soutěže 2010

Soptík 2010

V sobotu dne 11.12.2010 proběhla v Zastávce u Brna soutěž pro mladé hasiče konaná prezidiem MHJ pod názvem soptík 2010.

Na soutěž se sjelo asi 100 mladých hasičů z MHJ. Soutěže se účastnil i jeden kolektiv z SDH. Soutěžilo se v těchto disciplínách: testu ze zdravovědy, životního prostředí, značek topografie, dopravní výchovy, požární ochrany, člunkového běhu, shazování kuželek hasičskou hadicí a uzlové štafetě. Soutěžilo se v mladší a starší kategorii. Každý ze soutěžících si odvezl domů nějakou cenu, tu si děti mohli vybrat v posloupnosti podle umístění, takže bylo o co bojovat. Z naší organizace soutěžilo 13 mladších a 3 starší žáci.

Nejlepší mladší z Lobodic byla Kristýna Orlová.

Nejlepší starší z Lobodic byla Michaela Urbanová.

 

Soptík 2010

 

 

Branný závod

V sobotu dne 30.10.2010 proběhl v Zastávce u Brna branný závod mladých hasičů v rámci MHJ, kterého se zúčastnili i mladí hasiči ze združení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se účastnila tříčlenná družstva, která plnila na trati dlouhé asi 2500 m 15 disciplín. Soutěžilo 36 družstev mladších a 20 družstev starších žáků. Mladí hasiči soutěžili v těchto disciplínách:

1.Hod na basketbalový koš, 2.Střelba na fotbalovou bránu, 3.Zdravověda, 4.Poznávání hasičského nářadí, 5.Sloní noha, 6.Uzlovka, 7.Bludiště, 8.Strč to tam, 9.Trojčata, 10.Tarzaní skok, 11.Střelba ze vzduchovky, 12.Lanové centrum, 13.Hod granátem na cíl, 14.Hod na díru, 15.Topografie

Naši mladší žáci se umístili:

na 36.místě: Kralína Šupíková, Nikola Žaláková, Sára Kurowská

na 25.místě: Zdena Hegerová, Monika Kožurková, Lucie Orlová

na 1.místě: Monika Bocanová, Lenka Urbanová, Michal Žalák

Naši starší žáci se umístili:

na 5.místě: Kristýna Orlová, Kristýna Dvořanová, Matěj Kožurko

na 1.místě: Michaela Urbanová, Tereza Kurfürstová, Julius Dodek

Branný závod netradičně absolvovalo pro legraci i jedno družstvo vedoucích, které soutěžilo za "mladší žáky". Soutěžní družstvo překvapilo rozhodčí na jednotlivých disciplínách a ti nevěděli, která bije.

Toto družstvo bylo ve složení: Eva Kolářová, Hana Krátká, Adéla Šimková.

Tito vedoucí si alespoň na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jakou trať absolvovaly jejich svěřenci.

 

Branný závod

 

Bochořská sova 2010

 

Dne 18.9.2010 proběhla v Bochoři u Přerova noční soutěž mladých hasičů v požárním útoku s vodou na sklopné terče. Byl to jubilejní 10. ročník.

Na Bochořskou sovu se mladí hasiči těší celý rok. V noci je to pro ně něco zajímavého, zvláštního, napínavého. Poznávají nové tváře, protože tam jezdí spousta kolektivů. Závody se pořádají za minimálně osvícené základny a trati. Pro děti i dospělé je zde připraveno i velmi pestré zázemí s táborákem, diskotékou, ta se letos našim dětem moc líbila, dokonale se na ní vyřádily. Jsou zde připraveny různé druhy jídel a nápojů. Největší obdiv však sklízí tradiční zahajovací a konečný ohňostroj. Počasí přálo a v Bochoři se sjelo zhruba 35 mladších a 35 starších družstev mladých hasičů. Každý kolektiv si z Bochoře odveze sošku sovy, někdo větší, někdo menší, ale každé družstvo má sošku sovy jistou. Vybírá se od prvního místa. Za mladší žáky soutěžili: Monika Bocanová, Michal Žalák, Lucie Orlová, Monika Dvořanová, Nikola Žaláková, Monika Kožurková, Zdena Hegerová. Za starší žáky soutěžili: Mimchaela Urbanová, Julius Dodek, Tereza Kurfürstová, Kristýna Orlová, Kristýna Dvořanová, Lenka Urbanová, Matěj Kožurko.

 

Mladší žáci obsadili 24.místo.

Starší žáci obsadili 11.místo.

Závěr patřil zmiňovanému ohňostroji, který se moc líbil a pak následovala cesta domů do očekávaných postelí.

 

Bochořská sova

 

 

Soutěž v požárním útoku mladých hasičů o hodový koláč v Kojetíně

V sobotu 14.8.2010 proběhly v Kojetíně závody mladých hasičů v požárním útoku o hodový koláč. Soutěže se zúčastnilo pět mladších a pět starších kolektivů. Děti si udělali sobotní výlet a jely s vedoucími špalírem na kolách. Naši mladší žáci zde obsadili první místo a tento hodový koláč vyhráli a točenou zmrzlinu navíc. Naši starší žáci se umístili na třetím místě, ale mladší se snimi o hodový koláč rozdělili a po příjezdu na kolách před naši hasičárnu si na této sladké odměně pochutnali a rozjeli se k domovům. Oba kolektivy si dovezli i pěkné poháry.

 

Soutěž ml. has. o hodový koláč Kojetín 2010

 

 

Mistrovství republiky mezi MHJ a ČHJ v požárním sportu mladých hasičů

V sobotu dne 5.6.2010 proběhlo v Přerově Mistrovství republiky mezi MHJ a ČHJ v požární sportu mladých hasičů. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích: v běhu jednotlivce na 60 m s překážkami, štafetě 4x60 m s překážkami, požárním útoku s vodou a uzlové štafetě.

Soutěže zahájila ukázkou v běhu jednotlivce na 60 m s překážkami dvě hasičata z Lobodic. Pětiletá Amálka Baďurová a šestiletá Karolínka Šupíková. Obě děvčata sklidila velký aplaus.

Naši starší žáci získali 3. místo v uzlové štafetě. Našim nejlepším jednotlivcem v běhu na 60 m s překážkami se stal Julius Dodek, který obsadil 6. místo. V požárním útoku s vodou obsadili naši starší žáci 1. místo a obdrželi také pohár primátora města Přerova a v celkovém pořadí obsadili 4. místo.

Naši mladší žáci získali první místo v uzlové štafetě. Našim nejlepším jednotlivcem v běhu na 60 m s překážkami se stala Kristýna Dvořanová, která obsadila 6. místo. V požárním útoku s vodou obsadili 1. místo a obdrželi pohár primátora města Přerova ing. Jiřího Lajtocha a v celkovém pořadí obsadili naši mladší žáci 1. místo a stali se mistry republiky pro rok 2010.

odkaz: www.ktvprerov.cz/2m_tv_online.php (Přerovské aktuality ze dne: 07.06.2010, přibližně 9 minuta záznamu)

MR mezi MHJ a ČHJ 2010

 

Přebor MHJ v požárním sportu mladých hasičů

V sobotu dne 22.5.2010 proběhl v Ivančicích u Brna přebor MHJ v požárním sportu mladých hasičů. Zúčastnilo se deset mladších a deset starších kolektivů. Soutěžili v běhu jednotlivce na 60 m s překážkami, štafetě 4x60 m, uzlové štafetě a požárním útoku s vodou. Naši mladší žáci se umístili v celkovém pořadí na druhém místě v uzlové štafetě na druhém místě a v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami v mladší kategorii získala Kristína Dvořanová stříbrnou medaili. Starší žáci se umístili v celkovém pořadí také na druhém místě v uzlové štafetě na prvním místě a v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami ve starší kategorii získal František Krátký stříbrnou medaili. Oba dva kolektivy si zajistily postup na mistrovství republiky mezi MHJ a ČHJ, které se uskuteční 5.června v Přerově. Na tuto soutěž Vás všechny srdečně zvou mladí hasiči.

Přebor MHJ

 

Okresní kolo sportovní soutěže mladých hasičů

V sobotu dne 15.5.2010 proběhlo v Lobodicích okresní kolo sportovní soutěže mladých hasičů v rámsi Moravské hasičské jednoty. Mladí hasiči soutěžili ve dvou věkových kategoriích. V běhu jednotlivce na 60 m s překážkami, ve štafetě 4x60 m, v požárním útoku s vodou a uzlové štafetě. Mimo soutěž nám předvedla své umění také nejmenší hasičata ve věku již od 4 roků. Proběhla i soutěž o nejlepší požární útok v obou kategoriích, který byl oceněn pohárem starosty obce. Soutěžila čtyry družstva ve starší kategorii a tři družstva v mladší kategorii. Mimo soutěž hasičata z Lobodic, Popůvek a mladí hasiči z Tovačova, kteří jsou registrováni ve sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Nejmladší hasičata získala první místo. Mladší i starší žáci obsadili první místo v uzlové štafetě, požárních útocích i v celkovém pořadí. V běhu jednotlivce na 60 m s překážkami obsadil Julius Dodek první míst, František Krátký druhé místo, ve starší kategorii. Kristýna Dvořanová druhé místo, Kristýna Orlová třetí místo v mladší kategorii. 

okresní kolo Lobodice

 

 

Okrskové kolo v Popůvkách u Kojetína

    V sobotu 24.dubna 2010 proběhla v Popůvkách u Kojetína hasičská soutěž v požárním sportu, tradiční již 6.ročník memoriálu Františka Dočkala, který je spojen jak s dětským I.kolem v požárním sportu, tak se soutěží dospělých družstev žen a mužů. Popůvky tímto dnem otevírají brány roku v klasickém požárním soutěžení, jak pro děti tak pro dospělé v naší Okresní moravské jednotě. Pro děti měla soutěž tradiční průběh, pro dospělá družstva nabídly Popůvky letos možnost netradiční soutěže v požárním útoku, který spíše poukazuje na možnosti zásahu v pravém slova smyslu.

    V ranních hodinách se zúčastnili soutěže v požárním útoku

mladší žáci z Lobodice, Přerova, Popůvek.

starší žáci z Lobodic, Kojetína, Přerova, Popůvek, Týna n. Bečvou

mimo soutěž předvedly požární útok s vodou nejmladší hasiči z Lobodic, kteří sklidily veliký aplaus. Nejmladšímu soutěžícímu Tomášku Šupíkovy jsou pouhé čtyři roky. Koš na savici našrouboval, jak se to někdy nepovede ani dospělému. Nejmladší Lobočáci dosáhli času 44,03 s.

    Mladší žáci z Lobodic obsadili 1.místo. Starší žáci z Lobodic obsadili 1.místo. 

 

Popůvky děti

 

10. ročník hasičských piškvorek

V sobotu 10.4.2010 proběhl v tovačovské sportovní hale jubilejní 10. ročník hasičských piškvorek v rámci MHJ. Tuto soutěž mladých hasičů zahájil starosta Tovačova Mgr. Leon Bouchal, který též obdržel za dlouholetou pomoc při podporování této akce od prezidia MHJ medaili Za příkladnou práci. Této akce se účastnil i její zakladetel pan Vratislav Hrazdil, který obdržel k 10. výročí pamětní list. Hlavním organizátorem a komentátorem této akce byl Jaromír Krátký, který již mnoho let vesměs celou akci včetně soutěží připravuje. Velitelem soutěže byl Antonín Krátký. Hlavním rozhočím byl Antonín Indrák. Soutěžilo se v pěti disciplínách: tužkonávlek, slepospoj, tenisváha, povánocích, sedohody. Soutěže se účastnili mladší a starší kolektivy mladých hasičů. Psáno v celkovém výsledném pořadí.

 

Starší: 1. Tovačov                    Mladší: 1. Přerov

           2. Přerov                                  2. Tovačov

           3. Horka                                   3. Lobodice

           4. Lobodice                               4. Popůvky

           5. Týn n. Bečvou

           6. Popůvky

 

O první místo u starších kolektivů bylo nutno bojovat v rozstřelu mezi Tovačovem a Přerovem, úspěšnější byli domácí.

Proběhla také tradiční tajná soutěž dospělých ve spojování a rozpojování dvou hasičských redukcí na čas, kterou vyhrál Lukáš Frehar z Přerova.

Sponzory této akce byli: Město Tovačov

                                    Českomoravský štěrk a.s.

                                    Flameservis - Luboš Zatloukal

                                    Jaromír Krátký

                                    Vratislav Hrazdil

 

Za Lobodice soutěžili :

mladší: Lenka Urbanová, Petra Zdráhalová, Monika Bocanová, Lucie Orlová, Kristýna Orlová, Kristýna Dvořanová, Monika Dvořanová, Zdena Hegerová

starší: Julius Dodek, Michaela Urbanová, Vendula Indráková, Antonín Indrák, František Krátký

benjamínci: Tomáš Šupík, Karolína Šupíková, Eliška Navrátilová

 

hasičské piškvorky

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode