Celoroční činnost 2013

Vánoční besídka

    V sobotu dne 14.12.2013 jsme připravili pro mladé hasiče a jejich rodinné příslušníky vánoční besídku, která měla být takovou malou odměnou za jejich celoroční činnost. Sešli jsme se v 17 hodin před hasičskou zbrojnicí a zatím co někteří vedoucí připravovali pěkné prostředí na hasičské zbrojnici, další vedoucí šli s dětmi, jejich rodiči a prarodiči nazdobit vánoční stromeček pro zvířátka. Pár jedinců zůstalo kvůli nachlazení na hasičské zbrojnici, ale převážná většina šla vstříc romantice a kouzlu  Vánoc, pod nebem plných hvězdiček, do přírody . Šli jsme za rybník, kde jsme si vyhlídli malý stromeček a ten jsme ozdobili svíčkami, které jsme pak zapálili a děti pod něj položily různé druhy zeleniny, ovoce a také obilí. Chvíli jsme postáli a pak šli zpátky na hasičskou zbrojnici, kde Tonda všechny přivítal a pak již Ježíšek naděloval a naděloval. Po nadílce jsme poseděli, protože bylo připraveno malé pohoštění, Děti hrály různé hry povídaly si a také dospěláci skončili u družné besedy. Bylo nám dobře, ale čas neúprosně běžel a děti se musely chystat do hajan, hlavně mrňátka. Zbývající se také pomalu začali trousit k domovům a všichni jsme měli něco společného, těšili jsme se na ten pravý Štědrý den, který jsme měli stále před sebou.

 

Vánoce na hasičárně

 

 

 

Okresní letní výcvikový tábor mladých hasičů v Libině 20. – 27.7.2013

Pátek  19.7.

    Vedoucí a instruktoři jeli odpoledne do Libiny, kde stavěli stany s podsadou.

 

Sobota 20.7.

    Dnešní den jsme cestovali vlakem do Libiny na okresní letní výcvikový tábor. Našim domovem se měla stát na 7 dní fara ve vesnici Libina v podhůří Jeseníků, nedaleko Uničova. Po příjezdu do Libiny jsme se vydali pěšky, naštěstí odlehčeni o zavazadla, do tábořiště. Někteří z nás již toto místo znali, protože hasiči z Lobodic zde trávili tábor již v loňském roce. Po příchodu následovalo rozdělení dětí do stanů, vybalování věcí a seznamování se s místním prostředím. Družstva, názvy a erby.

 

tábor 20.7.2014

 

Neděle 21.7.

    První  táborový den. Ráno budíček v 8 hodin. Stany se začaly hýbat, někdo vstal pohodlně, někomu se nechtělo, ale co naplat, rozcvička volala do pohybu a my museli poslouchat naše vedoucí  a instruktory. Běželi jsme za faru do parku, kde jsme se rozestoupili a následovaly všemi předváděné cviky. Po rozcvičce probíhala ranní hygiena a snídaně. Po snídani byl nástup a důležité informace o úkolech na táboře, celo táborové hře a denním programu. První hrou, jelikož bylo horko a potřebovali jsme se zvlažit, byla již známá, letitá soutěž s děrovanými lavory, které se předávají z ruky do ruky přes  hlavy. Zvlažení je jisté, ale většinou chtěné. Pak následoval oběd odpolední klid. Po odpoledním klidu jsme šli na hřiště, kde jsme si zahráli různé hry. Pak následovala svačina a volný program. Na večer bylo připraveno ohniště a po večeři jsme jej zapálili a Jarek hrál na kytaru. Byla krásná noc a instruktoři toho využili, namaskovali se a probíhala soutěž v parku. Pak následovala večerka.

 

tábor 21.7.2014

 

Pondělí 22.7.

    Ráno budíček v 8 hodin, rozcvička, hygiena, snídaně a nástup. V tento den bylo veliké horko a proto jsme se rozhodli, že musíme děti ovlažit ve vodě a z toho důvodu jsme jeli do Šumperka vlakem a z nádraží jsme se vydali na čtyř kilometrovou túru, která končila na přírodním koupališti za Šumperkem. Ihned po příchodu na koupaliště jsme dětem rozdali svačinky a nápoje. Byly po té dlouhé trati hladové a žíznivé. Pak se šli koupat  do vody, kde se docela vydováděly. Voda  přišla v tomto počasí velice vhod. Po koupání se šlo na zastávku do blízké vesnice a odtud se jelo vlakem do Libiny, přesun do tábora a následovala večeře. Po večeři se hrála další hra. Vylosovala se dvě písmenka a vymýšlela se na ně slova. Pak děti vymyslely  hru pro dospělé, kterou hráli  vedoucí,  instruktoři i kuchaři. Pak následovala večerka.

 

tábor 22.7.2014

 

Úterý 23.7.

    Ráno budíček a dnes to bylo bez rozcvičky, protože jsme dnešní den po snídani jeli trávit program do Velkých Losin, kde jsme jeli opět vlakem. Na nádraží se pochodovalo pěšky. Opět byl slunečný a horký den. Ve Velkých Losinách je historická papírna. V papírnách to bylo velice zajímavé a my jsme si zde mohli vyrobit sami i svůj papír. Také jsme zde měli domluvený oběd. Odpoledne jsme jeli vlakem zpět do Libiny a po aklimatizaci jsme hráli další hru. Lozili jsme po čtyřech, jako když jede vlak. Dnešní večer byl opravdu dobrodružný, protože do tábora se vkradl vetřelec a nepozorovaně ukradl táborovou vlajku. Vetřelec byl celkem hodný, protože nabízel vlajku zpět, ale jako výkupné museli děti plnit jisté úkoly, které měli řešení v okolí tábora. Nakonec se vše podařilo a s vetřelci, kterými byli maskované hasičky z Lobodic, jsme opět vyvěsili naší táborovou vlajku, naší zástavu. Pak se rozdělal oheň zazpívalo se, ale program ještě nekončil, prováděla se noční hra, stezka odvahy. Do tábora jsme se vrátili skoro ve dvě hodiny v noci.

 

tábor 23.7.2014

 

Středa 24.7.

    Ráno budíček, rozcvička, hygiena a snídaně. Jelikož jsme předpokládali návštěvu Hygieny, tak jsme dělali všechna opatření, aby náš tábor byl bez závad. Kuchaři gruntovali v kuchyni, v příručním skladě potravin dělali určitá opatření, TOI TOI se umývaly i z věnčí. Mladí hasiči si uklidili ve svých stanech a pak hráli plánované bodované hry. Na oběd dnes byla rajská a děti i vedoucí s instruktory si jí moc chválili. Dnes bylo opět veliké horko, takže děti šly na odpolední klid do parku. Pak byla domluvená návštěva místní hasičské zbrojnice. Byl tam s námi jeden místní hasič, který nám předvedl zdejší techniku. Mají zde Mitsubiši a Trambusa cisternu, dobře vybavenou. Vše jsme si prohlédli a pak nás  postupně pan hasič povozil v Trambusu. Poděkovali jsme za exkurzi a vrátili se do tábora. Večer vyvstala otázka hlídání vlajky, takže se dělal rozpis a děti se střídaly po půl hodině, dospělí po hodině. V parku pak probíhala soutěž na praskání balonků. Na večeři byl kabanos. Dnešní den byl jubilejní. Vedoucí Bohuš slavil narozeniny a kuchař Libor svátek. Dostali každý půl dortu.

 

tábor 24.7.2014

 

čtvrtek 25.7.

    Dnes byl budíček brzy, již v 6.30 hod. Včera se nestihl sestřik vajíček v parku a proto se pokračovalo dnes ráno místo rozcvičky. Pak Lukáš Slaměník s dětmi v přístřešku hráli hru městečko Palermo. Dnešní den se mělo jít na koupání, ale z důvodu nepříznivého počasí se udělala změna. Program se soustřeďoval do tábora. Večer se šlo do místního lesa na noční hru. Byla tam ale divoká prasata, takže akce byla z důvodu bezpečnosti dětí zrušena.

 

tábor 25.7.2014

 

pátek 26.7.

    Budíček, rozcvička, hygiena, snídaně. Dnešní den byl velmi zajímavý, protože ráno jsme měli předváděčku policie se psy, což nás velmi zaujalo. Po obědě se jelo na koupání k Oskavě. Je tam pěkná vodní nádrž. Mladí hasiči se vydováděli, skákali do vody z lávky, bylo to super a také  to pro ně bylo v tomto vedru příjemné osvěžení. Po příchodu do tábora jsme byli všichni hladoví. Na večeři byly dlouho očekávané palačinky, takže kuchaři se opět vyznamenali. Dnes byl poslední táborový večer a instruktoři si proto připravili pro mladé hasiče překvapení a zrealizovali jim v přístřešku diskotéku, která bývá vždycky velmi atraktivní. Některým se vůbec nechtělo končit, ale v nejlepším je vždy dobré přestat a jít do hajan.

 

tábor 26.7.2014

 

Sobota 27.7.

    Dnešní den byla poslední rozcvička, hygiena, snídaně a probíhal úklid stanů. Mladí hasiči pomáhali rozebírat stany s podsadou a vše se ukládalo do stodoly. Byla to spousta práce, ale vše se podařilo dokončit tábořiště před odjezdem uklidit a také si připravit zavazadla a zkontrolovat, zda máme všechny své věci. Na oběd nám kuchaři uvařili rozlučkový výborný smažák s hranolky. Pak následoval závěrečný nástup, vyhodnocení celo táborové hry a rozdávání cen a diplomů. Honza měl proslov vyzvedl jednoho chlapce z Přerova, který řekl, že jsme se tak skamarádili, že bychom mohli soutěžit za jeden tým. Pak dal za příklad instruktora Lukáše Slaměníka, který řekl, že mu únava nevadí, že se na tábor přijel věnovat dětem a vyspí se doma. Renek Kelar přijel s ávií z Týna, kde se vešel všechen materiál a také zavazadla, která pak rozvážel po organizacích. Tábor byl za námi a my jsme získali další kamarády a další zkušenosti, které nám určitě dají něco pro náš hasičský rozvoj a snad i život.

 

tábor 27.7.2014

 

Spaní na hasičárně

    V pátek 28.6. jsme pro mladé hasiče připravili před prázdninami tradiční spaní na hasičárně. Opekli jsme špekáčky, rozložili si spacáky a po setmění, vyrazili na neznámou cestu. Děti se chytly lana a se zavázanýma očima vyšly do neznáma. Procházely celou vesnicí a na konci své cesty vešly do budovy, o které zprvu nevěděly. Během cesty měly mírné obavy, protože nevěděly o co půjde. Děti měly uhodnout o jakou budovu se jedná. Tu, tam se ozvalo: „to je mlýn.“ Měly pravdu. Byli jsme s dětmi ve mlýně, kde nás provedla paní Losmanová. Ta nám pověděla o tom jaké má mlýn zařízení, a jak zde všechno funguje. Pro děti, ale i pro dospělé to byla zajímavá exkurze, jelikož jsme byli uchváceni prostředím mlýna, ve kterém většina z nás byla poprvé. Paní Losmanové jsme poděkovali za pěkný zážitek a odešli zpět na hasičskou zbrojnici, tentokrát kolem hřiště. Tam jsme se uložily ke spánku, ale ještě před tím nám Tonda řekl tradiční pohádku.

 

spaní na hasičárně

 

Mladí hasiči tančí

    V Pátek 5.4. v 16 hodin jsme v sále kulturního domu v Lobodicích  uspořádali  akci s názvem : MLADÍ HASIČI TANČÍ.

    Využili jsme jednu z pravidelných pátečních schůzek a uspořádali tuto akci pro občany z Lobodic jako ukázku  krásy pohybu, kterou děti předvedly na soutěži  Fire dance 30.4. v Žabčicích u Brna. Děti byly rády, že mohou i v Lobodicích ukázat, co vše se v zimě během jednoho měsíce naučily.

    Mladí hasiči si pro návštěvníky  akce  sál také vyzdobili a nachystali. Předvedly tance: Polku, Mambo, Mazurku a dva skupinové. V průběhu akce všem hostům roznesly sladkou pozornost v podobě bábovky.

    V letošním roce hasičský sbor  v Lobodicích  oslaví jubilemum  90 let od založení  dobrovolného hasičstva  a naše akce se v tomto  slavnostním duchu ponesou po celý tento rok a mi se těšíme, že se s Vámi budeme při těchto akcích potkávat.

 

mladí hasiči tančí

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode