2011

Silvestr 2011

    Poslední akcí roku 2011 na hasičské zbrojnici byl silvestr. Je to akce od hasičů, pro hasiče a jejich kamarády. K našemu obdivu se ze silvestra na hasičárni stalo něco většího. Poslední večer starého roku se zde sešlo a k novému roku si přálo bezmála 60 Lobočáků ale i přespolních. Nový rok jsme všichni společně přivítali před hasičskou zbrojnicí za cinkotu skleniček se šampusem a záblesky světlic.

 

Silvestr 2011

 

Návštěva pana starosty na hasičské zbrojnici

    V pátek dne 18.11.2011 jsme pozvali pana starostu ing. Stanislava Hlavinku na hasičskou zbrojnici, kde se setkal s účastníky slavnostního večera požárních sportů v Praze, ale i s ostatními mladými hasiči v rámci naší každotýdenní schůzky.

    Starosta MHJ Lobodice Antonín Krátký přivítal pana starostu obce a prezentoval mu vystoupení družstev žen a starších žáků v letošním roce. Pověděl mu, jak se dostali na slavnostní vyhodnocení do Prahy, kde z rukou prezidenta MHJ pana Zdeňka Milana převzali ocenění za nejlepší sportovní týmy  Moravské hasičské jednoty pro rok 2011 v kategoriích – ženy a starší žáci.

    Pan starosta poděkoval za vzornou reprezentaci obce a kus práce, který byl vykonán. Vznesl také přesvědčení, že se v této práci bude i nadále pokračovat.

    Následovala krátká beseda a na závěr jsme se všichni s panem starostou a oceněními vyfotografovali.

 

navštěva pana starosty na hasičské zbrojnici

 

Výlet na kolách do Záříčí

    V neděli 17.7.2011 ve 14:00 hodin odpoledne jsme si vyjeli se všemi mladými hasiči na kolách do Záříčí. Mrňata vyjeli o něco dříve a asi půl hodiny po nich vyjeli starší děti. Jeli jsme krásnou přírodou lužního lesa. V Záříčí nás přivítali na hasičské zbrojnici Antonín Šuška a Petr Polišenský. Předali jsme jim drobné dárečky, jako poděkování. Antonín Šuška a Petr Polišenský nám totiž pomohli připravit naše starší žáky na MČR Hry Plamen 2011 v Ostravě. Petr Polišenský se těchto závodů i účastnil. Po přivítání jsme šli do klubovny hasičské zbrojnice, kde jsme byli mile pohoštěni. Zavzpomínali jsme na chvíle v Ostavě a pak nám vedoucí ze Záříčí povídali o svých zážitcích z hasičského tábora z něhož včera právě dorazili. Pak jsme šli dolů do garáže podívat se na jejich techniku a Tonda nás povozil jejich hasičskou Avií. Nakonec jsme záříčským vedoucím poděkovali, rozloučili se a vyrazili k domovu. Cestou domů jsme se ovlažili v řece Moravě a mrňata obdrželi za statečný výkon na kole sladkou medaili na krk.

 

výlet do Záříčí

 

Prezentace výsledků panu starostovi

    V pondělí 11.7.2011 navštívili starší žáci MHJ Lobdice pana starostu Ing. Stanislava Hlavinku na obecním úřadě. Prezentovali mu své výsledky ze soutěže v hasičském sportu na Mistrovství České republiky Hry Plamen ročníku 2010/2011 v kategorii hosté, které proběhlo v Ostravě Vítkovicích ve dnech 2.- 4.7.2011. Pan starosta mladé hasiče pochválil a poděkoval jim za vzornou reprezentaci naši obce.

 

návštěva pana starosty

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode