soutěže 2015

Okresní kolo mladých hasičů v Lobodicích

    V sobotu dne 8.5.2015 proběhlo v Lobodicích na hasičském cvičišti okresní kolo mladých hasičů v požárním sportu  v rámci Moravské hasičské jednoty.

    Tato soutěž probíhala pod záštitou Okresní hasičské jednoty Přerov. Soutěžila zde přípravka, mladší a starší žáci ze tří organizací MHJ: Popůvek, Přerova, Lobodic a jako hosté se zúčastnili starší žáci z hasičské organizace Ivaň, kteří jsou registrováni ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

    Jednalo se o postupovou soutěž z níž tři nejlepší kolektivy jak mladších, tak starších žáků postupují na přebor Moravské hasičské jednoty, který bude probíhat 13.6.2015 na stadionu VUT v Brně. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách :  

běhu jednotlivce na 60 m s překážkami

štafetě 4 x 60 metrů

požárním útoku s vodou

uzlové štafetě

           

    V běhu jednotlivce na 60 metrů s překážkami obsadili tři první místa, za přípravku : Jaroslav Štěpánek, Karolína Zatloukalová a Veronika Zatloukalová, všichni z Lobodic. Za mladší žáky : Natálie Krejsová z Popůvek, Pavel Balcárek, Vojtěch Mánek, oba z Přerova. Za starší žáky : Lenka Urbanová z Lobodic, Petr Tatýrek, Richard Heger, oba z Přerova.

    Kolektivy se umístily v celkovém pořadí :

Přípravka : Lobodice

mladší žáci : Přerov, Popůvky, Lobodice A, Lobodice B.

starší žáci : Lobodice, Přerov, Popůvky

    V uzlové štafetě bylo toto pořadí :   

mladší žáci : Popůvky, Přerov, Lobodice A, Lobodice B

starší žáci : Lobodice, Přerov, Popůvky

    Soutěžilo se také o pohár starosty obce za nejlepší požární útok. Ten si vybojovali mladší i starší žáci z Lobodic.

    Soutěž zahájil místostarosta obce pan Petr Hlavinka.

    V letošním roce nám počasí přálo a byli jsme též potěšeni účastí našich hostů z Ivaně, které si vážíme.

 
okresní kolo Lobodice 2015

 

Okrskové kolo v Popůvkách

    V sobotu 3.5.2015 proběhla v Popůvkách u Kojetína okrsková soutěž mladých hasičů v požárním sportu, pod záštitou Okresní hasičské jednoty. Tato soutěž je brána jako první kolo postupových soutěží. Za Lobodice soutěžila tři družstva mladých hasičů: přípravka, mladší a starší žáci. Soutěžilo se pouze v požárním útoku s vodou a jelo se na dva pokusy. Přípravka jako jediná pochopitelně zvítězila, mladší žáci se umístili na 2. místě a starší žáci obsadili také 2. místo.

 

 

okrskové kolo Popůvky 2015

 

Fire dance

    V sobotu 28.3.2015 proběhla v Žabčicích u Brna taneční soutěž mladých hasičů, pod názvem Fire dance, která zde zapustila své kořeny, protože se v krásném prostředí místního kulturního domu letos konala již popáté. Díky žabčickému hasičskému sboru měla opět vysokou organizační a společenskou úroveň. Mladí hasiči z Lobodic se na tuto soutěž také připravovali a tanční páry se jí zúčastnily v tomto složení: 
 
    přípravka:
        Jaroslav Štěpánek, Veronika Štěpánková
        Petr Řihošek, Sabina Řihošková
 
    mladší žáci:
        Filip Holomčík, Karolína Zatloukalová
        Leo Nemrava, Gabriela Dočkalová
        Dominik Smištík, Eva Koschatzká
        Václav Koschatzký, Vendula Hegerová
        Martina Urbanová, Michaela Symerská
 
     starší žáci:
        Petra Zdráhalová, Kristýna Orlová
        Lenka Urbanová, Monika Bocanová
        Petr Navrátil, Zdena Hegerová
 
    dorost:
        Michaela Partyková, Veronika Smolková
 
    Za náš sbor jsme měli také zastoupení v řadách porotců. Tohoto úkolu se zhostila paní Petra Nemravová. Soutěžilo se v těchto tanečních disciplínách. Přípravka: mazurka, volný tanec. Mladší žáci: mazurka, polka, volný tanec. Starší žáci a dorost: cha-cha, polka, volný tanec.
    Musím se ještě zmínit o vystoupení přípravky, které bylo velmi milé, přispívající k dopravní výchově dětí. Chlapci s kartónovými autíčky kolem pasu, které jim připravili rodiče. Děvčata s reflexními vestičkami a všichni s kruhy třech barev, jako symbol semaforu, byli na parketě obdivováni celým obecenstvem.
    Nejlepší z našich párů se umístili: Petra Zdráhalová s Kristýnou Orlovou na 3. místě. Michaela Partyková s Veronikou Smolkovou na 1. místě.
 
 
Fire dance 2015
 

Čelčický uzel

    V sobotu dne 21.3.2015 se zúčastnili mladí hasiči uzlovací soutěže v Čelčicích, která nese název Čelčický uzel. Je to soutěž pětičlenných družstev i jednotlivců. Mladí hasiči zde soutěží v pěti uzlech, kterými jsou: lodní smyčka, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka a úvaz na proudnici. V Čelčicích měli připraveny celkem 4 soutěžní dráhy, takže závody měly spád. Za Lobodice soutěžilo jedno družstvo mladších žáků, jedno družstvo starších žáků, ale také v kategorii vedoucích dvě děvčata, která mají více jak 16 roků. Mladým hasičům se dařilo s průměrným úspěchem. Mladší obsadili ve družstvech 6. místo z dvanácti kolektivů. Starší žáci obsadili 10. místo ze čtrnácti kolektivů. Za jednotlivce se nejlépe umístili v mladší kategorii Leo Nemrava na 25. místě a ve starší kategorii Lenka Urbanová na 16. místě.
    Tato soutěž byla pro naše mladé hasiče velikou zkušeností a také nám ukázala, že pokud chceme dosáhnout lepších výsledků musíme se soustředit na detaily a více trénovat. 
 
 
Čelčický uzel 2015
 

Hasičské piškvorky    

    V sobotu 7.3.2015 se oddíl mladých hasičů a poprvé také družstvo  dorostů zúčastnili šestnáctého ročníku Tovačovských hasičských piškvorek.  Tato soutěž probíhá ve sportovní hale. V 10 hodin bylo  zahájení nástupem družstev. Za Lobodice bojovala družstva přípravky, mladších žáků, starších žáků a dorostu. Náš sbor obsadil jako jediný všechny kategorie. Dopoledne se soutěžilo ve třech disciplínách Savicové dělo, Slepospoj, Ping-pong vejce, následovala obědová přestávka a po ni zbylé dvě disciplíny Opasko fotbálek, Morseožebřík. Soutěž byla dokončena  po třinácté hodině, následovalo vyhodnocení, kterého se již naši mladší a přípravka neúčastnili, jelikož v Lobodicích pořádal SK Sokol dětský maškarní ples a my jsme děti dovezli domů dříve, aby jej stihly. V konečném součtu výsledků všech pěti soutěží se naše družstva  umístila takto: dorost 1. místo, starší žáci 4. místo, mladší žáci 1. místo a družstvo přípravky 1. místo. Další soutěží, která nás čeká v nedaleké budoucnosti  bude Čelčický uzel.

 

hasičské piškvorky 2015

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode