soutěže 2012

Soptík 2012   

    V sobotu 15.12. proběhla v Zastávce u Brna soutěž pro mladé hasiče a dorost, Soptík 2012. Je to soutěž jednotlivců. Jedná se převážně o vědomostní soutěž, ale jsou zde zaneseny i některé branně dovednostní disciplíny. Tato soutěž je organizována prezidiem MHJ. Raritou je, že každý ze soutěžících si oddveze nějakou cenu, kterou si sám vybere, dle svého umístění.

    Soutěžilo se v jedenácti disciplínách: test z požární ochrany, grafické značky, rozvinutí hasice na cíl, topografie, uzlová štafeta, test z pravidel silničního provozu, člunkový běh, test z ochrany životního prostředí, morseova abeceda (pouze pro mladší, starší žáky a dorost), šplh na laně(pouze pro starší žáky a dosrost),

       Za naši organizaci soutěžili

        Dorost: Michaela Urbanová         4.místo

                              Julius Dodek         5.místo

       

         Starší žáci: Kristýna Orlová         4.místo

                          Lenka Urbanová        11.místo

                          Petra Zdráhalová      13.místo

                          Monika Bocanová      43.místo

                          Petr Navrátil            56.místo

       

        Mladší žáci: Zdena Hegerová        6.místo

                           Lea Šoukalová         52.místo

                           Pavel Symerský       76.místo

                           Karolína Šupíková    94.místo

                           Eliška Navrátilová  102.místo

 

         Mrňátka:  Petr Řihošek                3.místo

                        Vendula Hegerová        4.místo

                        Michaela Symerská       5.místo

 

Soptík 2012

 

Branný závod 2012

    V sobotu dne 17.11. proběhl v Zastávce u Brna podzimní branný závod mladých hasičů. Závodu se účastnily oddíly Moravské hasičské jednoty a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěžila tříčlenná družstva. V těchto disciplínách: hod na basketbalový koš, jen pro starší. Střelba na fotbalovou bránu, jen pro mladší. Následující disciplíny byly již pro obě kategorie společné: zdavověda, poznávání hasičského nářadí, sloní noha, uzlovka, bludiště, strč ho tam, trojčata, tarzaní skok, střelba ze vzduchovky, lanové centrum, hod granátem na cíl, hod na díru a topografie.

    Lobodice reprezentovala dvě družstva starších a čtyři družstva mladších žáků. S tím nejmenším družstvem, kterému bylo dohromady deset roků bežela Hanka. Byli to: Michaela Symerská, Petr Řihošek a Filip Holomčík, kteří skončili na 38. místě ze 45 kolektivů. Takže osmí od konce, což je vzhledem k jejich věku úspěch. V dalším družstvu mladších žáků běželi Sára Kurowská, Filip Heger a Vendula Hegerová toto družstvo obsadili 25. příčku. Následovalo družstvo na 18. místě a to bylo složeno: Ema Šoukalová, Karolíno Šupíková a Zdena Hegrová a v posledním družstvu mladších žáků běželi: Eliška Navrátilová, Martina Urbanová a Pavel Symerský a toto družstvo obsadilo pěkné 15. místo.

    Za starší žáky běžela: Kristýna Orlová, Petra Zdráhalová a Petr Navrátil toto družstvo zkončilo na 6. místě. Bronzovou příčku pak obsadili Michaela Urbanová, Lenka Urbanová a Monika Bocanová. Běželo se na trati dlouhé asi dva kilometry.

 

Branný závod 2012

 

Bochořská sova 2012

    V sobotu 15.9. proběhl jedenáctý ročník noční soutěže v požárním útoku pro mladé hasiče, pod názvem Bochořská sova. Jedná se o velice atraktivní soutěž, takové malé dobroddužství pro děti z důvodu nočního zážitku. Tato soutěž bývá vždy velice dobře zorganizována a má také svá další zákoutí, jako je například discotéka s vyhlášením nejlepších tanečníků, táborový ohěň nebo ohnostroj, na který se děti i dospělí teší snad nejvíce a k tomu bohaté různorodé občerstvení. Na letošním ročníku soutěžilo kolem 90 družstev. Z Lobodic jsme měli tři kolektivy, starší žáky, maldší žáky a mrňátka. Ta šla s bochořskými jako první a dělala takovou ukázku pro ostatní, a byli velice šikovní. Starší žáci obsadili z padesáti kolektivů 46. místo,těm se moc nedařilo. Ale mile překvapili mladší žáci, kteří obsadili 12. místo ze třicetičtyř kolektivů. S tradičními cenami v podobě sov jsme se vrátili po druhé hodině ranní domů, sice unaveni, ale plni zážitků.

 

Bochořská sova 2012

 

Pohárová soutěž mladých hasičů o putovní pohár starostky obce Záříčí

    V neděli 23.6.2012 proběhla v Záříčí pohárová soutěž pro mladé hasiče o putovní pohár starostky Záříčí.

    Naše dva kolektivy mladých hasičů absolvovali tuto soutěž i v loňském roce a jak mladší, tak i starší žáci vyhráli putovní poháry. Po celý rok se pak poháry ohřívaly mezi ostatními na naší hasičské zbrojnici.

    Letos nás čekala obhajoba a navíc jsme jeli do Záříčí i s družstvem mrňátek. Do Záříčí jsme absolvovali cestu přes les na kolách, pouze někteří ti nejmenší se vezli fordem transitem. Počasí bylo krásné, takže  to byl pěkný výlet. V Záříčí na fotbalovém hřišti, kde se závody konaly jsme předali putovní poháry místním, aby se o ně opět mohlo soutěžit.

Za nejmladší hasičata soutěžili: Bochoř, Záříčí a Lobodice.

Za mladší žáky: Vrbka, Bochoř, Lobodice, Záříčí A,  Záříčí B a Břest.

Za starší žáky: Němčice u Holešova, Karlovice, Břest a Lobodice.

    Naši nejmladší obsadili 1.místo. Mladším žákům se bohužel nepodařilo putovní pohár obhájit, je to letos začínající tým, obsadili 5.místo. Naši starší žáci časem 16:83 obsadili 1.místo a podruhé za sebou si odvezli putovní pohár starostky Záříčí na jeden rok do Lobodic. Soutěžící na prvních místech dokonce obdrželi medaile a mimo to diplomy, poháry a kabelu sladkostí.

    Za Lobodice soutěžili:

    Mrňátka: Václav Koschatzký, Nikola Sanitráková, Ema Šoukalová, Tomáš Šupík, Martina Urbanová, Ondřej Dvořan, Eva Koschatzká, Filip Heger.

    Mladší žáci: Zdena Hegerová, Monika Dvořanová, Ema a Leona Šoukalovi, Petr Navrátil, Karolína Šupíková, Natálie Prokopová.

    Starší žáci: Julius Dodek, Michaela Urbanová, Lenka Urbanová, Petra Zdráhalová, Monika Bocanová, Kristýna Orlová.

 

pohárová soutěž Záříčí 2012

 

Oplocký kopeček

    V sobotu dne 16.6.2012 proběhla v Oplocanech pohárová soutěž na netradiční dráze pod názvem Oplocký kopeček. Této soutěže se účastnili muži, ženy a kolektivy mladých hasičů.

    Netradičnost této soutěže spočívala v tom, že muži a ženy zhruba v polovině dráhy museli běžet do kopce a aby to nebylo  tak jednoduché, ještě zatočit doleva, kde byly umístěny sklopné terče.

    Mladí hasiči to měli trošku jednodušší, protože ti běželi po rovině a až terče měli umístěny v kopci. Terče však byly nástřikové s objemem 5 litrů vody.

    Za mladé hasiče soutěžily tyto kolektivy:

Mladší: Kojetín, Čelčice, Brodek u Přerova.

Starší: Lobodice, Savín (od Bouzova), Oplocany, Tovačov.

    Naši starší žáci tuto soutěž  vyhráli s časem okolo 19 sekund.

    Za Lobodice soutěžili: Monika Bocanová, Julek Dodek, Kristýna Orlová, Lenka a Míša Urbanovi a Petra Zdráhalová.

 

Oplockej kopeček

 

MR mezi MHJ a ČHJ

    Ve dnech 8. - 10.6.2012 proběhlo v Přerově Mistrovství republiky mezi Moravskou a Českou hasičskou jednotou v požárním  sportu mladých hasičů, kde byly přizvány také kolektivy mladých hasičů ze Združení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

    Soutěžilo se v těchto disciplínách:

- běh jednotlivce na 60 m s překážkami

- štafeta 4x 60 m

- požární útok s vodou

- uzlová štafeta

    Mladších žáků soutěžilo 11 kolektivů, z toho dva kolektivy zvlášť jako hosté.

    Moravskou hasičskou jednotu Lobodice reprezentovali mladší žáci ve složení:

Monika Dvořanová

Zdena Hegerová

Petr Navrátil

Natálie Prokopová

Martin Studnička

Pavel Symerský

Karolína Šupíková

Martina Urbanová

 

    Pod vedením Antonína Krátkého mladšího a Hany Krátké.

    Naši mladší žáci se umístili na sedmém místě. Pro tento kolektiv, který tvoří polovina nových mladých hasičů, to byl úspěch a veliká zkušenost do dalšího období.

 

MR mezi MHJ a ČHJ 2012

 

Přebor Moravské hasičské jednoty mladých hasičů v Brně

         V sobotu dne 26.5.2012 proběhl v Brně na stadioně VUT přebor Moravské hasičské jednoty mladých hasičů v požárním sportu. Soutěžili zde mladší a starší žáci.

Mladší žáci z devíti organizací : Březiny, Kokor, Lobodic, Nítkovic, Popůvek, Přerova, Syrovic A, Syrovic B a Zastávky.

Starší žáci z deseti organizací : Bratčic, Lobodic, Mělčan, Přerova A, Přerova B, Sobotovic, Zastávky, Zbýšova, Žabčic, Železné.

         Jednalo se o postupovou soutěž, z níž pět nejlepších kolektivů, jak mladších, tak starších žáků postupují na Mistrovství republiky mezi Moravskou a Českou hasičskou jednotou, které se bude konat 8. – 10.června v Přerově.

    V běhu jednotlivce na 60 m s překážkami se umístila nejlépe za mladší Monika Dvořanová, která obsadila 9. místo a za starší Julius Dodek, který v této disciplíně zvítězil.

    V uzlové štafetě obsadili naši mladší žáci třetí místo a naši starší žáci zvítězili.

    V celkovém pořadí obsadili naši mladší žáci 4. místo a postupují na Mistrovství republiky, naši starší žáci obsadili 6. místo.

 

Přebor MHJ 2012

 

Okresní kolo mladých hasičů v Lobodicích

    V sobotu dne 12.5.2012 proběhlo v Lobodicích na hasičském cvičišti okresní kolo mladých hasičů v požárním sportu  v rámci Moravské hasičské jednoty. Tato soutěž probíhala pod záštitou Okresního výboru Přerov. Soutěžili zde mladší a starší žáci z pěti organizací : Kokor, Lobodic, Popůvek, Přerova a Týna nad Bečvou.

    Jednalo se o postupovou soutěž z níž tři nejlepší kolektivy jak mladších, tak starších žáků postupují na přebor Moravské hasičské jednoty, který bude probíhat 26.5.2012 na stadioně VUT v Brně. Mělo se soutěžit ve čtyřech disciplínách :  

    běhu jednotlivce na 60 m s překážkami

    štafetě 4 x 60 metrů

    požárním útoku s vodou

    uzlové štafetě

Bohužel pro nepřízeň počasí a z důvodu bezpečnosti dětí byla zrušena štafeta 4 x 60 metrů.

V běhu jednotlivce na 60 metrů s překážkami obsadili tři první místa za mladší :

Petr Tatýrek  z Přerova, Tomáš Klein  z Přerova a Monika Dvořanová z Lobodic

za starší : Eliška Přikrylová z Přerova, Julius Dodek  z Lobodic a Michaela Urbanová z Lobodic

Kolektivy se umístily v celkovém pořadí :

    mladší žáci : Popůvky, Lobodice, Přerov 1, Kokory, Přerov 2, Týn nad Bečvou

    starší žáci : Přerov 1, Lobodice, Přerov 2, Týn nad Bečvou, Kokory

    Ukázkový požární útok a veliký potlesk sklidila nejmenší hasičata z Lobodic, která se deště také nezalekla.

V uzlové štafetě bylo toto pořadí :   

mladší žáci : Přerov 1, Popůvky, Kokory, Lobodice, Týn nad Bečvou, Přerov 2

starší žáci : Přerov 2, Lobodice, Kokory, Týn nad Bečvou, Přerov 1

    Soutěžilo se také o pohár starosty obce za nejlepší požární útok. Ten si vybojovali mladší žáci z Popůvek a starší žáci z Přerova 1.

    Soutěž zahájil a ceny také rozdal místostarosta obce pan Petr Navrátil.

    Hasič při své práci musí zasahovat i v těch nejhorších podmínkách a mladí hasiči v Lobodicích se počasí také nezalekli, ukázali bojovné srdce a tím dokázali, že budou asi dobrými následovníky svých starších kamarádů.

 

okresní kolo Lobodice

 

Memorial Františka Dočkala a současně I. kolo mladých hasičů v Popůvkách

    V sobotu 5.5.2012 přišel dlouho očekávaný den po zimní pauze, první hasičské závody v Popůvkách. Z Lobodic jsme vyrazili v ranních hodinách se všemi třemi družstvy i těmi nejmladšími, kteří tradičně sklízejí nejvíce obdivu a tentokrát se o něj plně zasloužili, protože překvapili i své vedoucí, útokem s časem 28 s a mezi třemi soupeři stejného věku vybojovali první místo. Za tento výkon obdrželi čokoládové medaile. Někteří si ji odvezli, jiní ji s chutí snědli. Mladší a starší žáci těmito závody odstartovali novou sezónu postupových soutěží.

    Na I. kole v Popůvkách probíhají tradičně pouze požární útoky. I. kolo je z hlediska postupu pro kolektivy povinné a proto se zde sešli všechny mládežnické organizace okresu Přerov, které se umístily v tomto pořadí.

    Mladší žáci : Popůvky, Lobodice, Kokory, Přerov, Kojetín, Týn nad Bečvou.

    Starší žáci : Přerov 1, Lobodice, Přerov 2, Týn nad Bečvou, Kokory.

    Nejmladší žáci : Lobodice, Popůvky, Přerov.

    Všechny kolektivy mladších a starších žáků postupují na II., neboli okresní kolo do Lobodic, které se koná 12.5.2012.

 

okrskové kolo Popůvky

 

Hasičské piškvorky

    Dne 7. dubna jsme se zúčastnili v tovačovské v hale soutěže pod názvem Hasičské piškvorky, byl to již 13. ročník. Jedná se o soutěž  pro mladé hasiče, která prověří jejich zručnost v netradičních disciplínách s netradičními názvy „Kostko hlavolam“, „Trojštafeta“, „Kyblovaná“,“Opaskosmička“,“Tenishody,“ které vymýšlí Jaromír Krátky. Soutěžila vždy tříčlenná družstva v obou kategoriích.Za mladší i starší žáky soutěžily: Kokory, Přerov, Týn nad Bečvou, Tovačov, Čelčice, Lobodice, Zastávka. Mladší žáci na této soutěži skončili na prvním místě a starší na druhém.    

    Netradiční soutěž dospělých vyhrál jeden z našich vedoucích Jan Krátký.Soutěže se účastnil i prezident MHJ Zdeněk Milan a zahajoval ji a ceny pak předával místostarosta Tovačova Marek Svoboda.

 

Hasičské piškvorky 2012

 

Fire dance

    V sobotu 31.3. jsme se zúčastnili taneční soutěže v Žabčicích u Brna s názvem Fire dance. V průběhu měsíce února a března jsme pilně trénovali Valčík, Charleston a volný tanec pod vedením Terezy Mikulíčkové, která si s námi dala tu práci a připravila nás na tuto taneční soutěž. Za mladší tančili: Tomášek Šupík a Martinka Urbanová, Zdena Hegerová a Monika Dvořanová, Lucie Orlová a Nikola Žaláková.

    Za starší tančili: Julius Dodek a Michaela Urbanová, Petra Zdráhalová a Kristýna Orlová, Lenka Urbanová a Monika Bocanová.

Soutěž byla zahájena promenádou a představováním tanečních párů a poté zahajovali tance vždy mladší páry.

První tanec byl valčík, následoval Charleston a pak následoval volný tanec.

Byla to úžasná podívaná na krásně nastrojené taneční páry a jejich obdivuhodné výkony.

Porota hodnotila výkony tanečníků a neměla to asi vůbec jednoduché. Po tancování jsme si před vyhlášením výsledků hromadně zatrsali na parketě.

Naši mladší tanečníci obsadili: Tomášek s Martinkou 10. místo, Lucka s Nikolkou krásné 3. místo a dovezli pěkný pohár.

Starší tanečníci obsadili: Julek s Míšou 10. místo, Petra s Kristýnou 6. místo a Lenka s Monikou 5. místo.

    Pak jsme se všichni vyfotili, poděkovali Terce za trénování, předali jí malé dárky a vrátili se  do svých domovů.

 

Fire dance 2012

 

Čelčický uzel

    V sobotu 17. března jsme se zúčastnili v Čelčicích uzlovací soutěže pod názvem Čelčický uzel. Kolektivy mladých hasičů i jednotlivci soutěžily ve vázání uzlů na čas a správnost provedení. Jednalo se o pět uzlů: lodní uzel, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka a úvaz na proudnici.

    Za Lobodice soutěžili ve družstvech za mladší: Petra Zdráhalová, Monika Dvořanová, Zdena Hegerová, Lucie Orlová a Karolína Šupíková.

Za starší: Michaela Urbanová, Julius Dodek, Monika Bocanová, Lenka Urbanová, Kristýna Orlová.

Za jednotlivce pak bojovali v mladších: Petra Zdráhalová a Monika Dvořanová.

Za starší: Michaela Urbanová a Julius Dodek.

V družstvech se naši mladší žáci umístili na 7. místě s časem 1: 56: 96

Starší žáci na 3. místě s časem 51: 96

V jednotlivcích se za mladší umístila Petra Zdráhalová s časem 56: 32 na 8. místě

Monika Dvořanová s časem 1: 24: 54 na 23. místě.

V jednotlivcích se za starší umístila Michaela Urbanová s časem 39: 18 na 14. místě

Julius Dodek s časem 47: 67 na 18. místě.

    Mladí hasiči přihlásili do soutěže dospělých také vedoucí: Jana, Antonína, Františka a ještě jednoho Antonína Krátkých. Nejlepšího umístění dosáhl na 6. místě Antonín Krátký Starší.

    Mladí hasiči si z Čelčic dovezli mimo dobrý zážitek i pěkné ceny.

 

Čelčický uzel 2012

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode