Soutěže 2011

Soptík 2011

    Dne 3.12.2011 jsme se s mladými hasiči účastnili vědomostně branné soutěže v Zastávce u Brna pod názvem „Soptík 2011“. Soutěžilo se v těchto disciplínách: testu ze zdravovědy, životního prostředí, značek topografie, dopravní výchovy, požární ochrany, člunkového běhu, shazování kuželek hasičskou hadicí, uzlové štafetě a šplhu. Soutěžilo se v obou kategoriích. Každý si odnesl nějakou cenu. Tu si děti mohly vybrat v posloupnosti, podle umístění, takže bylo o co soutěžit. Za naši organizaci soutěžilo 16 mladých hasičů a nejúspěšnější byla Michaela Urbanová, která obsadila krásné 3.místo.

 

Soptík 2011

 

Branný závod

   V sobotu 15.10.2011 proběhl podzimní branný závod mladých hasičů v Zastávce u Brna. Závodu se zúčastnili oddíly Moravské hasičské jednoty a Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. Za Lobodice soutěžila tři družstva mladších žáků a dvě starších. Celkem patnáct mladých hasičů. Nejlepší oddíl mladších žáků z naší organizace se umístil na 8.místě a nejlepší oddíl starších žáků na 3.místě.

 

branný závod

 

Bochořská Sova 2011

    V sobotu 17.9.2011 proběhl jubilejní 10.ročník noční soutěže v požárním útoku pro mladé hasiče Bochořská Sova. Při zahajovacím nástupu byla vyzvána naše Lobodická organizace spolu z organizací z Dřevohostic, aby vystopili zástupci a bylo nám předáno ocenění ve formě dortu. Jako jediné dvě organizace jsme totiž absolvovali všech deset ročníků Bochořské Sovy. V letošním roce se účastnilo rekordních 80 organizací, z toho 50 starších a 30 mladších kolektivů.

    Nechyběly tradiční ohňostroje na začátku a na konci soutěže, táborák a bohaté občerstvení.

    Naši starší žáci šli na startovní čáru v pořadí jako 9. a mladší 19. Starší žáci dovršili čas 17:35 a obsadili 13.místo. Mladší žáci odběhli čas 21:12 a obsadili 12.místo.

    Letošní ročník byl velmi zdařilý a také nejdelší. Dojeli jsme domů až ve 4 hodiny ráno.

 

Bochořská Sova

 

Mistrovsví České republiky Hry Plamen a dorostu SH ČMS Ostrava 2011

    Naše hasičská organizace MHJ Lobodice zvítězila v soutěži mladých hasičů v požárním sportu na Přeboru Moravské hasičské jednoty v Přerově dne 21.5.2011. Získali jsme titul přeborníka MHJ v kategorii starších žáků a podle usnesení prezídia MHJ ze dne 8.5.2011 se jí otevřely brány na Mistrovsví České republiky Hry Plamen a dorostu SH ČMS, kterou pořádalo Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska v Ostravě ve dnech 2.- 4.7.2011. Naše organizase se měla ještě s jednou vybranou organizací z České hasičské jednoty účastnit této soutěže v samostatné kategorii, hosté. Toto nám bylo umožněno díky prezídiu MHJ a díky jednání o spolupráci vrcholných představitelů SH ČMS, MHJ a ČHJ, které proběhlo začátkem letošního roku.

    Jelikož naši mladí hasiči před tím trénovali na své Mistrovství mezi MHJ a ČHJ, na trénování ohledně MČR Hry Plamen jim zbyly pouhé dva týdny. Byly to dva týdny učení tří zcela nových soutěží, se kterými jsme se nikdo, ani vedoucí, ani děti, nikdy nesetkali. Byly to požární útok CTIF, štafeta CTIF a štafeta dvojic. Při učení těchto soutěží nám nesmírnou měrou pomohli Antonín Šuška a Petr Polišenský z SH ČMS Záříčí. Petr Polišenský s námi jako vedoucí, mimo další, jel do Ostravy. Bez jeho přítomnosti by pro nás bylo vystupování na této soutěži velmi stížené. Na soutěži nám podali pomocnou ruku hasiči z Ostravy Michálkovic v podobě zapůjčeného nářadí, které nám chybělo k plnění pro nás nových disciplín.

    MČR ve Hře Plamen 2010/2011 probíhalo následovně. V sobotu 2.7.2011 probíhal ZPV, což je závod požární všestrannosti. Je to obdoba podzimního branného závodu, který pořádá i MHJ, ale některé disciplíny jsou odlišné. V neděli 3.7.2011 celý den pršelo, takže se musel program z důvodu nepřízně počasí upravovat. Zahajovací nástup probíhal na tribuně a soutěže ve štafetě dvojic a běh na 60 m s překážkami neprobíhali na stadioně, ale v lehkoatletickém tunelu ČEZ Arény. Pondělí 4.7.2011 bylo náročné i z důvodů častých dešťových přeháněk. Ráno začínaly soutěže v 8:00 štafetou CTIF, následoval požární útok CTIF a poté štafeta 4x60 m. Po obědě pak probíhal pžární útok s vodou a poté následoval závěrečný nástup s vyhodnocením soutěže.

Jak si vedl v soutěžích náš kolektiv: nebudeme zde vypisovat jednotlivé časy, protože ty si můžete přečíst na výsledkových listinách (www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1323:vysledky-ostrava-2011&catid=84:mistrovstvi-r-hry-plamen-a-soute-dorostu&Itemid=145). Zmíníme se zde o počínání našeho kolektivu všeobecně. Náš kolektiv zde reprezentoval MHJ a vystupoval na tomto MČR Hry Plamen jako host. Měli jsme možnost si vybrat jen některé disciplíny, které jsme chtěli, ale my soutěžili ve všech disciplínách, z čehož byla mile překvapena i náměstkyně starosty SH ČMS paní Ing. Monika Němečková.

Pro zajímavost: tohoto MČR se účastnilo 15 nejlepších kolektivů našich krajů, kteří jsou registrováni v SH ČMS. To znamená asi 150 mladých hasičů z mnohatisícové základny, kterou má SH ČMS po celé naši republice. I když naši mladí hasiči měli na natrénování některých disciplín pouze dva týdny, obstáli mezi tak silnou sestavou organizací SH ČMS se ctí. V požárním útoku CTIF a štafetě CTIF byl rozdíl zřetelnější. Ve štafetě dvojic v běhu jednotlivce na 60m s překážkami, štafetě 4x60 m a požárním útoku s vodou jsme již byli vyrovnanějšími i vyrovnanými soupeři.

    Na závěrečném vyhodnocení stáli za kategorii hosté naši mladí hasiči na stupních výtězů a obdrželi pohár za 1.místo. Fakt je ten, že v kategorii hosté, zde měl být zastoupen ještě jeden kolektiv z ČHJ, ale ten se nedostavil. Dále na stupních vítězů a pohár za první místa si v kategorii hosté, odvezla Michaela Urbanová a Julius Dodek. Toto umístění získali v běhu jednotlivce na 60 m s překážkami. Další krásné ocenění si odnesla ze stupňů vítězů nejmladší účastnice MČR teprve 7 letá Karolína Šupíková.

    Za MHJ Lobodice se účastnili Mistrovsví České republiky Hry Plamen a dorostu SH ČMS tito vedoucí: Petr Polišenský, Antonín Indrák, Jan, Antonín ml. a František Krátkých. Tito mladí hasiči: Julius Dodek, Monika Dvořanová, Matěj Kožurko, Tereza Kurfürstová, Kristýna Orlová, Karolína Šupková, Lenka Urbanová, Michaela Urbanová, Petra Zdráhalová, Michal Žalák.

    Tato soutěž se odehrávala na atletickém stadioně v Ostravě Vítkovicích, kde probíhají též známé atletické závody Zlatá tretra. Poděkování si zaslouží všichni, kdo se podíleli na organizování těchto závodů, protože co se týče ubytování, stravování, technického vybavení, operativnosti při nepřízni počasí, průběhu samotných disciplín i internetových přenosů, vše bylo výborně zorganizováno.

    Vážíme si toho, že byť jako hosté jsme se mohli účastnit soutěží v Ostravě. Seznámili jsme se s novými prvky hasičského mládežnického hnutí a je to pro nás velká zkušenost a inspirace do budoucna.

    Videa z této soutěže naleznete na tomto odkaze:www.hasici150.tv/cz/Media-galerie/

MČR Ostrava 2011

 

Očima dětí:

 

    Soutěž v Ostravě byla super. Nasbírala jsem hodně nových zkušeností a poznala jsem nové kamarády. Rozhodně nebyla nuda a soutěže byly zábavné. Vůbec mi nevadilo, že celé dny jen pršelo. První den byl nejvíce namáhavý, protože jsme běželi braňák 3,5 km. Druhý den jsem běžela štafetu jednotlivce. Protože venku dost pršelo, přesunulo se to do atletického tunelu, kde se vše odehrálo. Večer byla vždycky největší sranda. Dívali jsme se na filmy a hráli jsme hry na chodbě ve škole, ve které jsme spali. Poslední den byl nejvíce naplněný. Nejlehčí pro nás byl požární útok a štafeta 4x60 m, protože to známe. Ostatní pro nás bylo nové. Byla jsem první z hostů na štafetě jednotlivce a celkově jsme byli taky první. Příští rok se budeme snažit, abysme se tam dostali znovu a zopakovali si tu srandu a ty zážitky.         (Míša Urbanová)

 

Pohárová soutěž Záříčí

    Dne 26.6.2011 jsme se zúčastnili hasičské soutěže v Záříčí. Účast na této soutěži jsme pojali jako výlet na kolech do Záříčí a setkání se s kamarády hasiči. Bylo pro nás milím překvapením a udělalo nám to radost, když jsme tuto soutěž vyhráli jak v kategorii mladších, tak starších žáků a obdrželi i putovní pohár starosty obce Záříčí. Ovšem ještě větší radost nám udělali naši vedoucí a vedoucí ostatních kolektivů, kteří na konci soutěže předvedli požární útok. Dalším zpestřením soutěže byl zásah veterána hasičské cisterny.

 

pohárová soutěž Záříčí

 

MR mezi MHJ a ČHJ

    V sobotu dne 11.6.2011 proběhlo v Hlinsku v Čechách Mistrovství republiky mmezi MHJ a ČHJ v požárním sportu mladých hasičů. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích a těchto disciplínách v běhu jednotlivce na 60 m s překážkami, štafetě 4x60 m s překážkami, požárním útoku s vodou a uzlové štafetě.

    V celkovém pořadí obsadili naši mladší žáci 6.místo a starší 7.místo.

 

MR mezi MHJ a ČHJ - děti

 

Přebor MHJ

    V sobotu dne 21.5.2011 proběhl v Přerově přebor MHJ v požárním sportu mladých hasičů. Zúčastnilo se deset mladších a deset starších kolektivů. Soutěžili v běhu jednotlivce na 60 m s překážkami, štafetě 4x60 m, uzlové štafetě a požárním útoku s vodou. Naši mladší žáci se umístili v celkovém pořadí na 2.místě. Starší žáci se umístili v celkovém pořadí na 1.místě a zajistili si tak postup na Mistrovství České republiky Hry Plamen a dorostu SH ČMS Ostrava 2011. Oba dva kolektivy postoupili na mistrovství republiky mezi MHJ a ČHJ, ktetré se uskuteční 11.června v Hlinsku.

 

Přebor MHJ - děti

 

Okresní soutěž

    V sobotu dne 7.5.2011 proběhlo v Týně nad Bečvou okresní kolo sportovní soutěže mladých hasičů v rámci Moravské hasičské jednoty. Mladí hasiči soutěžili ve dvou věkových kategoriích. V běhu na 60 m s překážkami, ve štafetě 4x60 m, v požárním útoku s vodou a uzlové štafetě. Soutěžila dvě družstva ve starší kategorii, čtyři družstva v mladší kategorii. Mimo soutěž hasičata z Lobodic, Přerova a mladí hasiči z Nových Dvorů, kteří jsou registrováni ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Nejmladší hasičata, mladší i starší žáci obsadili druhá místa.

 

okresní soutěž

 

Firedance

    V sobotu 2.4.2011 jsme jeli do Žabčic. kde se konala soutěž Fire dance. Tato soutěž nesouvisí s požárním sportem, přesto se ji rádi účastníme, jelikož při trénování tanců v zimních měsících zažíváme spoustu legrace a zábavy. Zároveň se učíme něco nového co nám podle vedoucích bude za pár let k dobru. Na této soutěži jsme obsadili v kategorii mladších 8.,6,2.místo a v kategorii starších 10.,6.místo.

 

Fire dance

 

Čelčický uzel

    V sobotu 19.3.2011 jsme se poprvé zúčastnili soutěže Čelčický uzel, tato soutěž nás zaujala a proto jsme se na ni připravovali. V sobotu jsme si z Čelčic odvezli se spoustou zážitků i 4.místo v kategorii mladších a 6.místo v kategorii starších.

 

Čelčický uzel

 

Hasičské piškvorky v Tovačově 2011

    V sobotu 5.3.2011 proběhly v Tovačově ve sportovní hale pod záštitou starosty města mgr. Leona Bouchala tradiční hasičské piškvorky. Soutěžilo pět mladších kolektivů ze Zastávky, Přerova, Tovačova, Lobodic, Týna nad Bečvou a šest starších kolektivů z Přerova, Zastávky, Čelčic, Tovačova, Týna nad Bečvou a Lobodic.

    Kolektivy mladých hasičů soutěžili v pěti disciplínách, které se nazývaly barevné komínky, hadicový hadi, dribling, štafeta trojic a morseznalost. Hasičských piškvorek se zúčastnil i starosta Tovačova mgr. Leon Bouchal a prezident MHJ Zdeněk Milan, kteří soutěž zahájili slavnostním nástupem.

    Pak již mohlo dojít k zápolení asi osumdesáti dětí, které se snažily soutěže co nejlépe zvládnout. Hasičské piškvorky mají v Tovačově již dlouholetou tradici. Letošní ročník byl již jedenáctý. Hlavním organizátorem a duchovním otcem této soutěže a také všech disciplín, které jsou každý rok originální je Jaromír Krátký, náměstek prezidenta MHJ.

    Soutěž navštívila i kabelová televize z Přerova, Přerovsko.eu a Přerovský deník. Akce měla branný, sportovní i zábavný charakter. Děti si zasoutěžily, ale nejen děti, byla připravena i tajná soutěž dospělých, které se účastnilo sedum dobrovolníků. Dospělí měli za úkol rozvinout hadici, prolézt sní pod dvěma stoly a opět ji smotat. Vítězem se stal Petr Majar z Tovačova. Při závěrečném nástupu na děti čekalo spoustu cen, které předal pan starosta a pan prezident MHJ.

Pořadí mladších žáků: 1.Lobodice, 2.Tovačov, 3.Týn nad Bečvou, 4.Přerov, 5.Zastávka u Brna

Pořadí starších žáků: 1.Přerov, 2.Čelčice, 3.Lobodice, 4.Týn nad Bečvou, 5.Tovačov, 6.Zastávka u Brna

 

hasičské piškvorky

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode