soutěže 2013

Soptík

    V sobotu 7.12. pořádala Moravská hasičská jednota v Zastávce u Brna netradiční halovou soutěž Soptík 2013, které se zúčastnila i naše organizace. Z Lobodic jsme vyjeli v 7 hodin autobusem pana Indráka. Na Soptíka cestovalo 19 mladých hasičů a s nimi také někteří z jejich rodičů. Letos se setkalo  na této soutěži rekordních 250 dětí, které soutěžily v 10 disciplínách.  Jednalo se o testy z požární ochrany, zdravovědy, topografie, ale také silničního provozu a ochrany přírody. Pro starší a dorost byl navíc šplh na laně  nebo na tyči, všechny dohromady čekalo vázání uzlů a hod hasičskou hadicí na kuželky. Naši mladí hasiči se umístili ve středu konečného pořadí. Tato soutěž je atraktivní v tom, že nějakou cenu si odveze úplně každý a spravedlivá v tom, že pro ceny si chodí mladí hasiči podle toho, jak se umístí. 

 

Soptík

 

 

 

Branný závod

    V sobotu 5.10.2013 se naši mladí hasiči zúčastnili branného závodu, Prezidia Moravské hasičské jednoty, v Týně nad Bečvou. Závod byl situován v krásném prostředí, v lesích kolem hradu Helfštýna.

    Děti závodily v disciplínách: střelba ze vzduchovky, topografie, morseovka, hod na cíl, poznávání hasičského nářadí a testech ze zdravovědy a požární ochrany.

    Z Lobodic se této soutěže zúčastnila 2. družstva starších, 1. družstvo mladších a 1. družstvo přípravky.

    Nejlepší umístění dosáhlo družstvo přípravky ve složení: František Řezníček, Vašek Košatský a Filip Holomčík, které skončilo na 1. místě ve své kategorii.

 

Branný závod 2013

 

Bochořská sova

    V sobotu 21.9.2013 jsme se zúčastnili s mladými hasiči noční soutěže, která nese název Bochořská sova. Jedná se o vyhlášenou soutěž, která je velice atraktivní a naši mladí hasiči doposud nechyběli na žádném ročníku. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 110 kolektivů, z toho bylo 66 starších žáků a 44 mladších žáků. Tato soutěž má vysokou úroveň a dobře zajištěné zázemí s bohatým občerstvením. Pokud děti zrovna nesoutěží, mohou si zajít na diskotéku, k táboráku a letos zde bylo i letní kino. Soutěž zpestřuje i každoroční ohňostroj. Na bochořskou sovu jsme jeli s družstvem mladších a starších žáků. Mladší žáci se umístili 28. místě a starší na 26. místě.

 

Bochořská sova 2013

 

Záříčí

    V neděli 22.6.2013 jsme jeli s mladými hasiči na kolech do Zářičí, kde probíhala soutěž v požárním útoku o pohár starostky. Jeli jsme přes les, což byl pro mnohé mladé hasiče zážitek. V letošním  roce jsme na  závody jeli se třemi kolektivy : mladšími žáky, staršími žáky a přípravkou. Vezli jsme s sebou také putovní pohár, který v loňském roce vyhráli starší žáci. V Záříčí nás čekala super atmosféra jako minulý rok a na ní jsme se těšili. V požárním útoku se mladší žáci umístili na 1. místě a starší žáci na 3. místě.

    A mi si opět dovezli díky mladším žákům do Lobodic putovní pohár se spoustou zážitků.

 

Záříčí

 

MČR mezi MHJ a ČHJ Hlinsko

    Ve dnech 15. – 16.6. 2013 jsme se zúčastnili Mistrovství republiky mezi MHJ a ČHJ v Hlinsku v Čechách. Tato soutěž byla rozšířena o  celostátní setkání hasičské mládeže.  V takovém rozsahu se mladí hasiči střetávají v Hlinsku jednou za pět let.

    Mladí hasiči z Lobodic se  také účastnili tohoto mistrovství a setkání mládeže v Hlinsku, díky postupu z přeboru MHJ.

    Jelikož toto mistrovství bylo pořádáno ve dvou dnech a první den se začínalo brzy z rána, soutěžní družstvo mladších a starších žáku odjíždělo z Lobodic již v pátek večer. Po příjezdu do Hlinska jsem se ubytovali v přiděleném oběktu, který slouží jako klub pro seniory.  Po ubytování jsme využili pěkného počasí a ještě večer se vydali na procházku Hlinskem a také se podívat na stadion, na kterém jsme měli v sobotu závodit. Jelikož jsme věděli, že nedělní požární útoky budou na jiném stadioně, šli jsme se podívat i tam. Po procházce jsme se uložili ke spánku. Brzy ráno se ustrojili a odházeli na nedaleký stadion, kde probíhaly běhy jednotlivců a následně štafety 4 x 60 m.

    Sobotní večerní program byl vyhlášení výsledků štafet, jak pro mistrovství tak i v rámci celostátního setkání hasičské mládeže. Po slavnostním ceremoniálu následovala projekce pohádky Doba Ledová 4 v tamním kinosále.

    V neděli nás čekala královská disciplína požární útok, který probíhal na travnatém hřišti.

    Při slavnostním vyhlášení jsme pocítili sílu letního sluníčka, napjatou horkou atmosféru rozzářilo zvolání jedné ze soutěžících: ,, Starostka je tady“, jelikož na paní starostku se s vyhlášením čekalo. Malé zdržení z malého nedorozumění. Paní starostka totiž nevěděla o nedělním přesunu ze sobotního kolbiště.

    V celkovém pořadí skončili mladší i starší na 7.místě.

    Po rozloučení a nezbytném focení jsme se vydali na cestu domů.

 

MČR Hlinsko

 

Přebor MHJ

    V sobotu 25.5. jsme se zúčastnili Přeboru Moravské hasičské jednoty v Přerově. Počasí nám opět nepřálo, proto pořadatelé rozhodli o odklizení překážek ze drah a dopolední část soutěže, přebor jednotlivce na 60 m s překážkami, byla pro děti, kvůli jejich bezpečnosti snazší.

    V přeboru jednotlivce na 60m s překážkami se naši mladí hasiči umístili.

    V kategorii starší žáci:      Lenka Urbanová na 3. místě

                                            Kristýna Orlová na 12. místě

                                            Monika Bocanová na 15. místě

                                            Veronika Smolková na 21. místě

    V kategorii mladší žáci:     Karolína Šupíková na 4. místě

                                            Monika Dvořaová na 13. místě

                                            Pavel Symerský na 15. místě

                                            Zdena Hegerová na 19. místě

    V disciplíně uzlová štafeta, starší žáci obsadili 3. místo a mladší žáci 5. místo.

    V odpolední části závodu se běželi požární útoky s vodou. Po této královské disciplíně a již při trochu lepším počasí jsme z rukou prezidenta Moravské hasičské jednoty obdrželi mladší žáci pohár za 2. místo a starší žáci za 3.místo.

    Postoupili tak na Mistrovství republiky mezi MHJ a ČHJ, které se uskuteční v Hlinsku v Čechách ve dnech od 15. a 16. června.

 

Přebor MHJ 2013

 

Okresní kolo

    V sobotu 11.5.2013 jsme v Lobodicích pořádali okresní kolo mladých hasičů v požárním sportu. Předpověď počasí byla nevalná a tak jsme v pátek postavili stany pro děti i obsluhu, aby se měli kde schovat, kdyby se předpověď naplnila. Jelikož tomu opravdu tak bylo, všechna místa pod přístřešky byla dětmi i diváky, kteří se nepříznivého počasí nezalekli obsazená.

    V plánu okresního kola byl přebor jednotlivce na 60 m s překážkami, štafeta 4x 60m, uzlová štafeta a požární útok. Z bezpečnostních důvodů se vedoucí a vedení soutěže dohodli, že se poběží jen požární útok a uzlová štafeta.

    Na hasičském cvičišti na elektrárně se sešlo sto mladých hasičů. Tři oddíly přípravky – děti do 5 let. Šest oddílu mladších žáků – dětí od 5 do 12 let a pět oddílů starších žáků – děti od 12 do 16 let.

    Mladí hasiči z Lobodic byli zastoupeni ve všech třech kategoriích. A mladší i starší hasiči postoupili na Přebor Moravy pořádaný 25.5.2013 v Přerově.

    Přípravka se umístila na 2. místě, mladší žáci i starší žáci na 1. místě.  V uzlové štafetě se mladší žáci umístili na 4.místě a starší žáci na 1.místě. Mladší i starší žáci obdrželi také pohár věnovaný obcí Lobodice za nejlepší požární útok. Poháry předal místostarosta obce, pan Petr Navrátil.

 

okresní kolo Lobodice

 

Memoriál Františka Dočkala

    V sobotu 27.4.2013 jsme se zúčastnili s mladými hasiči první letošní soutěže, memoriálu Františka Dočkala v Popůvkách, který je brán i jako první kolo postupových soutěží v požárním sportu. Soutěžilo se v požárním útoku s vodou. Za  mladé hasiče z Lobodic startovala mrňátka, mladší a starší žáci. Letošní jaro nám moc nepřálo a na trénování jsme měli jen jeden pěkný  jarní týden, tak jsme jej s dětmi  využili, třikrát se sešli a trénovali požární útok. Což se nám vyplatilo, v Popůvkách se naši mladí hasiči umístily takto:                                 

                            Mrňátka 2. místo

                            Mladší žáci 6. místo

                            Starší žáci 2. místo

Soutěž v Popůvkách se nám všem líbila, počasí vyšlo a mi se s radostí vraceli domů.

 

okrskové kolo Popůvky

 

Hasičské Piškvorky

    V sobotu 6.4. se mladí hasiči zúčastnily v tovačovské sportovní hale již 14. ročníku hasičských piškvorek. V soutěži se nejedná o kolečka a křížky, ale o hry s hasičskou tématikou pro děti, které tak mají v zimních měsících možnost se zabavit přípravou na tuto akci. Soutěžilo se v disciplínách, které se nazývaly : SPOJPROUDNICE, KSSM PŘÍVOD, PING – PONGPROUDY, KLASIKÚTOK  a  TUPLÚVAZ. V příštím roce nás čeká jubilejní patnáctý ročník, na který se všichni těšíme a rádi opět doTovačova zavítáme.

    V letošním ročníku poprvé soutěžila i přípravka, to jsou mladí hasiči od tří do pěti let. Naše kolektivy se umístily takto:  starší žáci obsadili 5. místo, mladší žáci 7. místo a přípravka, neboli naše mrňata skončila na 2. místě. Dovezli jsme i cenu pro nejmladšího  účastníka soutěže, kterou obdržel  Petr Řihošek.

 

hasičské piškvorky

 

Firedance

    V sobotu 30.3. jsme se zúčastnili s mladými hasiči tradiční soutěže Firedance, pořádané v Žabčicích u Brna.

    Přípravou na tuto soutěž vyplňujeme zimní schůzky, trénujeme v místním kulturním domě, pod vedením Terezy Mikulíčkové.

    Tentokrát do Žabčic odjelo pět tanečních párů. Tři starší a dva mladší páry spolu s vedoucími a některými rodiči. Děti si navzájem fandily a společně s rodiči vytvářely našim tanečním párům bezkonkurenční podporu. Všichni společně soutěž zakončili na roztančeném parketě.

Umítění:

    mladší:

Urbanová Martina, Symerský Pavel - ocenění za nejmladší pár

Zdena Hegerová, Ema Šoukalová - 5. místo

    starší:

Eliška Navrátilová, Petr Navrátil - 9. místo

Petra Zdráhalová, Kristýna Orlová - 5. místo

Monika Bocanová, Lenka Urbanová - 4. místo

 

Firedance 2013

 

Čelčický uzel

    V sobotu dne 16.3.2013 jsme se účastnili uzlovací soutěže v Čelčicích pod názvem „Čelčický uzel“. Soutěžili naši mladší a starší žáci ve družstvech a také  v jednotlivcích.

    Za mladší žáky soutěžilo 7 mladých hasičů a za starší žáky soutěžilo 5 mladých hasičů. Na programu bylo pět uzlů lodní smyčka, plochá spojka, tesařský uzel, zkracovačka a úvaz na proudnici. Soutěže se účastnilo za družstva 13 mladších kolektivů a 14 starších kolektivů. Za jednotlivce 36 mladších a 72 starších žáků.

    Ve družstvech naši mladší žáci obsadili 12. místo časem 3:12,05 min., starší žáci 13. místo časem 1:48,73 min. V jednotlivcích se nejlépe dařilo v mladších Zdeně Hegerové, která obsadila 17. místo časem 1:05,23 min. Ve starších to byla Lenka Urbanová, která obsadila také 17. místo časem 00:36,26 min.

    Soutěž v Čelčicích byla velmi dobře uspořádaná a rok od roku se její úroveň lepší za což patří dík pořadatelům.

 

Čelčický uzel

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode