soutěže 2010

 

Mistrovství republiky v hasičském sportu mezi Moravskou hasičskou jednotou a Českou hasičskou jednotou

 

se konalo v Přerově 18.9.2010 na stadionu Spartak. Zde se ve sportovním zápolení utkalo 6 ženských a 8 mužských družstev z cele republiky. Jmenovitě to byla za Českou hasičskou jednotu družstva z Křesetic, Hlinska, Včelákova, Přelouče, za Moravskou hasičskou jednotu to byla družstva z Lobodic, Císařova, Citova, Přerova, Rokytnice, Březiny, Mělčan.

 

Sportovní zápolení bylo zahájeno slavnostním nástupem družstev, který byl veden mažoretkami.

Obec Lobodice reprezentovala naše družstva v tomto složení.

Družstvo žen: Vendula Indráková, Barbora Rozsypalová, Kateřina Sypěnová, Alexandra Škrabalová, Alexandra Čmárová, Denisa Navrátilová, Adéla Šimková, Hana Krátká.

Družstvo mužů: Radovan Dvořák, Antonín Krátký, Patrik Obrtel, Michal Pokorný, František Krátký, Jiří Hromada, Adam Dvořák, Jan Krátký.

 

Po slavnostním nástupu byl započat běh jednotlivce na 100 m s překážkami mužů i žen současně.  

Za ženské družstvo k vykonání této disciplíny nastoupila :

Alexandra Čmárová, Vendula Indráková, Alexandra Škrabalová, Barbora Rozsypalová, Kateřina Sypěnová a Adéla Šimková.

Za mužské družstvo nastoupili:

Adam Dvořák, Jiří Hromada, Patrik Obrtel, Michal Pokorný, Antonín Krátký a Jan Krátký.

 

Dále následovaly štafety 4x100 metrů, kterých se zúčasnili všichni členové našeho ženského i mužského družstva. Poslední disciplínou celého dne byl požární útok s vodou, který obě naše družstva zvládla na výbornou díky dosaženým časům.

 

Sezónu 2010 završilo družstvo mužů i žen pěknými výsledky. Družstvo žen se umístilo na 3.místě a družstvo mužů na 6.místě.

Za letošní sezónu patří všem, kteří nám podali pomocnou ruku obrovský dík.

 

odkaz: www.ktvprerov.cz/2m_tv_online.php?zvolSoubor=sport/s_20100922 (Sportovní magazín ze dne 22.9.2010, přibližně od 9:55 min. záznamu)

další videa: hasici-lobodice.webnode.cz/soutezni-druzstvo-dospelych/videogalerie/

MČR Přerov 2010

 

 

Přebor Moravské hasičské jednoty Ivančice 4.9.2010

Dnešní den pro naše dvě soutěžní družstva, mužů a žen začal netradičně, protože jsme se sešli na hasičárně již v pět hodin ráno. Smotali jsme hadice a jeli Avií s nářadím a autobusem pana Indráka do Ivančic. Cestou jsme přibrali rozhodčí z Tovačova a členky ženského družstva z Přerova.

 

Na stadion FC Ivančice jsme dorazili kolem osmé hodiny v tomto složení:

družstvo mužů

Antonín Krátký, Adam Dvořák, Radovan Dvořák,František Krátký, Michal Pokorný, Jan Krátký.

družstvo žen

Vendula Indráková, Barbora Rozsypalová, Adéla Šimková, Alexandra Čmárová, Kateřina Sypěnová, Alexandra Škrabalová, Denisa Navrátilová.

 

Po slavnostním nástupu sedmi družstev mužů a čtyř družstev žen následovaly štafety 4x100 m současně žen a mužů.

Složení štafety žen: Kateřina Sypěnová (okno), Adéla Šimková (příčné břevno), Barbora Rozsypalová (hadice), Vendula Indráková (hasičák).

Složení štafety mužů: Jan Krátký (domeček), Adam Dvořák (bariéra), Antonín Krátký (hadice), Radovan Dvořák (hasičák).V této disciplíně obsadili naše ženy 2.místo a muži 3.místo.

Štafeta jednotlivců byla z bezpečnostních důvodů zrušena a po krátkém, ale intenzivním dešti se pokračovalo v požárním útoku.V této disciplíně naše naše ženy 2.místo a muži 6.místo.

 V konečném pořadí se naše ženy umístily na 1.místě a staly se tak přebornicemi MHJ pro rok 2010. Muži se na přeboru MHJ umístili na 6.místě.

 

 Díky svým výsledkům obě družstva postoupila na mistrovství ČR mezi Českou a Moravskou hasičskou jednotou, které se koná 18.9.2010 v Přerově na stadionu spartak (u plaveckého bazénu).Tímto Vás srdečně zveme, přijďte nás podpořit a strávit s námi tuto sobotu.

Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám k úspěchu dosaženém v Ivančicích pomohli.

 

přebor moravy 2010

 

 

 

Velká Cena MHJ okresu Přerov pořádaná v Rokytnici 28.8.2010

V sobotu 28.8.2010 proběhlo závěrečné kolo VC OHJ Přerov již tradičně v Rokytnici. Soutěže se účastnily kolektivy mužů a žen. Naši obec reprezentovalo pouze družstvo žen. Za ženy soutěžila družstva z Císařova, Hlinska, Uhřičic, Měrovic, Polkovic, Lobodic, Přerova, Rokytnice. Organizace jsou zapsány podle jejich umístění.

 

VC Rokytnice 2010

 

Velká Cena MHJ okresu Přerov pořádaná v Citově 14.8.2010

 

 

V sobotu 14.8.2010 proběhlo šesté kolo VC OHJ Přerov. Soutěže se účastnily kolektivy mužů a žen. Naši obec reprezentovalo pouze družstvo mužů. Za muže soutěžila družstva z Citova, Rokytnice, Čech, Císařova, Kokor, Uhřičic, Citova B, Polkovic, Kojetína, Lobodic, Chropyně. Organizace jsou zapsány podle jejich umístění.

 

VC Citov 2010

 

Velká Cena MHJ okresu Přerov pořádaná v Polkovicích 31.7.2010

 

 

V sobotu 31.7.2010 proběhlo páté kolo VC OHJ Přerov. Soutěže se účastnily kolektivy mužů a žen. Naši obec reprezentovalo pouze družstvo mužů. Za muže soutěžila družstva z Radkovy Lhoty, Císařova, Citova, Rokytnice, Henčlova, Polkovic, Hlinska, Uhřičic, Čech, Lobodic, Čelčic, Kojetína a Chropyně. Organizace jsou zapsány podle jejich umístění.

 

VC Polkovice 2010

 

Velká Cena MHJ okresu Přerov pořádaná v Měrovicích nad Hanou 24.7.2010

 

 

V sobotu 24.7.2010 proběhlo již čtvrté kolo VC OHJ Přerov. Soutěže se účastnily kolektivy mužů a žen. Za ženy soutěžila družstva z Rokytnice, Měrovic, Císařova, Uhřičic, Polkovic, Kojetína a Lobodic. Za muže soutěžila družstva z Rokytnice, Císařova, Čech, Uhřičic, Kojetína, Lobodic, Mořic a Citova. Organizace jsou zapsány podle jejich umístění.

 

VC Měrovice nad Hanou 2010

 

Velká Cena MHJ okresu Přerov pořádaná v Uhřičicích 4.7.2010

V Neděli 4.7.2010 proběhl v Uhřičicích memorial Václava Baďury v rámci VC OHJ Přerov. Soutěže se účastnily kolektivy mužů a žen. Za ženy soutěžila družstva z Císařova, Měrovic, Polkovic, Lobodic, Rokytnice, Kojetína a Přerova. Za muže soutěžila družstva z Rokytnice, Císařova, Uhřičic, Citova, Lobodic a Kojetína. Organizace jsou zapsány podle jejich umístění. 

 

 

VC Uhřičice

 

  

Velká Cena MHJ okresu Přerov pořádaná v Císařově 12.6.2010

Zúčastnilo se 6 organizací mužů z Císařova, Citova, Kokor, Čech, Lobodic a Rokytnice.

6 organizací žen z Měrovic, Císařova, Rokytnice, Přerova, Lobodic a Polkovic.

Organizace jsou zapsány podle jejich umístění.

Muži i ženy z Lobodic obsadily 5. místo.

 

VC Císařov

 

 

Okresní kolo společně s župnímími koly v Měrovicích na Hané

    V sobotu 8.května 2010 proběhla v Měrovicích na Hané hasičská soutěž v požárním sportu mužů a žen v rámci Morovské hasičské jednoty. Jednalo se o okresní kolo a současně okrsková kola župy Haná střed, okrsku Brodecko a Přerova. Soutěže se zúčastnilo osum mužských a pět ženských kolektivů.

    Za ženy soutěžila družstva z Měrovic, Lobodic, Přerova, Císařova a Rokytnice.   

    Za muže soutěžila družstva ze Stříbrnic, Lobodic, Popůvek, Kokor, Citova, Císařova,Přerova a Rokytnice.

    Naše ženy obsadily čtvrté místo, se kterým postoupily na přebor MHJ, který se uskuteční 19.června 2010 v Ivančicích u Brna, za tento výkon je nutno děvčata pochválit, protože teprve začínají a trénovaly pouze dvakrát. Muži obsadili páté místo, které jim však postup neumožňuje, avšak oni se nevzdávají, elánu a chutě do dalších zápolení mají stále dost.

Měrovice na Hané

 

Memoriál Františka Dočkala v Popůvkách u Kojetína

    V sobotu 24.dubna 2010 proběhla v Popůvkách u Kojetína hasičská soutěž v požárním sportu, tradiční již 6.ročník memoriálu Františka Dočkala, který je spojen jak s dětským I.kolem v požárním sportu, tak se soutěží dospělých družstev žen a mužů. Popůvky tímto dnem otevírají brány roku v klasickém požárním soutěžení, jak pro děti,tak pro dospělé v naší Okresní hasičské jednotě. Pro děti měla soutěž tradiční průběh, pro dospělá družstva nabídly Popůvky letos možnost netradiční soutěže v požárním útoku, který spíše poukazuje na možnosti zásahu v pravém slova smyslu.

    Odpoledne probíhala soutěž žen a mužů. Muži soutěžily netradičně, ženy podle svého uvážení. Do netradičního klání se zapojily pouze domácí ženy. Soutěžila družstva žen z Měrovic, Přerova, Lobodic a Kojetína. 

    Družstvo žen z Lobodic slavilo svoji premiéru, což můžeme počítat za historickou událost po dlouhých letech v ženském hasičském dění v Lobodicích. Nutno děvčata pochválit, protože se jim podařilo obsadit bronzovou příčku.

    Za muže soutěžila družstva z Lobodic, Kojetína, Popůvek a ještě jednou Popůvek, ale to byly ženy, které se nebály netradičnosti.

    Pořadí žen: Měrovice, Přerov, Lobodice, Kojetín

    Pořadí mužů a žen v netradiční soutěži: Popůvky muži, Popůvky ženy, Kojetín, Lobodice.

 

Popůvky

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode