Celoroční činnost 2014

Předvánoční Olomouc

    V pátek 19.12.2014 jsme s oddílem starších žáků a některými mladšími žáky navštívili vánoční trhy v Olomouci. Jeli jsme obecním fordem a dvěma osobáky. Zaparkovali jsme u tržnice a přešli na náměstí, krásně vyzdobenou vánoční Olomoucí. Tam jsme dali hodinový rozchod s tím, že nikdo nepůjde sám. Procházeli jsme se, spíše se dá říci proplétali mezi lidmi, olomouckým náměstím, které žilo vánoční atmosférou a krásnou výzdobou. Stáli zde desítky stánků s rozličnými nápoji, pochutinami, suvenýry a dalšími věcmi. Na jedné straně pod střechou amfiteátru hrála folková kapela. Na druhé straně pod orlojem svítil krásný vánoční strom a stála zde malá zvonice, kde si mohl každý simbolicky zazvonit na vánoční zvon. Po procházce náměstím a zakoupením něčeho dobrého na zub, jsme zašli také do prioru a prošli si tamnější obchody. Poté jsme se přemístili přes obě námětstí do Šantovky, kterou jsme si také celou prošli. Byli jsme již celkem utahaní a proto jsme se usadili na dlouhou sedačku, kde jme zažili spoustu úsměvných situací, se zakoupenými, legračními, umělými zuby, kterými jsme přiváděli v údiv kolemjdoucí návštěvníky Šantovky. Po legračních zážitcích jsme se přesunuli na tržnici, odkud jsme odcestovali ke svým domovům.

 

předvánoční Olomouc

 

Víčka pro Simonku   

    Na hasičské zbrojnici se nám nahromadilo třicet pytlů s vršky, které jsme sbírali pro Simonku z Olomouce. A proto jsme se domluvili, že jednu z pátečních schůzek využijeme pro dobrou věc  a 3.10.2014 jsme víčka zavezli postiženému děvčátku. Bylo krásné dívat se na mladé hasiče, jak si vzájemně pomáhají a snaží se naložit co nejvíce pytlů. Měli radost, že mohou pomoci a těšili se na výlet do Olomouce.  Víčka jsme předali mamince Simonky, která byla ráda. Je jen škoda, že jsme neviděli Simonku, která se zrovna koupala. Za odměnu jsme děti vzali na náměstí a ukázali jim orloj. Poté si koupili něco dobrého na zub a po pěkné večerní akci jsme se vrátili zpět domů.

 

víčka pro Simonku

 

Letní výcvikový tábor mladých hasičů Lobodice v Ostrově u Macochy 28.6. – 5.7. 2014

Sobota 28.6.2014

    Odjezd v 11 hodin hasičskými auty a s některými rodiči z Lobodic : 22 dětí a 5 vedoucích : Antonín Krátký st., Hana Krátká, František Krátký, Jan Krátký, Miroslava Šigutová. Michaela Urbanová za námi přicestovala v neděli a Antonín Krátký ml. za námi přijel v pondělí. S převozem dětí na tábor nám pomohli Veronika Symerská, Papa Holomčík a David Koschatský. Po říjezdu do Ostrova u Macochy jsme se všichni ubytovali, Hanka s Monikou nám připravily příjemné prostředí, protože celou faru vygruntovaly a uvařily dobrý oběd. Měli jsme všichni po tom cestování již hlad. Fara je dobře vybavena pro táboření. Jsou zde čtyři pokoje pro ubytování, veliká kuchyň, sociální zařízení se sprchami, veliký dvůr  se sklepem, otevřená stodola, upravená pro stolování a hry. Ve spodní části dvora jsou další místnosti pro pořádání her. V sousedství fary stojí menší, pěkný kostel s přilehlou zatravněnou zahradou. Po obědě jsme si chvíli odpočinuli a pak jsme mladé hasiče rozdělili do čtyř družin. Každá z nich dostala trička s jinou barvou. Družiny měly také svůj název, pokřik a namalovaly si své erby. Forďáci byli červení, Mistři oranžoví, Trdla modří, Ostrováčci šedozelení. Odpoledne jsme se dali do poznávání okolí a navštívili tamní les. Jsou zde krásné lesy, tak jako i celé okolí a také samotný Ostrov, který má své kouzlo v nádherné členitosti svých uliček. První naše hra měla téma : „dobývání  pevností“, které si družiny postavily. Po této hře následovala večeře, opékali jsme kabanos u táboráku. K večeru přišel za dětmi do tábora fousatý dědeček z Hollywoodu a pod střechou ve stodole dětem povídal o pohádkách, které jim přinesl. Tu najednou z nenadání přiběhl  tajemný lump ukradl všechna DVD s pohádkami a zmizel neznámo kam. Dědeček byl velice smutný a povídal dětem, že se musí vysvobodit všechny pohádkové postavičky, které tam byly a že záleží jen na jejich snažení během celého tábora. Jen tak mohou všechny pohádkové postavičky vysvobodit. To byl cíl a smysl celotáborové hry. Během odpoledne jsme se také dozvěděli, od místních hasičů, že v nedalekém Senetářově bude dnes probíhat noční soutěž pro starší žáky. Večer jsme tam jeli a František nahradil Toňu v koučování. Mladí hasiči z Ostrova nám půjčili přilby, dresy nám byly odpuštěny a holky si zde vybojovaly mezi velikou konkurencí dvaceti tří kolektivů pohár za třetí místo. V noci jsme se vrátili do tábora a na kutě.

 

tábor 28.6.2014

 

Neděle 29.6.2014

    Ráno budíček, který měl od předešlých táborů mnohem něžnější průběh. Byl řešen formou písniček, které vedoucí pustily na chodbě. Následovala rozcvička, snídaně a nástup na slavnostní zahájení celého tábora. Pak jsme jeli nafouknout  na hasičské cvičiště raft a jeli sním k místnímu rybníku, kde Míša s Františkem učili starší žáky jízdě ve člunu. Toňa st., Honza a Mirka se přemístili s mladšími na hasičské cvičiště, kde s nimi trénovali požární útok, mezi tím děti také posvačily. Hanka s Monikou vařily oběd. Po obědě byl odpolední klid a po něm jsme šli všichni na raft a starší ukázali, co se ráno naučili a vozili mladší přes rybník. Bylo to také v rámci celotáborové hry. Vyšlo nám to akorát, protože začalo pršet, ale přijel František s Hankou a Monikou z nákupu a všechny nás pobral do Forda. Raft jsme přivázali na střechu a přejeli do tábora. Posvačili jsme a  po dešti  Honza s Mirkou připravovali hru, která se hrála na dvoře a jmenovala se“ hasičská dráha „. Montoval se koš na savici, spojovaly se hadice, vázaly se uzle, přelívala se decovko voda do kbelíku a hledaly  se předměty se zatemněnými brýlemi. Pak následovala soutěž v uzlování, kterou jsme nazvali „Čelčický uzel“. Po večeři přišel kouzelný dědeček a přinesl první pohádkovou postavičku, kterou  děti vysvobodily ze spárů tajemného zloducha, svým celodenním úsilím, při soutěžích táborové hry. Družiny obdržely  počty dílečků papírového puzzle dle svých zásluh, které si pak společně složily, poznaly o kterého pohádkového hrdinu jde a pak si jej vyvěsily na nástěnku. Pak jsme prováděli další soutěž: „Hasiči hledají hlas“. Pěkně jsme si zazpívali a program dnešního dne byl u konce. následovala večerní hygiena a večerka.

 

tábor 29.6.2014

 

 

Pondělí 30.6.2014

    Budíček, rozcvička, hygiena a snídaně. Následoval nástup a seznámení s programem dnešního dne. Starší si připravovali s mladšími scénky a poté je ve svých družinách předváděli. Pak následovala další hra „přesedávaná“ při oznamování barviček, poté jsme si zahráli „živé pexeso“. Oběd, po obědě odpolední klid a Míša četla dětem pohádku. I když venku pršelo, děti si oblékly pláštěnky a šli jsme dolů ke škole, kde se soutěžilo v chození na chůdách. Vedoucí  mladých hasičů z Ostrova nás pak pozvali do místní sokolovny,  kde jsme si společně  zahráli vybíjenou a hru s názvem „flaška“. Po návratu do tábora následovala svačina. Šlágrem vyplnění volného času se pro děti stalo vytváření svého  požárního útoku na dvoře tábora podle vlastní fantazie. Večer  jsme v  táboře  popřáli Petrovi Navrátilovi ke 14. Narozeninám.  Peťa dostal piškotový dort, který mu s pomocí kuchařek vytvořily starší holky a také dostal hobla. Zahráli jsme si soutěž „riskuj“, povečečeli  a pak kuchařky ukradly dětem vlajku. Napsali jsme jim na to místo, že si jí neuhlídaly a že je čekají nějaké úkoly ,aby ji opět mohly získat. Jako předešlý večer , při nástupu, přišel mezi děti kouzelný dědeček z Holliwoodu a přinesl jim další pohádkovou postavičku, kterou děti vysvobodily svou pílí během dnešního dne. Večer jsme  se staršími žáky připravili noční hru kolem fary a kostela. Pro ty nejmenší to bylo obrovské dobrodružství a odvaha, ale neukápla ani slzička. Pak následovala večerka.

 

tábor 30.6.2014

 

Úterý 1.7.2014

    Po budíčku, který  místo píšťalky, vyřešily tóny písní řinoucí se k dětským uším z chodby mezi pokoji, proběhla  rozcvička, ranní hygiena  a snídaně. Poté  jsme se vydali na vycházku, krásnou přírodou zdejšího kraje, mezi poli i lesem, kterou umocňovalo nádherné počasí a zpěv ptáků nad našimi hlavami. Měli jsme nasměrováno k propasti  Macocha. Během cesty jsme posvačili a děti si dávaly „klišťáky“, což bylo připínání prádelních kolíčků na oděv kamaráda, aniž by o tom věděl.  Po příchodu do cíle jsme  se z můstku podívali dolů do propasti, což bylo velice poutavé a tajil se nám až dech, při pohledu do té hloubky. Pak jsme dali dětem rozchod, aby si mohli něco pěkného nakoupit. Po svačině, kterou jsme dostali na cestu do baťůžků, jsme se vydali na cestu zpět, při níž  jsme si někteří natrhali lesní maliny. Následoval oběd a odpolední klid. Toňa se staršími žáky pak odjeli fordem na hasické cvičiště, kde trénovali požární útok.  Mladší žáci s Mirkou a Honzou hráli  na táboře hry. Jedna z nich se jmenovala : „latriny“, druhá:  braň svoji vesnici. Následovala svačina, ale mezi tím se na táboře připravovaly tajně úkoly pro nalezení ukradené vlajky. Toňa s Františkem pak jeli vlajku ukrýt na tajné místo. Kuchařky též nezahálely. Monika jela nakupovat a Hanka mezitím nasmažila 100 výborných palačinek. Opět mezi děti přišel kouzelný dědeček, s další vysvobozenou pohádkovou postavičkou.  Po večeři vypukla obrovská  akce, hledání vlajky, se složením bobříka odvahy, která byla úspěšně dokončena u jeskyně Balcárka. Nálezcem vlajky byla Monča Bocanová a žerdi Leňa Urbanová. Vlajku do tábora nesla Leňa s Petrou, které se jako první společně dotkly vrat v jednom z úkolů, při hledání vlajky. Po návratu do tábora následovala večerka.

 

tábor 1.7.2014

 

Středa 2.7.2014

    Budíček, rozcvička, ranní hygiena, snídaně. Následoval nástup a rozdělení úkolů na tento den. Starší jeli fordem na hasičském cvičiště, kde trénovali štafetu a učili se vyprošťování zraněného z auta po nehodě. Mladší zůstali v táboře a hráli s Honzou a Mirkou hry. Mezi děním se děti posilnily svačinou. První hra byla „ s obrázky na zádech“ a pak šli do lesa hrát hru na „hledání papírků“. Na oběd bylo vepřo, knedlo, zelo, po kterém se jen zaprášilo. Po odpoledním klidu šli starší na raft. Mladší trénovat na hasičské cvičiště štafetu. Po svačině jsme odtud šli společně do lesa, kde proběhla hra „na vysílačky“ a tam jsme zažili trochu dobrodružství. Neřekli jsme dětem ohraničení hry a ony se nám rozběhly trošku po lese, ale po chvilce jsme je opět měli po kupě. Pak jsme šli na večeři, po níž mladší rozvíjeli svoji fantazii a skládali si opět  svůj originální požární útok. Kouzelný dědeček nezapomněl na mladé hasiče ani dnes a protože se během dne opět snažili, přinesl jim dalšího pohádkového hrdinu, kterého si složili a jeho obrázek přišpendlili na nástěnku. Večer jsme sprchovali  malošky a starší si pak prohlíželi ve stodole fotky na dataprojektoru a měli z toho obrovskou srandu. Následovala večerka.

 

tábor 2.7.2014

 

Čtvrtek 3.7.2014

    Tóny budíčku nás probrali do dalšího dne a abychom byli svěží a připraveni na plnění úkolů, díky nimž se budeme snažit vysvobodit dalšího pohádkového hrdinu, zaběhli jsme se rozcvičit. Přiběhli jsme hladoví, takže po ranní hygieně do nás snídaně vklouzla jako malina. Po ranním nástupu jeli starší žáci  s Toňou na kolečkové brusle do nedaleké vesnice Sloup. Mladší hráli s Honzou a Mirkou na táboře hry. Mezi plněním úkolů všichni posvačili a po příjezdu starších z bruslí, šli všichni do jeskyně Balcárka. Po obědě a odpoledním klidu jeli starší na hasičské cvičiště, kde trénovali štafety a mladší hráli „ždímovanou“ : házeli po sobě balónky s napuštěnou vodou. Po svačině pak hráli hru „safari“ a „pastýři“. Ranní rozcvičení a následující úsilí se opět vyplatilo, protože opět došel za dětmi  kouzelný dědeček, aby jim předal předposlední pohádkovou postavičku.  Po večeři si zahráli i vedoucí, byla to známá show „Partička“ a obecenstvo jim tvořili děti, pro které to byla veliká legrace. Pak následovala večerka.

 

tábor 3.7.2014

 

Pátek 4.7.2014

    Budíček, rozcvička, ranní hygiena  a snídaně, to jsou ranní pravidelné úkony, kterým se nelze vyhnout. Již od rána jsme se průběžně věnovali úklidu, protože v odpoledních hodinách očekáváme některé z rodičů, prarodičů a kamarádů, kteří přijali naše pozvání. Po snídani jel opět Toňa se staršími do Sloupu na brusle a mladší hráli na táboře různé hry. Nezapomnělo se pochopitelně ani na svačinu. Hráli například „papírovou válku“, „hledání dračích vajec“  a jelikož bylo horko, vedoucí začlenili i hru s vodními pistolkami, aby se děti trochu ovlažily. Následoval oběd a odpolední klid. Kolem 16 hodiny se začali pomalu sjíždět naši hosté. Nabídli jsme ji drobné občerstvení, děti také posvačily  a pak jsme se s nimi vydali dolů k rybníku, kde starší žáci všechny povozili se svými ratolestmi na raftu a poté jim předvedli vyprošťování  osob z nabouraného auta a první pomoc. Po  návratu do tábora jsme rozdělali oheň a na večeři opekli společně kabanos. Mladší všem předvedli svůj originální požární útok a lezení po horolezecké stěně. Potom naposledy přišel pohádkový dědeček z  Holliwoodu  a přinesl dětem poslední zachráněnou pohádkovou postavičku, kterou si poskládali a touto postavičkou byl největší hrdina: „Shrek“.  Poté pokračovalo slavnostní vyhodnocení celotáborové hry, ve které se na prvním místě umístila družina „Trdla“,drruzí byli „Ostrováčci a na třetím místě se společně umístili „Forďáci“ a „Mistři“. Díky tomu, že se dětem podařilo během tábora osvobodit všechny ukradené pohádkové postavičky, mohli shlédnout pohádku : „Příšerky s.r.o.“ Pak následovala poslední táborová večerka. Některé děti odešli spát s rodiči do stanů, které si postavili v okolí kostela ostatní, jak byly zvyklí, zůstaly věrni faře.

 

tábor 4.7.2014

 

Sobota 5.7.2014

    Budíček, rozcvička i s rodiči, ranní hygiena a snídaně. Celkové balení s úklidem tábora. Některé děti odjížděli s rodiči a ostatní společně Fordem, Volkswagenem a osobními auty opět do svých domovů.

    Tábor je za námi a zbývají pouze vzpomínky. Je to maličký kousek historie, který snad náš život o něco obohatil.

 

tábor 5.7.2014

 

Den se složkami IZS

    V sobotu 21.6. proběhl na hřišti SK Sokola Lobodice Den se složkami IZS. V tento den si na hřišti každý z účastníků mohl prohlédnout nepřeberné množství hasičské, policejní, záchranářské a další techniky. Ukázky všech složek IZS byli zajímavé a my mohli shlédnout práci profesionálů. Na své si přišel i doprovodný program a spousta doplňujících atrakcí pro děti i dospělé.

    Naši mladí hasiči zahájili tento den požárními útoky. Prvním družstvem, které předvedlo divákům požární útok, bylo družstvo přípravky, následovalo družstvo mladších žáků. Časový prostor, který nám byl dán, byl zakončen útokem starších.

 

den se složkami IZS 2014

 

Mladí hasiči tančí

    V pátek 4.4.2014 naše hasičská organizace uspořádala v kulturním sále v Lobodicích v 17 hodin ukázky tanečních kreací mladých hasičů tak, jak je předvedli v sobotu 29.3.2014 na taneční soutěži s názvem Fire dance v Žabčičích u Brna.

    Mladší a starší žáci se pochlubili návštěvníkům z řad dědečků, babiček, tatínků, maminek, kamarádů a známých, tím co si natrénovali na tuto velice zdařilou akci, která je netradiční v hasičském hnutí. Přišel se podívat pěkný počet návštěvníků, kteří svým potleském ocenili taneční výkony mladých hasičů.  Mladší žáci předvedli polku a mazurku, starší polku a cha – chu. Po těchto tancích přípravka nabídla návštěvníkům malé sladké pohoštění. Poté předvedla něco z ryze hasičského soudku čímž byla překážková dráha s hasičskými prvky. Mezi tím se starší žáci převlékli do dresů a předvedli s mladšími poslední dva volné tance. U mladších žáků to byla cha-cha a starší žáci se představili se skupinovým tancem na skladbu Five Angels - World Domination. Potlesk diváků byl tou nejlepší odměnou pro účinkující.

    Na závěr mladí hasiči spolu s některými z návštěvníků akce vytvořili ze svých otisků dlaní tapetu pro polep sběrné krabice na víčka z pet lahví. Víčka sbíráme na čtyřech místech a krabice, která je umístěna, před železářstvím pana Peřiny bylo nutno vyspravit.

 

Za mladší žáky tančili:

    Eva Koschatzká, Michaela Symerská

    Pavel Symerský, Martina Urbanová

Za starší žáky tančili:

    Lenka Urbanová, Monika Bocanová

    Michaela Partiková, Veronika Smolková

    Petr Navrátil, Monika Dvořanová

    Zdena Hegerová, Eliška Navrátilová

z důvodu nemoci nemohly nastoupit Petra Zdráhalová a Kristýna Orlová.

 

mladí hasiči tančí 2014

 

 Průzkum nového tábořiště v Ostrově u Macochy

    V sobotu 22.2.2014 jsme podnikli s mladými hasiči průzkumnou cestu na místo našeho letošního výcvikového tábora. Na tento průzkum jsme jeli obecním fordem  pouze se starším kolektivem. Počasí nám přálo. Vyrazili jsme v 8:15 hod. od hasičské zbrojnice. Do Ostrova u Macochy jsme jeli přes Prostějov krásnou přírodou Drahanské vrchoviny. Ve fordu jsme dělali legraci a  panovala tam dobrá nálada. Po příjezdu do Ostrova jsme zaparkovali u kostela v jehož sousedství stojí i fara s pěknou fasádou, kde má být místo tábora.

    Za chvíli přišla paní správcová, prošla s námi objekt fary a pověděla nám i o místech ve vesnici a okolí, kde bychom měli možnost využít čas v rámci našeho programu.

    Uvnitř fary je to zajímavé. Jsou to obyčejné prostory, žádný přepych, ale co se týče účelnosti, hygienických podmínek a sociálního zázemí je tam vše potřebné. Na táboření ideální prostory. Dvě větší a dvě menší místnosti ke spaní, prostorná kuchyň, sprcha, WC. U fary je prostorný dvůr s ohništěm, posezením a otevřená kůlna, výborné prostory pro stravování.

    Pak jsme se prošli po vesnici. Byli jsme se podívat na hasičské cvičiště, které budují místní hasiči,ti dnes prováděli sběr. Pak jsme šli na druhou stranu Ostrova, kde je léčebna pro děti a jsou tam různá hřiště, která by se také dala využít. Poté jsme se vrátili zpět k faře a vydali se domů. Cestou jsme se byli podívat na televizní vysílač Kojál, který se tyčí do výšky 170 m a drží ho spousta silných lan, která jsou obrovskými kotvami uchycena v betonových blocích. Ješte jsme se zastavili v prostějovském Interspáru a pak již návrat domů.

 

Ostrov u Macochy

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode