

 

tábor - pátek 13.7.2012

 

SOBOTA 14.7.2012

    Poslední ranní budíček, poslední rozcvička, všichni si to asi uvědomovali, proto byli trochu smutní, že tábor  tak rychle uběhl, ale na druhou stanu bylo z dětí cítit, že přece jen domov vyhrává, že to táhne zase za maminkou, tatínkem, babičkou, či dědečkem, za svými oblíbenými hračkami, které na ně doma již netrpělivě čekali. Po ranní hygieně jsme se naposledy nasnídali a všichni jsme si pak sbalili své věci, provedli úklid tábora a proběhlo závěrečné vyhodnocení celotáborové hry a celkové zhodnocení tábora. I když děti bojovaly každou hrou  a snažily se všechny o co možná nejlepší výsledek, vítěz mohl být pouze jeden a tím se stala družina Strašáků, pak následovali Smajlíci a bojovníci si vybojovali třetí pozici.  Umístění jsme však na táboře nebrali jako prioritu. Pro nás bylo podstatnější kolektivní cítění, zapálení pro soutěživost a hra ferplej. U některých dětí se nám podařilo odhalit dokonce organizační talent, což nás mile překvapilo. Snažili jsme se, dětem ukazovat ty správné lidské hodnoty, navádět je, aby je dobře pochopily a  uměly je přijmout. Každý si odvezl nějakou krásnou cenu, vzpomínku na letošní tábor a ten se nám jevil jako vydařený, jak z hlediska obsahu programu, prostředí,ve kterém jsme přebývali, tak i z hlediska okolí tábora. Co se týkalo stravování, bylo výborné, svědčilo o tom i malé množství zbytků stravy. Po stránce bezpečnosti proběhl tábor také v pořádku. Bylo vysloveno poděkování jak personálu, který zajišťoval kuchyni, tak i vedoucím, kteří se o mladé hasiče starali. Po nástupu jsme poobědvali a mladí hasiči s některými vedoucími se vypravili pěšky na nádraží a cestu vlakem domů. Zbývající vedoucí jeli domů dalšími dvěma auty, ve kterých vezli zavazadla a materiální zabezpečení tábora. Do Přerova jsme cestovali vlakem a do Lobodic  pak autobusem, kde si nás přebrali i se zavazadly naši nejbližší, kteří již netrpělivě čekali na zážitky, které jim budeme vyprávět a tak hurá s nimi domů a hurá ještě jednou, vždyť před námi je ještě měsíc a půl prázdnin.

 

tábor - sobota 14.7.2012

 

Opékání

    V pátek dne 15.6.2012 jsme se jako obvykle sešli na hasičské zbrojnici, jen s jednou malou vyjímkou, děti si dovezly kola. Ty nejmenší jsme posadili do auta a přibalili jsme špekáčky s tyčkami na opékání. Auto vyjelo od hasičárny první a hned za ním ostatní na kolách směr Uhřičice. U myslivecké chaty poblíž Uhřičic jsme na ohništi opekli kabanos, zahráli si hru co do lesa nepatří a naučili se pracovat s buzolou, pomocí níž si jednotlivé skupinky našli schovaný poklad v podobě sladkostí. Poté jsme se všichni v pořádku vrátili k hasičské zbrojnici, kde si děti rozdělily sladkosti a rozjely se ke svým domovům.

 

 

opékání

 

Návštěva mladých hasičů v Záříčí

    V pátek 17.2.2012 jsme se sešli v 16 hod. na hasičské zbrojnici a netrpělivě čekali na Toňu Šušku, který nás měl odvézt hasičskou Avií do Záříčí, kde jsme měli strávit dnešní a zítřejší den na přátelském setkání, které nám chtěli hasiči ze Záříčí oplatit za naše loňské pozvání.

    Toňa dojel s Avií a  převezl nás přes les za mladými hasiči, kteří na náš již netrpělivě čekali v Záříčském kulturním domě. Ubytovali jsme se uvnitř na balkóně, kde jsme posléze i spali, a pak následoval seznamovací nástup na parketě. Tam jsme se všichni jednotlivě představili, abychom se lépe poznali. Vedoucí ze Záříčí pro nás připravili první zajímavou strašidelnou soutěž ve sklepě pod pódiem s názvem pevnost Boyard. Maličcí šli po dvojicích a větší samostatně. Soutěž spočívala v tom, že ve strašidelném sklepě, kde hrála hudba měl každý najít v časovém limitu co nejvíce kelímků se žlutými papírky a uložit si je. Na papírcích byla napsána písmena a ta ve finále tvořila tajenku. Některé děti se báli, ale všichni navštívili strašidelné místo a zvládly to. Po této soutěži, která pak měla pokračování ještě v sobotu nám všem vyhládlo a byl tedy čas na večeři. Vedoucí namazali chleba se sýrem nebo s paštikou. Poté probíhaly nácviky na taneční soutež Firedance Lobodských hasičů, trénovala Tereza z Kroměříže. Učila nás Charleston. Plantaly se nám  zpočátku nohy, ale některým to postupem času pomalu šlo. Byl to dobrý začátek. V průběhu večera někteří hráli pink ponk a pak jsme se rozdělili do dvou družstev a zahráli si vybíjenou a taky fotbálek. Promíchali jsme se s mladými hasiči se  Záříčí a byla to urputná bitva, ale v dobrém duchu. Pak jsme si dali něco klidnějšího. Peťa si nás posadil do čtyř skupin kolem počítače a zahráli jsme si video stop. Noc začínala být zralá čas se blížil k půlnoci a to byl signál do hajan nahoru na balkón. Vypadalo to tam jako noclehárna ale super. Mrňátka usnula ihned a čím to bylo starší tím to usínalo později. Někteří registrovali ještě Toňovu pohádku o červeném prasátku.

    Na balkóně se spalo dobře, ráno kolem půl sedmé již noclehárna zaznamenala pohyb a za chvíli jsme byli vzhůru všichni. Hlad nás zahnal dolů ke stolům a vedoucí nám namazali dobrou snídani. Vánočku s máslem a marmeládou ze dvou velkých plat za chvíli nic nezbylo. Po snídani, se s přestávkami na další akce, strhla sedmihodinová bitva nejoblíbenější hry, kterou jsme v Lobodicích neznali s názvem - Amerika. Je to podobná hra jako vybíjená, ale její oblíbenost tkví v tom, že je zábavnější a jednodušší a mnohdy v jednoduchosti je krása. Někdo byl na parketě stále a bušil do protihráčů jako o život. Vznikaly různé zábavné situace. Po snídani jsme taky zahájili druhou část soutěže pevnost Boyard. Ale již v mnohem klidnějším duchu než večer, pak následovalo provětrání na čerstvém vzduchu a mi absolvovali branný závod kolem kulturáku. Toňa Šušků nás vypouštěl po časových intervalech. Obíhali jsme stanoviště s testovými otázkami, na nichž jsme museli zapsat ze tří možností správnou odpověď. Vedoucí nás opět promíchali Lobodice, Záříčí a vetší s menšími. Po pohybu na čerstvém vzduchu nám opět vyhládlo a Peťa pro nás připravil výborný guláš. Po obědě jsme prožívali další zábavnou akci a tou byla Karaoke show, kde jsme si zazpívali do mikrofonu jako na koncertě, dokonce i z vedoucích se na chvíli stali rockové hvězdy a oblékly na sebe “Kabáty“ mezi tím se pochopitelně hrála Amerika. Čas běžel a naše setkání se pomalu chýlilo ke konci.

    Následoval nástup a vyhodnocení všech soutěží, které proběhly. Peťa to měl dobře spočítané a cen byla spousta. Obdrželi jsme i pamětní diplomy. Dokonce i vedoucí z Lobodic byli obdarování. Nebudeme zde psát jednotlivé umístění, protože to není podstatné. Důležitější je to, že jsme v Záříčí prožili dva krásné dny se spoustou her a zábavy poznali jsme se lépe s kamarády přes lužní les a řeku Moravu a prohloubyli spolupráci mezi našimi organizacemi. Pak jsme se rozloučili a Toňa Šušku nás odvezl zase zpět přes les do naší vesnice.

 

Návštěva mladých hasičů v Záříčí

 

Fotbal na ledě   

    Dne 10.2.2012 jsme pro mladé hasiče připravili netradiční program pravidelné páteční schůzky. Po tom, co se na hasičárně sešlo 21 mladých hasičů jsme jim oznámili, že dnešní schůzku strávíme venku. Vydali jsme se k místnímu zamrzlému rybníku a tam po netradičním sáňkování si zahráli fotbal a nakonec soutěží v běhu led opustili. Oklikou kolem letního  jsme došli na hasičárnu, kde jsme se zahřáli teplým čajem a zahráli si tichou poštu.

 

fotbal na ledě

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode