2012

Živý Betlém

V pondělí 24. prosince 2012, na Štědrý den, jsme přichystali pro místní i okolní občany dárek, ve formě představení živého betlému, v místním hanáckém žudru. Do vánočního klidu Lobodic zazněly tóny koled a některé děti, jež přišly se svými rodiči přednesly básničku, za niž sklidily potlesk.

     Hanácký žudr svojí vizáží a výzdobou se stal poutavým místem pro tuto scénu, kterou umocňovaly postavy svaté rodiny, kolébka s Ježíškem a živá zvířátka v jejich okolí. Opodál se z naaranžované zastávky autobusu stala na chvílí betlémská dílnička, v níž si děti, ale i dospělí, mohli nazdobit perníčky a do přichystané schránky vhodit přáníčko Ježíškovi. Poté mohli přítomní pokračovat dále do místního kostela, kde jim krojovaný hanák s hanačkou nabídli odpálení betlémského světla a mohli si také uvnitř prohlédnout výzdobu s jesličkami.

    Pro dospělé bylo připraveno svařené víno, výtěžek z tohoto občerstvení bude věnován jako dar na opravy místního kostela. Dalším příjemným  překvapením byla projížďka kočárem taženým koňmi . Cílem této akce bylo setkání lidí v čase nejkrásnějších svátků. Nejkrásnějším dárkem pro nás byla hojná účast.

 

živý betlém 2012

 

Výroční valná hromada 2012

    V pátek dne 7.12. proběhla výroční valná hromada sboru MHJ Lobodice. Schůzi vedl velitel sboru František Vymazal s tímto programem.

        - Zahájení a přivítání hostů:

                                                    Starosta obce - Ing. Stanislav Hlavinka

                                                    Místo starosta obce - Petr Navrátil

                                                    Velitel PS Kojetín - Ing. Miroslav Charvát

                                                    SDH Záříčí - Petr Polišenský, Antonín Šuška

                                                    SDH Oplocany - Petr Vybíral

                                                    SDH Čelčice - Ivo Krchňák

                                                    SDH Čechy - Ladislav Mrázek

        - Pásmo mladých hasičů

        - Minuta ticha za zemřelé sestry a bratry hasiče

        - Volba návrhové komise ve složení:

                                                    Ing. František Řihošek

                                                    Ing. Stanislav Hlavinka ml.    

                                                    Radovan Dvořák

        - Zpráva o činnosti za uplynulé období od minulé VVH, která se konala

          9.12.2011 - přednesl ji Antonín Krátký

        - Zpráva o činnosti soutěžního drustva mužů a žen - přednesl ji Jan Krátký

        - Zpráva o činnosti zásahové jednotky - přednesl ji Ing. František Řihošek

        - Zpráva o hospodaření - přednesla ji Blažena Řihošková

        - Zpráva revizní komise - přednesla ji Monika Bahounková

        - Předání plaket za reprezentaci v oddíle mladých hasičů:

                                                    Julius Dodek  2004 - 2012

                                                    Michaela Urbanová 2008 - 2012

        - Plán činnosti na nástávající období - přednesl ji František Vymazal

        - Rozprava:

                                                           Ing. Stanislav Hlavinka, starosta obce

                                                           Petr Navrátil, místostarosta obce

                                  zástupci sborů: Záříčí, Čelčice, Oplocany

                             za prezidium MHJ: Jaromír Krátký, náměstek prezidenta MHJ

               za HZS Olomouckého kraje: Ing. Miroslav Charvát, velitel PS Kojetín

        - Usnesení

        - Závěr

    Po ukončení oficiální časti následovalo pohoštění a pokračovalo se v družné zábavě. Díky fotoprezentaci na stěně mohli přítomní zhlédnout, jak probíhalo uplynulé období, prostřednictvím fotografií. Beseda pokračovala až do pozdních nočních hodin, kdy se vzpomínalo na všechny možné události, které již tvoří naši hasičskou historii. Listovali jsme starými kronikami, prohlíželi historické fotografie a připomínali si jména hasičů i ostatních, kteří tu historii hasičského dění v Lobodicích tvořili a kdo byli naši prědchůdci a kteří z nich jěště žijí a kteří již odpočívají v pokoji. Bylo to pěkné posezení a beseda, která je občas potřebná, která obohatí lidského ducha.

 

výroční valná hromada 2012

 

Lampionový průvod

    Ve čtvrtek dne 25.10. proběhl v režii naší hasičské organizace tradiční lampionový průvod. V 18 hodin se sešli děti se svými rodiči a prarodiči před hasičskou zbrojnií, kde je přivítal starosta MHJ Lobodice. V letošním roce nám sice nehrál na cestu rozhlas, z důvodu poruchy, ale to neubralo na kouzlu průvodu se svítícími lampiony, které bylo umocněno tím, že nesvítilo veřejné osvětlení.

     Počátek cesty byl tradiční. Šlo se Chrbovem a následně Vrbím k pomníku z První světové války, kde maldí hasiči s panem starostou uctili památku padlých hrdinů, položením kytice a zapálením lampičky. Pak se pokračovalo Uličkou a Humny, k pomníku padlých ze Druhé světové války, kde opět mladí hasiči uctili památku padlých hrdinů.Následovala cesta k nádraží, kde děti i dospělí mohli zhlédnout ohňostroj. Po rozdání dárkových balíčků se děti se svými rodiči ve čtyřech skupinách vydali po určitých intervalech pohádkovou cestou přes dědinu. Během cesty je čekaly ukázky tří pohádek. V hanáckém žudru: Čert  a Káča, u kostala: Smolíček pacholíček a na točně: Dařbuján a Pandrhola. Pohádky si připravili hasiči z oddílů mužů, žen a starších žáků.

    Poté šli účastníci lampionového průvodu na hasičskou zbrojnici, kde si mohli opéci kabanos, okoštovat dobré koláčky, děti se občerstvit čajem a dospělí teplým svařeným vínem. Počasí nám přálo a akce měla hojnou účast.

 

lampionový průvod 2012

 

Slavnostní otevírání hasičského cvičiště

    O hasičském cvičišti v Lobodicích by se dali psát romány. Mohli bychom vyčíslovat počty lidí a pojmenovat ty, kteří zde přiložili ruku k dílu, dali by se spočítat hodiny, které zde odpracovali. Mohli bychom se zamýšlet nad sponzorskými penězy nebo jednotlivci, jejich štědrostí a ochotou čím koliv přispět a pomoci uvést v život dobrou myšlenku.

    Pracovali hasiči všech generací, od těch nejmenších, kterým jsou například tři roky a vybírali klacíky z travy na ohěň, až po ty kterým je přes sedmdesát a betonovali plochu pro požární útok. Byl to i tvrdý boj o získání 100 000 Kč, od RWE v soutěži "Dobrovolní hasiči roku 2011". My jsme s myšlenkou budování hasičského cvičiště tuto soutěž vyhráli a moc nám tyto peníze pomohly. To vše směřovalo k jednomu z cílů, které s tímto prostorem máme a tím bylo ono otevření hasičského cvičiště. Připravili jsme jej jako poděkování a slavnost pro ty, kteří zde pracovali, pro ty, kteří jakoukoliv pomocí při budování přispěli, pro ty, kteří zde budou sportovat, pro ty, kteří je budou třeba jen povzbuzovat.

     Tato slavnost měla i další hlubokou myšlenku, připravit pestrou veselici a všeho chuť různých vystupení, soutěží, zážitků s využití prostředí a vody, která je kolem tohoto krásného koutu v Lobodicích. Vystoupení těch nejmenších i starších ukázalo, že v Lobodicích i v okolí jsou šikovní lidé, kteří něco umí, a nám se podařilo je oslovit a dát jim takto příležitost se prezentovat. Pozvali jsme i vážené hosty. Jedním z nich byl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák, který držel náčelníkovi hasičů Františkovi Vymazalovy pásku, když ji přestřihával.  Využití tohoto prostoru k účelům hasičského cvičiště, byla totiž jeho dávná myšlenkam, kterou již před mnoha lety projednávali s Josefem Šulcem. Slavnostní akt zakončil Páter Josef Svoboda, který hasičské cvičiště požehnal. Bohaté občestvení, večerní zábava s reprodukovanou hudbou od DJ Buchara a ohňostroj spestřili a završili tuto hasičskou slavnost.

K programu akce:  ZDE

Odkaz na Přerovský deník: ZDE

Odkaz na hasiči150.tv : ZDE

 

slavnostní otevírání hasičského cvičiště

 

Kácení máje

    V sobotu dne 1.6.2012 jsme provedli s mladými i dospělými hasiči slavnostní kácení máje s programem.

    Již tradičně se mladí hasiči od těch nejmenších až po ty větší převlékli do krásných masek a vydali jsme se po Lobodicích dům od domu zvát všechny občany na odpolední kácení máje. S pokřikem: ,, Na vědomost se dává, že dnes bude skácená mája". Počasí letos přálo a my se s dětmi krásně bavili. Po 17. hodině jsme dorazili k májce. Před tím se již zbývající děti bavili na různých soutěžích před hasičskou zbrojnicí. Naposledy jsme s dětmi zatančili kolem májky , která zdobila Lobodice celý měsíc a po slavnostní taškařici jsme ji skáceli. Špičku ukořistil jako první pan Adámek za což si vysloužil půl litru. Pak jsme šli před hasičskou zbrojnici, kde pokračovaly hry pro děti a vyhrávala reprodukovaná hudba.

    Letos jsme měli poprve akci, která byla nejatraktivnější a sváděl se o ni doslova boj. Byla to jízda na voze taženém koněm, kterou pro děti připravil pan Vojtěch Vaculík. Děti se chtěli stále jen vozit. Tato akce byla zdařilá a těšíme se opět na příští rok.

 

kácení máje 2012

 

Stavení máje

    V úterý 1.5.2012 jsme se sešli ve 14 hod. u hasičské zbrojnice a s vozíky vyrazili do Lobodického lesa pro skácený smrk, který nám skácel pan Martin Vaculík. Cestou jsme zažili spoustu legrace, ty nejmenší jsme vozili na vozících. V lese jsme našli smrk, vymysleli cestu kudy jej vyneseme a protože už jsou vyrostlé kopřivy i prosté vynášení májky z lesa byl pro nás zajímavý zážitek. Májku jsme naložili na vozíky a dovezli ji spolu s dětmi k hospodě U Orlů. Tady už byla připravená díra a vše co je ke stavění májky potřeba starší kluci s dětmi čistili kmen a děvčata zdobila májku barevnými pentlemi. Blížíla se chvíle, kdy se bude májka stavět. Bylo vidět nejen  rostoucí počet mašliček a oškrabané kůry, ale i s rostoucí počet přihlížejících chlapů připravených chopit se lan a podpěrných kolíků a dát se do díla. Po chvíli snažení a společného úsilí jsme i letos májku postavili a ta se i letos tyčí vysoko nad střechy naší vesnice a je vidět z daleka. Je opět krásná, štíhlá, nazdobená.

 

stavění máje

 

Hasičská mše

    V neděli 29.4 jsme se sešli v Lobodickém kostele Neposkvrněného početí panny Marie, kde pan farář Josef Svoboda sloužil hasičkou mši svatou „ za živé i zemřelé hasiče a záchranáře“.

    S mladými hasiči jsme se sešli na hasičské zbrojnici, kde se oblékli do hasičských dresů, vzali sošku sv. Floriánka a šli do kostela, kde došli i další dospělí hasiči. Sošku jsme postavili před obětní stůl na podstavec a posadili se do prvních lavic.

    Stejně jako minulý rok měl Otec Svoboda zajímavé kázání, letos nás překvapil a zejména děti příběhem o záchraně malé holčičky ze studny, která trvala 52 hodin. Tento příběh měl šťastný konec a ukázal, hrdinské  srdce hasičů a záchranářů, kteří nasazují dobrovolně mnohokrát své životy na záchranu svých bližních a to je nejkrásnější lidská myšlenka. Po mši svaté se s námi Otec společně i se sv. Floriánkem  vyfotil a popřál nám mnoho úspěchů a záchranné akce se Šťastným koncem.

 

hasičská mše

 

13. hasičský Countrybál

    V sobotu 21.1.2012 proběhl v kulturním sále v Lobodicích 13. hasičský Countrybál, který má již svou dlouholetou tradici.

    K tanci a poslechu hrála trampská skupina „TOLIK“. Na coutrybále se také představili svými třemi tanečními vystoupeními mladí hasiči. Účastníkům plesu předvedli polku, cha-chu a skupinový tanec na skladbu waka waka.

    Pro občerstveni sloužil bar a peklo. K jídlu byly tradiční: Mexické fazole a Pekelníkova topinka.

    Pořádali jsme také soutěž pro páry. Pár, který nejrychleji zvládl, po nasazení hasičské helmy namontovat koš na savici, vypít pivo a nafouknout balonek k prasknutí vyhrál. Výhrou byl litr slivovice.

    Na své si přišla také se svými 70 cenami tradiční tombola, která je vždy ozdobou plesu. Doufáme, že každý ze 160 účastníku si našel tu svoji správnou parketu pro pobavení.

    Těšíme se opět za rok na shledanou.

 

countrybál


 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode